BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Bắc Giang

Ngày đăng: 15/09/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT Điểm bán  Địa chỉ Quận, huyện SĐT
1 QT Số 36 Cổng Số 03,Chợ Quán Thành, Bắc Giang TP Bắc Giang 0983500073
2 NT Đặng Khánh 210 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403855240
3 NT Hiền Dũng 204 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0984.163.695
4 NT Hà Hiển 149 Trần Nguyên Hán, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0966460966
5 NT Minh Tú 570 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang TP Bắc Giang 0983255208/
0987,195,654
6 QT Hương Giang 1124 Lê Lợi , TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403556095
7 QT Số 03_Đỗ Đức Thành 578,Thân Nhân Chung,Việt Yên, Bắc Giang Việt Yên 02403874181/
01262,460,474
8 NT Dũng Dương 137, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0912030861
9 QT 16 TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 0985605336
10 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
QT 106
TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 02403882337/
 0987,884,479
11 QT 101 TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 0944891964
12 Quầy Thuốc số 15 Cầu Thượng Nhã Nam,Bắc Giang Tân Yên 0989922858
13 QT 403 - Bà Sánh Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
TT Cao Thượng,Tân Yên,BG
Tân Yên 02403878312
14 QT Số 02- CTDP Khánh Sơn Thôn Đông, Tự Lạn Việt Yên 0946651187
15 ĐL Số 22 MEDIFLATEX Khu phố 5, TT Thắng Hiệp Hòa 0949928650
16 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
QT 20 CTCPDP Kinh Bắc - QT Nhẫn Thoải
 TT Neo  Yên Dũng 0982398557
17 CNDP Lạng Giang -DSNguyễn Thị Biên TT Vôi Lạng Giang 02403638162
18 QT 71 CNDP Lạng Giang TT kép Lạng Giang 01688861353
19 Cty Dp Ngọc Đông Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
08/294 Lê Lợi, P.Hoàng Văn Thụ
TP Bắc Giang
 0240.2240815
20 QT 606 Thôn Sen Hồ, TT Nếnh, H Việt Yên, Bắc Giang Việt Yên 0978.469,699
21 QT 769 176 đường Nguyễn Trãi -  TT. Vôi Lạng Giang 0982.949.212
22 QT 703 Hương Lạc Lạng Giang 0989.202.908
23 QT 104 - CT CP Bắc Giang Phố Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn Yên Thế  0167,996,8144
24 QT 09A Đức Thắng Hiệp Hòa 0979.692.043
25 QT 668 - CTCP dược vật tư y tế Phan Anh Khu 5, TT Thắng, Hiệp Hòa, BG Hiệp Hòa 0986,528,115
26 QT 81 Chợ Dật, Hợp Thịnh Hiệp Hòa 1688200026
27 QT 512 Hoàng Lương Hiệp Hòa 0986 495 232
28 QT 09 Đông Lỗ Hiệp Hòa 0944.981.802
29 QT Số 25 Trù Hựu Lục Ngạn 0978.223.719
30 QT Bagipharm số 11 Phố Thống Nhất, Bố Hạ, Yên Thế, BG Yên Thế  01649,616,097
31 QT Bảo Thanh Hợp Đức Tân Yên 912852893
32 QT Thiện Nhân Trung Quê, Bảo Đài, Lục Nam, Bg Lục Nam 0912.333.098
33 QT 09 Tam Dị Lục Nam 0981.116.849
34 QT 02 Quang Châu Việt Yên 01687.433.776
35 QT Gia Bảo Xóm 6, Việt Tiến, Việt Yên, BG Việt Yên 0986,013,113
36 QT Hưng Biên Song Mai TP Bắc Giang 0945.110.683
37 QT 730 Xóm Nội- Hương Lạc Lạng Giang 0989.202.908
38 QT Hương Hạnh TT. Neo- Yên Dũng Yên Dũng  
39 QT 99 Số 109. Cả Trọng. Cần Gồ, Yên Thế, BG Yên Thế  0972,978,447
40 QT Thắm Toàn Phồn Xương, Thành Dung, Yên Thế Yên Thế  0979.942.758
41 Phòng Khám Nội Quang Hưng.  Đội 7, Tiến Phan, Nhã nam- Tân Yên- Bg.  Tân Yên 0973,202,193
42 QT Lý Anh Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế, BG Yên Thế  01657,861,758
43 QT 103 Phố Biển- Biển Động Lục Ngạn 0978.009.885
44 QT Tân Dược Số 75- Phố Thanh Xuân- TT Đồi Ngô Lục Nam 0984.920.568
45 Qt Hồng Hợi Ki-ốt 05- Chợ Chàng- TT Lục Nam Lục Nam 0169.399.7328
46 QT Trường Thư Tân Hưng lạng giang 096.440.6913
47 QT Trường Hà Nhã Nam Tân Yên,Bắc Giang Tân Yên 0989922858
48 QT Thành Long TT Thắng,Hiệp Hòa,BG Hiệp Hòa 096.496.3688
49 QT 903 Khu 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động Sơn Động 0163.474.3681

 

Điểm bán BigBB Plus