BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Bắc Giang

Ngày đăng: 15/09/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ TỈNH SĐT
1 QT Số 36 Cổng Số 03,Chợ Quán Thành, Bắc Giang TP Bắc Giang 0983500073
2 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Số 02
37 Chợ Thương,TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0240856716
3 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Đặng Khánh
210 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403855240
4 NT Hiền Dũng 204 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0984.163.695
5 NT Hà Hiển 149 Trần Nguyên Hán, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0966460966
6 NT Minh Tú 570 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang TP Bắc Giang 0983255208/ 0987,195,654
7 QT Số 3 324 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang  02403829085
8 QT Nguyệt Hà 292 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang  0989395593
9 NT Tân Mai 244 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403828548
10 QT 33 Thôn Hạc, Dĩnh Kế, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403557562
11 QT Hương Giang 1124 Lê Lợi , TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403556095
12 QT 36 Chợ Hà Vị, Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang TP Bắc Giang 02403552846
13 QT Số 03_Đỗ Đức Thành 578,Thân Nhân Chung,Việt Yên, Bắc Giang Việt Yên 02403874181/ 01262,460,474
14 NT Mai Thanh 78 Nguyễn Văn Cừ. TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 0982631296
15 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
CTCPDP Hoàn Phát
41, Chợ Thương, TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 0968531977
16 NT Ngọc Đức 130, Giáp Hải, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0904058430
17
NT Minh Ngân
78,Chợ Thương, TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 02403855358
18 NT Dũng Dương 137, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0912030861
19 QT 106 TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 02403882337/ 0987,884,479
20 QT 101 TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 0944891964
21
Quầy Phạm Hồng Cẩm
TT Thắng,Hiệp Hòa,BG cleardot
Hiệp Hòa
02403872243
22
Quầy Thuốc số 15
Cầu Thượng Nhã Nam,Bắc Giang Tân Yên 0989922858
23
Đại Lý Nguyễn Thị Thoa
Nhã Nam Tân Yên,Bắc Giang Tân Yên 02403879700
24 QT Đoàn Thị Thu Tân Hòa,Nhã nam,Tân Yên,BG Tân Yên 0906733886
25 QT Việt Thoa TT Cao Thượng,Tân Yên,BG Tân Yên 02403878866
26 cleardot,cleardot,cleardot
QT 403 - Bà Sánh
TT Cao Thượng,Tân Yên,BG Tân Yên 02403878312
27 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Số 02- CTDP Khánh Sơn
Thôn Đông, Tự Lạn Việt Yên 0946651187
28 ĐL Số 22 MEDIFLATEX Khu phố 5, TT Thắng Hiệp Hòa 0949928650
29 QT Nhẫn Thoải  TT Neo  Yên Dũng 0982398557
30 QT 718 CNDP Lạng Giang Phố Cốc, Dĩnh Trì Lạng Giang 0240.3836.199
31 QT 711 CNDP Lạng Giang TT kép Lạng Giang 01688861353
32 QT Long Loan Thôn Lò, Tân Mỹ, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0985513595
33 NT Sông Thương 122B Tân thành Đa Mai _Mỹ Độ _TPBG TP Bắc Giang 02403524508
34 QT Trung tâm TT Lục Ngạn 164 Trường Chinh, TT Chũ, Lục ngạn, Bắc Giang Lục Ngạn 0963919885
35 Cty Dp Ngọc Đông 08/294 Lê Lợi, P.Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang
 0240.2240815
36 QT Ngân Hà 597 Hoàng Hoa Thám TP Bắc Giang  
37 CTCP Thương mại DP Bình Minh Số 570- Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02406260205
38 QT Trung tâm TP Bắc Giang 224 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 1685293968
39 QT số 16.  45 Đường Phùng Trạm,Phường Thọ Xương,TP Bắc Giang . TP Bắc Giang 972498555
40 QT số 15 Số 140 thuân Khuê,Song mai.Bắc Giang TP Bắc Giang 0973752281
41 QT số 14 1098 Hoàng Hoa Thám.Song Mai,Bắc Giang TP Bắc Giang 0975177622
42 QT Trung tâm TP Bắc Giang Chợ Mọc.TT cao thượng,Tân Yên Bắc Giang TP Bắc Giang 0985443557
43 QT 606 Thôn Sen Hồ, TT Nếnh, H Việt Yên, Bắc Giang Việt Yên 0978.469,699
44 QT 769 176 đường Nguyễn Trãi -  TT. Vôi Lạng Giang 0982.949.212
45 QT 703 Hương Lạc Lạng Giang 0989.202.908
46 QT 104 - CT CP Bắc Giang Phố Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn Yên Thế  0167,996,8144
47 QT 09A Đức Thắng Hiệp Hòa 0979.692.043
48 QT 668 - CTCP dược vật tư y tế Phan Anh Khu 5, TT Thắng, Hiệp Hòa, BG Hiệp Hòa 0986,528,115
49 QT 81 Chợ Dật, Hợp Thịnh Hiệp Hòa 1688200026
50 QT 512 Hoàng Lương Hiệp Hòa 0986 495 232
51 QT 09 Đông Lỗ Hiệp Hòa 0944.981.802
52 QT Số 25 Trù Hựu Lục Ngạn 0978.223.719
53 QT Bagipharm số 11 Phố Thống Nhất, Bố Hạ, Yên Thế, BG Yên Thế  01649,616,097
54 QT Bảo Thanh Hợp Đức Tân Yên 912852893
55 QT Thiện Nhân Trung Quê, Bảo Đài, Lục Nam, Bg Lục Nam 0912.333.098
56 QT 09 Tam Dị Lục Nam 0981.116.849
57 QT Gia Bảo Xóm 6, Việt Tiến, Việt Yên, BG Việt Yên 0986,013,113
58 QT Hưng Biên Song Mai TP Bắc Giang 0945.110.683
59 QT 730 Xóm Nội- Hương Lạc Lạng Giang 0989.202.908
60 QT Hương Hạnh TT. Neo- Yên Dũng Yên Dũng  
61 QT 99 Số 109. Cả Trọng. Cần Gồ, Yên Thế, BG Yên Thế  0972,978,447
62 Phòng Khám Nội Quang Hưng.  Đội 7, Tiến Phan, Nhã nam- Tân Yên- Bg.  Tân Yên 0973,202,193
63 QT 103 Phố Biển- Biển Động Lục Ngạn 0978.009.885
64 QT Tân Dược Số 75- Phố Thanh Xuân- TT Đồi Ngô Lục Nam 0984.920.568
65 Qt Hồng Hợi Ki-ốt 05- Chợ Chàng- TT Lục Nam Lục Nam 0169.399.7328
66 QT Trường Thư Tân Hưng lạng giang 096.440.6913
67 QT Trường Hà Nhã Nam Tân Yên,Bắc Giang Tân Yên 0989922858
68 QT Tân Dược ( Qt Huế Tài ) Hồng Thái Việt Yên 0974.257.660
69 QT Thành Long TT Thắng,Hiệp Hòa,BG Hiệp Hòa 096.496.3688
70 QT Tâm Đức 144 TT Đồi Ngô Lục Nam 988,698,896
71 QT 235 Chu Điện Lục Nam 983,463,545
72 QT Hoa Hoa Chợ Hà VỊ, Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang TPBG 01688.232.885
73 QT Phong Phú Trung Đồng- Vân Trung Việt Yên 0166.255.4678
74 QT Phú Hà Ngõ Giữa- Việt Ngọc Tân Yên 0987.496.941
75 QT 87 - CTCP dược vật tư y tế Phan Anh Khu 5, TT Thắng, Hiệp Hòa, BG Hiệp Hòa 0986,528,115
76 QT Bích Hạnh  Phố Thống Nhất, Bố Hạ, Yên Thế, BG Yên Thế  01649,616,097
77 QT Vân Khương Tổ dân phố Quán Trắng- Tân Dân Yên Dũng 098.848.8534
78 QT 129 125 Phố Kim- Phượng Sơn Lục Ngạn 0972.259.171
79 QT Yến Luân Bách Nhẫn-Trung Hòa- Mai Trung Hiệp Hòa 0962.663.711
80 QT Tuấn Hương Phố Hoa- Hiệp Hòa Hiệp Hòa 984736262
81 QT Bích Hạnh 2 Phố Bằng- Lạng Giang Lạng Giang 01649,616,097
82 Siêu Thị Thuốc TT. Đồi Ngô Lục Nam 0988.698.896
 
 
Điểm bán BigBB Plus