BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

H.Đông Anh

Ngày đăng: 28/01/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 QT Cường Ninh 68
Xóm 3 Hải Bối Đông Anh
Đông Anh 0966848248
2 QT Tuấn Hường Hải Bối Đông Anh Đông Anh 0908295686
3 QT Trung Khánh Xóm 4 Hải Bối Đông Anh 0905091657
4 QT Bình Nguyên 2 Đội 7 Thôn bầu -Kim Chung Đông Anh 0975469144
5 QT Bình Nguyên
 Đội 7 Thôn Bầu Kim Chung
Đông Anh 0975469144
6 QT Số 5 Đội 7 Thôn bầu Kim Chung Đông Anh 01234716468
7 QT Hoa Anh Đào Chợ Bầu Kim Chung Đông Anh 01649759891
8 QT Việt Tùng Đội 7 Thôn bầu Kim Chung Đông Anh 01234716468
9 QT Thanh Bình Thôn Nhuế Kim Chung Đông Anh 0987992002
10 QT Thúy Mạnh Thôn Bắc , Kim Nỗ Đông Anh 0904549275
11 QT Dung Thịnh 99 Tổ 6 TT Đông Anh Đông Anh 0439653281
12 QT Bác Lanh 72 Tổ 6 TT Đông Anh Đông Anh 0986216246
13 QT Hapharco Chợ Tó Cao Lỗ TT Đông Anh Đông Anh 0914563466
14 QT Thúy Bích Tổ 13 TT Đông Anh Đông Anh 01684936168
15 QT Hồng Liên 129B Tổ 13 TT Đông Anh Đông Anh 0438836922
16 QT Liên 32 Tổ 22 TT Đông Anh Đông Anh 0905337837
17 QT Lê Hoa 40 Tổ 28 TT Đông Anh Đông Anh 0977305702
18 QT Việt Tiến 41A Tổ 33 TT Đông Anh Đông Anh 01235155972
19 QT Minh Trang 20 Tổ 55 TT Đông Anh Đông Anh 0914943289
20 QT Phú Hưng 9 Tổ 59 TT Đông Anh Đông Anh 0964056098
21 QT Hồng Anh Gia Lương Việt Hùng Đông Anh 01689556269
22 QT Hoa Sơn Dục Tú Đông Anh 0989449928
23 QT Chị Minh Dục Tú Đông Anh 0988091174
24 QT Đức Diện Dục Nội Việt Hùng Đông Anh 0989755118
25 QT Bích Hội Lương Quy Xuân Nộn Đông Anh 01665317203
26 QT Hồng Thắm Mai Hiên Mai Lâm Đông Anh 0984033885
27 QT Nhung Nhung Chợ Kim Xuân Nộn Đông Anh 0983349982
28 QT Trần Dương Thụy Lâm Đông Anh 0976907559
29 QT Hồng Nhung Thụy Lâm Đông Anh 0984723748
30 QT Nguyễn Nghĩa Khê Lữ Nguyên Khê Đông Anh 0978161339
31 QT Yến Bảy Thụy Lâm Đông Anh 0
32 QT Trạm Y Tế Nguyên Khê Nguyên Khê Đông Anh 01652066888
33 cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Hữu Đức
Mai Châu Đại Mạch Đông Anh 01648911829
34 QT Vũ Nguyệt  Đại Độ Đông Anh 0965402728
35 QT Minh Sơn Thôn Đìa Nam Hồng Đông Anh 0977729608
36 QT Sang Hạnh 208 Phố Vân Trì  Đông Anh 0972758756
37 QT Điệp Phong 45 Chợ Nam Hồng Đông Anh 0984362221
38 QT Xuân Bắc Hồng Đông Anh 0985267861
39 QT Dũng Vân Tiên Dương Đông Anh 0983221028
40 QT Đức Thắng An 108 Vân Trì  Đông Anh 09854446661
41 QT AN AN Mai Châu Đại Mạch Đông Anh 0969890686
42 QT Thu Hương Thiết Úng Vân Hà Đông Anh 0982445759
43 QT Gia Huy Xóm Chùa Cổ Loa Đông Anh 01692314849
44 QT Yến Trang Đường Đào Cam Mộc TT ĐA Đông Anh 0947321369
45 QT Hoa Như Thôn Nhồi Dưới Xã Cổ Loa Đông Anh 0975773391
46 QT Hoàng Quyên Tổ 13 TT Đông Anh Đông Anh 0985080252
47 QT Hồng Nhung Thụy Lâm Đông Anh 0984723748
48 QT Phong Huy Trung Thôn Đông hỘI Đông Anh 0969015561
49 QT Việt Thắng Đội 3 Mạch Lũng Đại Mạch Đông Anh 0974713924
50 QT Vũ Nguyệt  Đại Độ Đông Anh 096542728
51 QT Thuận Phương Tàm Xá Đông Anh 0982486107
52 QT Phạm Thị Ngoan Khu 2,7 - Đường Lò Vôi - Hải Bối Đông Anh 0
53 QT Trang Anh Hải Bối Đông Anh Đông Anh 0
54 QT Kim Thành Chợ Lắp Ghép - Nguyên Khê Đông Anh 0
55 QT Dân Phượng Đội 7 - Thôn Bầu - Kim Chung Đông Anh 0
56 QT Đức Hiếu Số 147 đường Đa Lộc Đông Anh 0
57 QT Hải My Mạch Lũng - Đại Mạch Đông Anh 0
58 QT Hoa Trung Tổ 29 TT Đông Anh Đông Anh 0977305702
59 QT Hồng ánh Dục Tú Đông Anh 0
60 Qt Kim Thúy Đội 7 Thôn bầu Kim Chung Đông Anh 0
61 QT Hảo Dũng Nam Hồng - Tt Đông Anh Đông Anh 0
62 QT Trang Linh Mai Châu -  Đại Mạch Đông Anh 0

 

Điểm bán BigBB Plus