BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Đà Nẵng

Ngày đăng: 14/09/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 HT 54 123 Ông Ích Khiêm Hải Châu  2363744868
2 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Phước Thiện 3
170 Ông Ích Khiêm Hải Châu  02363745488
3 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Hồng Đức
282 Ông Ích Khiêm Hải Châu  0905252062
4 NT Cẩm Tú  556 Hoàng Diệu  Hải Châu  2363615757
5 NT Minh Châu  91 Nguyễn Hoàng  Hải Châu  2363691031
6 NT 116 307 Ông Ích Khiêm Hải Châu  0979,777,174
7 NT Bảy Đào  193 Ông Ích Đường  Cẩm Lệ 2363846517
8 NT Kim Anh  214/1 Ông Ích Đường  Cẩm Lệ 02362469349
9 HT 155 Kiot 03 Chợ Cẩm Lệ  Cẩm Lệ 02363672140
10 NT Hoàng  Hồng Đức 60 Phan Đăng Lưu  Thanh Khê 0905985619
11 NT Tam Nguyên  72 Phan Đăng Lưu  Thanh Khê 2363624258
12 HT 72 84 Phan Đăng Lưu  Thanh Khê 2363623153
13 HT 213( Huy Hoàng) 62 Trần Cao Vân,  Thanh Khê 0989156300
14 NT Phước Thiện 2 322 Hùng Vương, Thanh Khê 02363689977
15 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Phước Thiện 1
370 Trưng nữ vương,  Thanh Khê 02363827772
16 NT Anh Thắng 900 Trần Cao Vân Thanh Khê 2363746477
17
NT Thành Vinh
39 Đa Phước, Liên Chiểu 02363731892
18 NT Quang Minh  Kiot 7 Chợ Hòa Khánh  Liên Chiểu 2363736297
19 NT Thanh Huyền  57 Nguyễn Hữu Thọ Liên Chiểu 2362214824
20 NT Minh Tâm  86 Âu Cơ  Liên Chiểu 0905.169.176
21
Đại Lý Thuốc Tây 
Chợ Hòa Tiến , Hòa Vang Liên Chiểu 02363879172
22
NT Diệu Huyền
60 Đặng Văn Lưu Liên Chiểu 0905,985,619
23
NT Mạnh ( HT 643) - DS Trần Văn Mạnh
333A Nguyễn Lương Bằng, P. Khánh Bắc , Q. Liên Chiểu Liên Chiểu 0905,233,043
24 https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
HT 116
86 Hoàng Văn Thái Liên Chiểu 0906,448,165
25 HT 01 26 Lê Duẩn  Liên Chiểu 2363833004.00
26 cleardot,cleardot,cleardot
NT An Tâm 
01 Lương Thế Vinh  cleardot
Liên Chiểu
93433422.00
27 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
HT 76
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
844 Tôn Đức Thắng 
Liên Chiểu https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
93512478.00
28 Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot
TTDP Hòa Vang 
665 Trường Chinh  Liên Chiểu 903509802.00
29 https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot
QT  Dapharco 176  
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Số 200 Quang Trung, Phường Thạch Thang
Hải Châu https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
0982049089
30 NT Nhân Đức Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
119 Hải Phòng, Phường Thạch Thang
Hải Châu 05113.892.814
31 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot
NT Trung Tâm 
Số 81 Hải Phòng, Phường Thạch Thang Hải Châu cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
02363. 888.296
32 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot
NT Dapharco 22A 
Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1 
Hải Châu 02363.823.662
33 Hiệu thuốc 201 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu Hải Châu cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
0905.020.752
34 NT Đông Giang  Số 59 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông  Sơn Trà 2,363,933,262
35 NT  Thuỳ Minh   Số 879 Ngô Quyền, Phường An Hải Đôn Sơn Trà cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
02363.984.176
36 NT An Tâm 1 Lương Thế Vĩnh , P An Hải Đông Sơn Trà  0934433422
37 NT Cao Linh  Lô 30 Khu C, Chợ Bắc Mỹ An Ngũ Hành Sơn 02363.950.396
38 Hiệu thuốc số 01 26 Lê Duẩn Hải Châu 2,363,833,004

 

Điểm bán BigBB Plus