BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Hải Phòng

Ngày đăng: 15/09/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

 

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 NT Bảo Linh 297 Hai Bà Trưng Lê Chân 0313951979/ 0904,310,316
2 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
HTHP(QT 135)
10A/44 Lam Sơn Lê Chân 0313714709
3 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Việt Dũng
22 Trần Nguyên Hãn Lê Chân 0313700987
4 NT 285 285 Hai Bà Trưng Lê Chân 0313851207
5 NT 303 303 Hai Bà Trưng Lê Chân 0313951557
6 NT Thành  307 307 Hai Bà Trưng Lê Chân 0313950152
7 NT Hương Giang 50 Dư  Hàng Lê Chân 03139101116
8 NT Trường Phúc 8 Nguyễn Công Trứ Lê Chân 0316255339/ 01242,449,368
9 HTHP 85 Nguyễn Công Chứ Lê Chân  0983576489
10 NT Thành Thủy 301 Hai Bà Trưng Lê Chân 01698202426
11 NT Tùng Hà 240 Miếu 2 xã Lê Chân 0313.763.422
12 NT 303A 299 Hai Bà Trưng  Lê Chân 0313630498
13 NT Dũng Hương 431 miếu 2 xã - Lê Chân Lê Chân 01235629729
14 NT261 261 Trần Nguyên Hãn  Lê chân 0974,420,658
15 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Minh Tâm
159 Hàng Kênh Lê Chân 904,087,086
16 HTHP 164 Hàng Kênh Lê Chân 0936.658.803
17
     
  Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác
 
  cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT 351 Cát Dài
351 Hai Bà Trưng Lê Chân 01216.630.9676
18 NT Thu Hương 32 Chợ Hàng Cũ Lê Chân 0915.791.668
19 NT Minh Oanh 104 Lam Sơn  Lê Chân 0983.599.451
20 NT 353 Cát dài 353 Hai Bà Trưng Lê Chân 0904.336.557
21
NT Thanh Giang
53 Tôn Đức Thắng Lê Chân 0912.591.675
22
NT Khánh Phương
84 Thiên Lôi Lê Chân 0979.285.361
23
NT Hậu Vũ
9 Lê Chân Lê Chân 0313.630.633
24 NT Hà Linh 156 Trường Chinh Kiến An 0313678656
25 HTKA 19 Phù Liễn, Kiến An Kiến An 0973906297
26 cleardot,cleardot,cleardot
NT Vũ Tôn
846 Trường Chinh cleardot
Kiến An
0912913255/ 01685,681,889
27 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT 258
258 Trần Thành Ngọ Kiến An 0912.969.879
28 QT số 22 29 Cổng chính Bệnh viện Trẻ em Kiến An 0313.877.429
29 NT số 34 22 Cổng chính Bệnh viện trẻ em Kiến An 01662,492,468/ 0986,978,598
30 NT Vũ Tôn 2 746 Trường Chinh Kiến An 01685,681,889
31 NT Mensa 144 Trường Chinh Kiến An 0947.012.278
32 NT Phú Vinh 99 Bạch Đằng Thủy Nguyên 0313873389
33 NT Lê Nga Đội 6 Thủy Sơn Thủy Nguyên 0313642751/ 0904.920.025
34 QT Hoa Lâm Thôn Sỏ_ Phục Lễ Thuỷ Nguyên 0125.361.8925
35 HTHP 74 Chợ Tổng Thuỷ Nguyên 01286.694.598
36 HT Thanh Nghĩa Trịnh Xá_ Thuỷ Sơn Thuỷ Nguyên 01216.167.329
37 QT Minh Nguyệt Thôn 2_ Chợ Phả Lễ Thuỷ Nguyên 0978.961.588
38 QT Kim Oanh Lập Lễ Thuỷ Nguyên 01229.394.559
39 NT Nam Phương 186 Khu 4 thị trấn Tiên Lãng 0955.441.064
40 HT Cô Lợi Thôn Bạch Sa Trại_ Nam Hưng Tiên Lãng 0313.882.914
41 QT Cô Toản Toàn Thắng Tiên Lãng 0868.609.359
42 QT Cao Anh số 8 Quán Rẽ _Mỹ Đức An Lão 0979.259.359
43 QT Bích Quang Chợ Mỹ Đức  An Lão 0976.369.426
44 NT Nam Hoàng 192 Tân Hoà Vĩnh Bảo 01683.998.807
45 Đại lí thuốc cô Yến 182 Tân Hoà Vĩnh Bảo 0120.559.6136
46 NT Cô Hồi Thôn 3 Nam Am  Vĩnh Bảo 0972.314.636
47 Nhà Thuốc 196 196 Nguyễn Văn Trỗi An Lão 0977.309.975
48 NT 501 501 Thiên Lôi Lê Chân 0979.522.766
49 HT 693 693 Thiên Lôi Lê Chân  0942.011.391
50 NT 127 Hào Khê 127 Hào Khê Lê Chân 0966.601.607
51 NT 210 Chợ Hàng 210 Chợ Hàng cũ Lê Chân 0924.584.898
52 NT Phương Uyên 380 Nguyễn Văn Linh Lê Chân 0904.338.569
53 HTHP 135 Trần Nguyên Hãn Lê Chân  
54 NT 406 406 Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng An Dương 03137204589
55 NT Nga Chi 287 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng An Dương 0983206046
56 NT Thu Hương Tân Tiến, An Dương An Dương 0915791668
57 Đại lý thuốc Trường Tâm số 22 tổ 1 TT An Dương An Dương 01275.777.644
58 NT Sâm 956 Tôn Đức Thắng An Dương 0313540956
59 HTHP Xóm Đông,Dụ Nghĩa,Lê Thiện An Dương 0965629499
60 NT Thảo Ngân 458 Tôn Đức Thắng An Dương 0313.571.336
61 NT Nghĩa Thị trấn An Dương An Dương 1216167329
62 HTHP  243 tôn đức thắng  An Dương 1263415815
63 QT Phương Anh sôa 6 đường 208 an đồng  An Dương 1676757313
64 QT Khánh Nhi Thôn 4 xã Bắc Sơn An Dương 01679798899
65 QT Hương Giang Kiều Trung - Hồng Thái An Dương 01674660916
66 HT Đồng Mai 1775 Phạm Văn Đồng An Dương 0904065068
67 QT Trang Thương Đặng Cương An Dương  
68 HTHP 10 Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng  Hải An 01627668143
69 HTTP 337 Bùi Thị Tự Nhiên, Hải An, Hải Phòng Hải An 0313765336
70 QT Số 45 4 Lý Hồng Nhật, Hải An, Hải Phòng Hải An 01638156158
71 NT Hà Phương  Số 6 Ngô Gia Tự,Hải An.HP Hải  An 904589168
72 HTHP 482 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng Hải An 03137828844
73 HTHP 289B Phủ Thượng Đoạn , Phương Lưu .HA.HP Hải An 0936812214
74 HTHP số 73 Khu2_ đường Lũng Đông Hải An 0936.779.396
75 NT Minh Phương 30 Đoạn Xá Hải An 0902.145.911
76 HTTP 285 Đoạn Xá Hải An 0936.812.214
77 NT 03 03 Cát Bi Hải An 0936.333.025
78 NT Thành Lý 433 Cát Bi  Hải An 0313.710.185
79 NTTN 39 Đoạn Xá Hải An 0902145911
80 HTHP 10 Phương Lưu Hải An 1288361441
81 NT 174 174 Ngô Gia Tự Hải An 936636036
82 NT Ngô Vũ  646 Ngô Gia Tự Hải An 313729428
83 HTHP 162 Ngô Gia Tự Hải An 906118479
84 HTHP khu 10 Hạ Lũng Hải An 0936989599
85 NT Hiền 68 cát bi Hải An 914256599
86 HTHP 169 cát bi Hải An  
87 NT Hà Linh 326 Lũng Đông  Hải An 0936,903,539
88 HTHP 248 Ngô Gia Tự Hải An  
89 HTHP 448 Ngô Gia Tự Hải An  
90 HTHP 116 Ngô Gia Tự Hải An  
91 NT 214 214 ngô gia tự  Hải An 0982888328
92 HT Hà Dương 92 chợ lũng Hải An 945367369
93 Nt Ba Chi 216E Trung Lực Hải An 977085618
94 NT Tư Nhân 244 trung lực Hải An  
95 HTHP 872 Ngô Gia tự  Hải An   
96 NT số 28 28 LYA HỒNG NHẬT Hải An  936636036
97 Nhà thuôc 521 521 cát bi  Hải An  962867959
98 NT Hòa An Khu Trung Cư Nguyễn Văn Hới Hải An  0915323769
99 HTHP 10 BÙI THỊ TỪ NHIÊN ĐÔNG HẢI  Hải An  01288361441
100 NT Nhật Lành 3/86 Lũng Bắc Hải An   
101 HTHP 587 ĐÔNG HẢI 2 Hải An  943479796
102 HTHP 305 Phủ Thượng Đoạn Hải An  1287325046
103 HT HUYỀN LINH 30 LÝ HỒNG NHẬT  Hải An   
104 NT Bình Nguyên 173 PHỦ THƯỢNG ĐoẠN Hải An  965568058
105 Cty TNHH và Dp Hải Thành 189 Quang Trung, Hồng Bàng, TP hải Phòng Hồng Bàng 0912052288
106 HTHP 37 Hàm Nghi, Hồng Bàng, Hải Phòng Hồng Bàng 0983851128
107 NT Thiện 40A Trần Quang Khải, Hồng Bàng, TP Hải Phòng Hồng Bàng 0313810065
108 NT 45  45 Sở Dầu, Hồng Bàng, TP Hải Phòng Hồng Bàng 0912233342
109 NT Sâm 950 Tôn Đức Thắng Hồng Bàng 0313540956
110 Nt Hoàng Lê 63 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng Hồng Bàng 0313.823.853
111 NT Nga Phương Cửa Tây Chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, TP Hải Phòng (Đổi sang số 2 Tôn thất Thuyết.Hồng Bàng) Hồng Bàng 0936925636
112 Nhà thuốc 28 28 Hải Triều ,Quán Toan, Hồng Bàng Hồng Bàng 0313748042
113 NT 141 141 Phan Bội Châu,Hồng Bàng,HP Hồng Bàng 0934.662.022/ 0313,530,705
114 NT Lan Xuyên 54 Quang Trung Hông Bàng 0313.530.030
115 NT 948 948 Tốn Đức Thắng , Hồng Bàng , Hải Phòng Hông Bàng 1695240459
116 HTHP 114 đường 5 cũ ngã tư quán toan  Hông Bàng 963112968
117 HTHP 2 điện biên phủ  Hông Bàng 989313025
118 NT Tùng Linh 1T36 ĐÌnh Hạ  Hông Bàng  
119 NT 102 102 hùng duệ Vương Hông Bàng 313525774
120 HTHP 11 Nguyễn Hồng Quân Hông Bàng  
121 NT Trang Linh số 7 lô 2 chợ kiot sở dầu  Hông Bàng 936677068
122 Nt Phúc Thành 100 Hùng Duệ Vương Hông Bàng  
123 NT Thùy Linh 107A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, TP Hải Phòng Ngô Quyền 0313,752,617
124 NT Hương Giang 113A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313825194
125 NT Thái Hằng 118A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313751535
126 HTHP 130 Phương Lưu, Ngô Quyền 0313.765.980/ 01237,612,005
127 NT Lan Hương 160 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0913051869
128 HTHP Hiếu Nga 165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 01229388126
129 NT Kim Thoa 23 Lê Lợi , Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313836264
130 HTHP 243B Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313829176
131 Công Ty Dược Phẩm Vạn Mỹ 260 C5 Cầu Tre Vạn Mỹ, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313564910
132 NT Đồng Tâm 30 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313736833
133 NT Thuốc tốt và SK 9D24 Nguyễn Bình.Ngô Quyền, HP. Thay bằng nhà 9D 24 nguyễn bình Ngô Quyền 0904433140
134 HT Hiếu Nga 165 Đà Nẵng,Ngô Quyền,HP Ngô Quyền 01229388126
135 NT Hoàng 193 Văn Cao Ngô Quyền 0904.071.006
136 HTHP 16 Vòng Vạn Lý , Ngô Quyền , Hải Phòng Ngô Quyền 0167.360.1666
137 HTHP 11D22 Nguyễn BÌnh  Ngô Quyền 983058803
138 NT 40P 40P An Đà Ngô Quyền 0912413874
139 HTHP 114 Cầu Đát Ngô Quyền 0934824956
140 NT Minh Ngọc 543 Thiên Lôi Lê Chân 0984,735,091
141 NT 501 501 D Thiên Lôi Lê Chân 0979,522,766
142 HTHP 261 lạch chay Ngô Quyền 913375527
143 HTHP 83 hàng kênh  Lê Chân 904822898
144 NT Khánh Phương 84 Thiên Lôi Ngô Quyền  
145 NT Hương Lê 185 Đà Nẵng Ngô Quyền 0936746858
146 NT Nền Chung 5C22 Đà Nẵng- Vạn Mỹ Ngô Quyền 0976515755
148 QTTN TT Tiên Lãng Tiên Lãng 01669199093
148 HT Kiến Dương Nải Sơn - Tú Sơn Kiến Thụy 313560198
149 HTHP 376 Lê Duẩn Kiến Thụy 1685109568
150 QT 69 69 Thọ Xuân - Núi Đôi Kiến Thụy 01215392386
151 QT số 63 63 Thọ Xuân - Núi Đôi Kiến Thụy 01626617986
152 HT Kiến Dương Thôn Trà Phương - Xã Thụy Hương Kiến Thụy 0936982246
153 HT Kiến Dương Nải Sơn - Tú Sơn Kiến Thụy 916803666
154 HTHP 831 Mặc Đăng Doanh Dương Kinh 942411770
155 NT Thịnh 507 Mạc Đằng Doang Dương Kinh 936947202
156 NT Thương Huyền Số 2 Sơn Hải - Đồ Sơn Đồ Sơn 01636287669
157 CTY TNHH DP HƯƠNG LINH 123 NGUYỄN ĐỨC CẢNH  LÊ CHÂN 02253950080
158 NT 88 88 Lý Thánh Tông Đồ Sơn 12496088
159 HT Huệ San 141 Dường 1/4 Cát Bà 989807996

 

Điểm bán BigBB Plus