BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Bắc Từ Liêm

Ngày đăng: 28/01/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629


STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 NT Tường Vân 
Số 98 Cầu Diễn
Bắc Từ Liêm

0904061033

/0438371262

2 NT Năm Anh Số 16 đường Phú Diễn Bắc Từ Liêm

0978529636/

0422967767

3 QT Huệ 394 Phố Trần Cung - Xóm 2 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm

0904084237

0437543208

4 QTTN Minh Đức   Số 112 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm

0975456768/

0438386845

5 NT Hoàng Hải Số 71 Tân Xuân - P Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0987718875
6 NT Hà Linh  Xóm 19 Cổ Nhuế ( Số 336 Trần Cung ) Bắc Từ Liêm

0983136873/

0976424749

7 QT Đại An Số 133 Đường Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm

0903444533/

01689970752

8 QT Y Dược 5 Sao Số 24 Đường Tân Xuân - Xã  Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0995102826
9 QT Hà Anh 126/355 Chợ Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0914380983
10 NT Tú Huyền 50K1 Phúc Diễn Bắc Từ Liêm

0976052595/

0466809797

11 QT Long An  Số 185 Trần Cung - Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0979166789
12 NT Gia Đình Số 44 ngõ 21 Kẻ Vẽ - Đông Ngạc Bắc Từ Liêm 0967795991
13 NT Minh Tâm 273 Cổ Nhuế  Bắc Từ Liêm 0973158037
14 NT Đức Anh 4 Số 7 Xuân Đỉnh - Thôn Đông Bắc Từ Liêm 0974492469
15 NT Hưng Nguyên  27 Hoàng Tăng Bí  Bắc Từ Liêm 0917896282
16 NT Đức Diễn 1 Số 9 Đức Diễn - Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0944474266
17 NT Hưng Nguyên  27 Hoàng Tăng Bí  Bắc Từ Liêm 0904713752
18 NT Phúc Hải Số 5 ngách 43/2 Văn Tiến Dũng Bắc Từ Liêm 0989122418
19 QT Ánh Tuyết CHợ Văn Trì Bắc Từ Liêm

0963023879/

0466701551

20 NT Hiền Anh 390 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 01216283893
21 NT Minh Anh Cầu Trại Gà , Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0946862286
22 QT Bạch Mai Vân Trì , Minh Khai Bắc Từ Liêm 01662658916
23 QT Minh Huệ Số 45 ngõ 1 Ngọa Long , Minh Khai Bắc Từ Liêm 0917001981
24 NT Vân Hà 148 Trần Cung Bắc Từ Liêm 090428123
25 NT Bình Vượng 68 TDP Phượng 3 Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0977187652
26 NT Bảo Châu SN 77 ngõ 401 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0973087790
27 NT Khánh Linh 178 Kẻ Vẽ Bắc Từ Liêm

0974349547/

0462954266/

28 NT Minh Đức 17 ngõ 117/15 Trần Cung - Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0985895585
29 NT Minh Thủy 32 ngõ 70 Vân Trì Bắc Từ Liêm 01646183229
30 NT Tuệ Linh Số 3 ngõ 70 Vân Trì Bắc Từ Liêm 0961002958
31 NT Gốc Đề 124/355 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 01679040943
32 NT Anh Đức Ngõ 31 Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 0984492466
33 cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Ngọc Lam
66B tổ 8 Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 0945673898
34 QT An Dân Ngõ 162 Cầu Diễn - Làng Nguyên Xá - Cổng Lụt - Xóm Mã Trương Bắc Từ Liêm 0961740895
35 NT Hồng Anh 465 Phạm Văn Đồng Bắc Từ Liêm 0972760286
36 NT Hải Đức Nguyễn Xá , Minh Khai Bắc Từ Liêm 0909934555
37 NT Bạch Mai Văn Trì - Bắc TL Bắc Từ Liêm 0974492469
38 NT Bảo An 18 ngõ 397 đường Phạm Văn Đồng Bắc Từ Liêm 0982601393
39 NT Minh Huệ Văn Trì - Minh Khai Bắc Từ Liêm 0989004913
40 NT Kim Ngân 73 Tân Xuân Bắc Từ Liêm 0987619949
41 NT Lâm Nguyễn 28A ngõ 261 đường Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0982242488
42 Nt Trung Anh 70 Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0978291830
43 NT Phú Hưng 457 Cổ Nhuế - P Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm 01234521586
44 NT Phương Huệ 38 Phố Viên - Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0973158530
45 NT Hồng Phúc Ngã tư Nhổn Bắc Từ Liêm 01642528514
46 NT Anh Thư 128 Kẻ Vẽ Bắc Từ Liêm 01669776300
47 NT Thư Loan 129/70 Văn Trì Bắc Từ Liêm 01648780558
48 NT Xuân Phúc 37 TDP Cầu 7 - P . Thụy Phương Bắc Từ Liêm 01635505919
49 NT Hoa Huệ Cổng Đại Học Mỏ  Bắc Từ Liêm 0967791789
50 NT Nhật Khánh 86 Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 01695225758
51 NT Minh Trang Tổ 16 Phú Diễn - P Phú Diễn  Bắc Từ Liêm 0976213118
52 NT Đại An 14/16 Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0946862286
53 NT Bảo Khánh TDP 9 Thôn Hạ - Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0988743547
54 NT Thaành Đạt khu đấu giá chợ đầu mối Xuân Đỉnh  Bắc Từ Liêm 0966832395
55 NT Tư nhân Số 1A Đông Ngạc Bắc Từ Liêm 0969202011
56 NT Tâm 69 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0437920864
57 NT Tâm Đức 5 34/346 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0985963164
58 NTTN Số 4 Thụy Phương Bắc Từ Liêm 0977859410
59 NT Thái Lâm 41 đường Phúc Diễn, Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 01689118790
60 NT Mai Hạnh 23 Mai Dịch Bắc Từ Liêm 0984494599
61 NT Hà Anh 64 Tân Nhuệ - Thụy Phương Bắc Từ Liêm 0966671938
62 NT Thành Đạt Chợ đầu mối Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0966832395
63 NT Vân Anh Cụm 4 TDP Thượng - P Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0988457786
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 NT Tường Vân 
Số 98 Cầu Diễn
Bắc Từ Liêm

0904061033/

0438371262

2 NT Năm Anh Số 16 đường Phú Diễn Bắc Từ Liêm

0978529636/

0422967767

3 QT Huệ 394 Phố Trần Cung - Xóm 2 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm

0904084237

0437543208

4 QTTN Minh Đức   Số 112 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm

0975456768/

0438386845

5 NT Hoàng Hải Số 71 Tân Xuân - P Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0987718875
6 NT Hà Linh  Xóm 19 Cổ Nhuế ( Số 336 Trần Cung ) Bắc Từ Liêm

0983136873/

0976424749

7 QT Đại An Số 133 Đường Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm

0903444533/

01689970752

8 QT Y Dược 5 Sao Số 24 Đường Tân Xuân - Xã  Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0995102826
9 QT Hà Anh 126/355 Chợ Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0914380983
10 NT Tú Huyền 50K1 Phúc Diễn Bắc Từ Liêm

0976052595/

0466809797

11 QT Long An  Số 185 Trần Cung - Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0979166789
12 NT Gia Đình Số 44 ngõ 21 Kẻ Vẽ - Đông Ngạc Bắc Từ Liêm 0967795991
13 NT Minh Tâm 273 Cổ Nhuế  Bắc Từ Liêm 0973158037
14 NT Đức Anh 4 Số 7 Xuân Đỉnh - Thôn Đông Bắc Từ Liêm 0974492469
15 NT Hưng Nguyên  27 Hoàng Tăng Bí  Bắc Từ Liêm 0917896282
16 NT Đức Diễn 1 Số 9 Đức Diễn - Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0944474266
17 NT Hưng Nguyên  27 Hoàng Tăng Bí  Bắc Từ Liêm 0904713752
18 NT Phúc Hải Số 5 ngách 43/2 Văn Tiến Dũng Bắc Từ Liêm 0989122418
19 QT Ánh Tuyết CHợ Văn Trì Bắc Từ Liêm

0963023879/

0466701551

20 NT Hiền Anh 390 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 01216283893
21 NT Minh Anh Cầu Trại Gà , Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0946862286
22 QT Bạch Mai Vân Trì , Minh Khai Bắc Từ Liêm 01662658916
23 QT Minh Huệ Số 45 ngõ 1 Ngọa Long , Minh Khai Bắc Từ Liêm 0917001981
24 NT Vân Hà 148 Trần Cung Bắc Từ Liêm 090428123
25 NT Bình Vượng 68 TDP Phượng 3 Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0977187652
26 NT Bảo Châu SN 77 ngõ 401 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0973087790
27 NT Khánh Linh 178 Kẻ Vẽ Bắc Từ Liêm

0974349547/

0462954266/

28 NT Minh Đức 17 ngõ 117/15 Trần Cung - Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0985895585
29 NT Minh Thủy 32 ngõ 70 Vân Trì Bắc Từ Liêm 01646183229
30 NT Tuệ Linh Số 3 ngõ 70 Vân Trì Bắc Từ Liêm 0961002958
31 NT Gốc Đề 124/355 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 01679040943
32 NT Anh Đức Ngõ 31 Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 0984492466
33 cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Ngọc Lam
66B tổ 8 Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 0945673898
34 QT An Dân Ngõ 162 Cầu Diễn - Làng Nguyên Xá - Cổng Lụt - Xóm Mã Trương Bắc Từ Liêm 0961740895
35 NT Hồng Anh 465 Phạm Văn Đồng Bắc Từ Liêm 0972760286
36 NT Hải Đức Nguyễn Xá , Minh Khai Bắc Từ Liêm 0909934555
37 NT Bạch Mai Văn Trì - Bắc TL Bắc Từ Liêm 0974492469
38 NT Bảo An 18 ngõ 397 đường Phạm Văn Đồng Bắc Từ Liêm 0982601393
39 NT Minh Huệ Văn Trì - Minh Khai Bắc Từ Liêm 0989004913
40 NT Kim Ngân 73 Tân Xuân Bắc Từ Liêm 0987619949
41 NT Lâm Nguyễn 28A ngõ 261 đường Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0982242488
42 Nt Trung Anh 70 Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0978291830
43 NT Phú Hưng 457 Cổ Nhuế - P Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm 01234521586
44 NT Phương Huệ 38 Phố Viên - Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0973158530
45 NT Hồng Phúc Ngã tư Nhổn Bắc Từ Liêm 01642528514
46 NT Anh Thư 128 Kẻ Vẽ Bắc Từ Liêm 01669776300
47 NT Thư Loan 129/70 Văn Trì Bắc Từ Liêm 01648780558
48 NT Xuân Phúc 37 TDP Cầu 7 - P . Thụy Phương Bắc Từ Liêm 01635505919
49 NT Hoa Huệ Cổng Đại Học Mỏ  Bắc Từ Liêm 0967791789
50 NT Nhật Khánh 86 Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 01695225758
51 NT Minh Trang Tổ 16 Phú Diễn - P Phú Diễn  Bắc Từ Liêm 0976213118
52 NT Đại An 14/16 Phú Diễn Bắc Từ Liêm 0946862286
53 NT Bảo Khánh TDP 9 Thôn Hạ - Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0988743547
54 NT Thaành Đạt khu đấu giá chợ đầu mối Xuân Đỉnh  Bắc Từ Liêm 0966832395
55 NT Tư nhân Số 1A Đông Ngạc Bắc Từ Liêm 0969202011
56 NT Tâm 69 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0437920864
57 NT Tâm Đức 5 34/346 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm 0985963164
58 NTTN Số 4 Thụy Phương Bắc Từ Liêm 0977859410
59 NT Thái Lâm 41 đường Phúc Diễn, Cầu Diễn Bắc Từ Liêm 01689118790
60 NT Mai Hạnh 23 Mai Dịch Bắc Từ Liêm 0984494599
61 NT Hà Anh 64 Tân Nhuệ - Thụy Phương Bắc Từ Liêm 0966671938
62 NT Thành Đạt Chợ đầu mối Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm 0966832395
63 NT Vân Anh Cụm 4 TDP Thượng - P Tây Tựu Bắc Từ Liêm 0988457786

 

Điểm bán BigBB Plus