BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Nghệ An

Ngày đăng: 20/09/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NT ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH/TP SDT
1 NT Phạm Thi Thủy 352 nguyễn Trãi TP Vinh Nghệ An 0983.518.683
2 NT Trường Sơn Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An

0383843528/

0913,543,827

3 NT Đạt An 2 Đinh Công Tránh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383565128
4 NT Thu Tuyến 210 Phong Đình Cảng TP Vinh  Nghệ An 0383.597.821
5 NT Tú Oanh 15B Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383844979
6 NT Quỳnh Hoa  Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383.844.245
7 NT Bửu Châu 56 Hồ Sỹ Dương TP Vinh  Nghệ An 0383.848.287
8 NT Minh Nguyệt 163 TP Vinh  Nghệ An 0982.306.857
9 NT Hạnh Dũng 146 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383847642
10 NT Tuấn Đức 148 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383840878
11 NT Oanh Tứ( Bệnh Viện TP) 178 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383838702
12 NT Quyết Tâm 10 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383847883
13 NT Huyền Thành 142 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383847883
14 NT Quỳnh Phương 144 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383847982
15 Bảo An 144 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383847642
16 Cty dvtyt Nghệ An 1 Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383594921
17 Cty dvtyt Nghệ An 3 Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383563316
18 NT Trường Y  161B Nguyễn Phong  Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383520436
19 NT Huyền Tuyến 81 Nguyễn Kiệm, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 01697172355
20 NT Hiên Toàn Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383,540,227
21 NT Thanh Bình 1 Trần Hưng Đạo, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383585787
22 NT Thu Dung Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 038.387.425/ 0948,234,999
23 NT Aí Nga 8 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383840616
24 NT Sâm Thực  13 Thăng Long, TP Vinh, Nghẹ An TP Vinh  Nghệ An 0383851380
25 NT Huệ Lan Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383.853.613
26 Cty DP Thái Hòa- NT Số 1 81 Phan Đình Phùng, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0388565758
27 Cty DP Nguyệt Hương 71 Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383563795
28 NT Ngọc Khang 150 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383,540,235 / 0978,959,379
29 NT Bành Thị Phương Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383551242
30 NT Thủy Cảnh 62 Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383855359/ 0942,992,696
31 NT Bảo Thoa 08 Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383557313
32 NT Tâm Hứa Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383853431
33 Cty DP Nhân Hòa Thành Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383840879
34 NT Linh Chi ( NT Toàn Nhung ) 355 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0975104277/ 0982,135,336
35 Cty cpdvvtyt Nghệ An 355 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383546630/ 0982,135,336
36 Cty cpdvvtyt Nghệ An 32 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383.568.031
37 Cty cpdvvtyt Nghệ An 80 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0975.724.957
38 Cty cpdvvtyt Nghệ An Kiot B11 Chợ Kênh Bắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 038562222
39 NT Hương Nho 16 Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0912342772
40 Cty cpdvvtyt Nghệ An 26 Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383590878
41 NT Ngọc Lan 44 Tuệ Tĩnh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383524417
42 Cty cpdvvtyt Nghệ An 147 Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0987120345
43 Cty cpdvvtyt Nghệ An 2 Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383835104
44 NT Liên Tý 6 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383844857/ 0914,768,766
45 NT Lư Chính 155 Phong Đình Cảng, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0386663033
46 NT Đông Á 78 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0383832421
47 NT Thành Hằng 297 Nguyễn Văn Cừ TP Vinh Nghệ An 0942.782.268
48 NT Hoàng  Chi Dường  Kim Đồng TP Vinh Nghệ An 0383.500.171
49 NT Tú Anh Xã Văn Sơn  Đô Lương Nghệ An 01697.504.602
50 Cty Dựoc phẩm Thành Đô Thị trấn Đô Lương Đô Lương Nghệ An 0383.871.977
51 Chi nhánh DP Nam Đàn TT Nam Đàn Nam Đàn Nghệ An  
52 NT Hà  An 143 Nguyễn Phong Sắc TP Vinh Nghệ An 0985.704.248
53 NT Hồng Lam 143 Nguyễn Phong Sắc TP Vinh Nghệ An 0983.834.678
54 NT Tuấn Minh 02 Tuệ Tĩnh TP Vinh Nghệ An 0383.597.232
55 NT Kim Hà TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An 0986.051.429
56 NT Hường Nguyễn Trường Tộ  TP Vinh  Nghệ An 0989.343.382
57 Cty DP Nhân Hòa Thành NT số 1 36 Hồng Sơn TP Vinh  Nghệ An 0383.253.267
58 NT Dung Hằng 02 Mai Thuc Loan,TX Cửa Lò Cửa Lò Nghệ An 0975.462.449
59 NT Thi Toàn Chợ Vinh TP Vinh Nghệ An 0383.849.145
60 NT Hồng Hải Ki ôt B22 Chợ Vinh TP Vinh Nghệ An 0383.846.775
61 NT Tâm  Hào 75 Lê Huân TP Vinh  Nghệ An 0383.845.942
62 NT Minh Nguyệt Nguyễn Sinh Sắc,Phường Đội Cung TP Vinh Nghệ An 0982.306.857
63 Cty DP Chiến Thắng 52 Lê Huân TP Vinh Nghệ An 0383.840.981
64 NT Hương Mơ 167 Nguyễn Sinh Sắc
phường Đội Cung167 Nguyễn Sinh Sắc
phường Đội Cung
TP Vinh Nghệ An 0383.843.283/ 0914,729,074
65 NT Quỳnh Hoa Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  Nghệ An 0383.844.245
66 Cty cpdvvtyt Nghệ An 93 Hồng Sơn TP Vinh  Nghệ An 0383.583.277
67 NT Thu Tuyến 210 Phong Đình Cảng TP Vinh Nghệ An 0383.597.821
68 NT Minh Đức  14 Nguyễn Xiển TP Vinh Nghệ An 0383.844.875
69 NT Thủy Tráng TT Đô Lương Đô Lương Nghệ An  
70 Cty DP Thanh An Chợ Coi, Hưng Lộc TP Vinh Nghệ An 0383630596
71 Cty cpdvvtyt Nghệ An-NT Hồng Nhung 16  Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0912,922,004
72 Cty DP Nam Vinh NT số 1 104 Trần Hưng Đạo TP Vinh Nghệ An 0912992004
73 NT Hằng Hưng (Cty DP Sao Việt) 111 Phong Đình Cảng TP Vinh Nghệ An 0978.297.426
74 QT số 16 165 Nguyễn DU, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0983,383,737
75 QT Nguyễn Thị Mai Xóm1, Quỳnh lưu, Nghệ An Quỳnh Lưu Nghệ An 0983466553
76 CTY DP Hoàng Oanh Xóm 9, Nghi Liên, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0944.301.804
77 Nhà Thuốc Diệu San Xóm 5, Xã Nam Trung Nam Đàn Nghệ An 0383827242
78 Nhà Thuốc Xuân Tùng Số 6 Nguyễn Xiển, P.Hồng Sơn TP Vinh Nghệ An 0388666696
79 NT Thành Quyên 138-Nguyễn Thái Học-TP Vinh TP Vinh Nghệ An  
80 NT Hồng 16-Minh Khai-TP vinh TP Vinh Nghệ An 0912922004
81 NT Huyền Trang Xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh Nghi Lộc Nghệ An

0973606515/'

0977972960

82 NT Chị Tuyết Xóm 5 nam cường-nam đàn-nghệ an Nam Đàn Nghệ An 0979961483
84 NT Sỹ Oanh 36 Nguyễn Phong Sắc TP.Vinh Nghệ An 965,836,892
85 NT Hà Hạnh 36 Lê Hồng Phong TP.Vinh Nghệ An 0912342779
86 NT Thảo An 22 Phan Bội Châu TP.Vinh Nghệ An 0912331780
87 Thu Hiền Xóm 15 Nghi Kim, TP Vinh, NA TP Vinh Nghệ An 0917,154,1182
88 Nhà thuốc Bệnh viện TP 176 Trần Phú TP.Vinh Nghệ An

097,773,8888/

0977,738,3868

89 Nhà thuốc Thanh Lâm 95 Phong Đình Cảng TP Vinh Nghệ An 0974548719
90 Nhà Thuốc Exiphar 3 Tuệ Tĩnh TP Vinh Nghệ An 0915.243.337
91 Nhà Thuốc Huyền Trang 5 Phùng Chí Kiên TP Vinh  Nghệ An

0987855727
0383849668

0987855727
0383849668

92 Nhà Thuốc Tiến Hằng 109 Phong Đình Cảng TP Vinh  Nghệ An 01274730203
93 Nhà thuốc Vinh Tân  Thị Trấn quán hành , nghi lộc Nghi Lộc Nghệ An 01656292318
94 Hiệu Thuốc Yên Thành
Quầy Thuốc Số 23Hiệu Thuốc Yên Thành
Quầy Thuốc Số 23
Xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành Yên Thành Nghệ An 01657.575.905
95 Chi nhánh DP Thanh Chương - QT Trần Thị Hoa Xóm 5, Xã Thanh Mỹ Thanh Chương Nghệ An 01224.227.517
96 Nhà thuốc Dung nga Nguyễn xiển , chợ vinh  TP Vinh Nghệ An  
97 Nhà thuốc Tâm hào  chợ vinh TP Vinh Nghệ An 0383.845.942
98 NT Kim Dung Kiot B11 Chợ Kênh Bắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0915176799
99 Quầy Thuốc 26 43 hải thượng lãn ông , TP vinh TP Vinh Nghệ An 968896596
100 Nhà thuốc Hoài thu  Lý tự trọng , tp vinh TP Vinh Nghệ An  
101 Tiến lan chợ hôm ,cửa lò cửa lò Nghệ An

383951603/

099,266,289

102 Thanh tâm  phạm đình toái , tp vinh  TP Vinh Nghệ An  
103 Đức Hiền  nguyễn trãi , tp vinh TP Vinh Nghệ An  
104 Linh Chi  trường chinh , tp vinh TP Vinh Nghệ An  
105 Toàn phương cửa hội , nghi lộc Nghi Lộc Nghệ An  
106 Quầy thuốc chị nhàn chợ già , hưng tây Hưng Nguyên Nghệ An  
107 Thành Huyền  tuệ tĩnh , tp vinh TP Vinh Nghệ An  
108 NT Eximphar tuệ tĩnh , tp vinh TP Vinh Nghệ An  
109 Phúc Duyên tuệ tĩnh , tp vinh TP Vinh Nghệ An  
110 quầy thuốc phạm thị thảo  Nghi hải , cửa hội cửa hội Nghệ An  
111 Hiệu Thuốc Chị Hồng Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An Nghi Lộc Nghệ An  
112 Nhà Thuốc Thịnh Hà Số 80, Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An  
113 Nhà Thuốc Chị Yến Chợ Đước, Hưng Nguyên, Nghệ An Hưng Nguyên Nghệ An  
114 Nhà Thuốc Số 56A, Nguyễn Văn Trỗi Số 56A, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Thủy TP Vinh Nghệ An  
115 Nhà thuốc Anh Cường  Thị Trấn Nam Đàn  Nam Đàn Nghệ An  
116 QT Nghĩa Đàn TT Nghĩa Đàn Nam Đàn Nghệ An  
117 Hiệu Thuốc Chi Thu, Nguyễn Thị Thu Số 2 Nguyễn Xiển, Hồng Sơn, Nghệ An Hồng Sơn Nghệ An  
118 QT Nguyễn Thị Thanh Chợ Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An Nghi Lộc Nghệ An  
119 Nhà Thuốc Bách Niên Chợ Quản Lau, P.Lê Mao, Nghệ An TP Vinh Nghệ An  
120 Nhà Thuốc Thanh Hoa Đông Vĩnh , Nghệ An TP Vinh Nghệ An  
121 NT Ngọc Lan số 36 tuệ tĩnh  TP Vinh Nghệ An  
122 NT Anh Nguyên Chợ Bộng , Yên Thành , Nghệ An Yên Thành Nghệ An  
123 Công ty Hoàng Anh  8 trần quang khải , tp vinh  TP Vinh Nghệ An  
139 QT Cao Thị Lưu Diễn Phú , Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0974123529
140 Quầy thuốc Hà Đạm  Thị trấn Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An m.0986.051.429
141 NT Hùng Anh Thị trấn Đô Lương Đô Lương Nghệ An 0989,197,677
146 Công ty Green Chợ vinh  , Hồng sơn Tp Vinh Nghê An 981083365.00
147 HT Hồ Thị Ngọc Anh     Nghê An  
148 Nhà Thuốc Trần Thị Hồng Hạnh Số 217-219, Ngô Đức Kế, Thành Phố Vinh, Nghệ An Tp Vinh Nghê An  
149 Quầy thuốc Chế thị huyền trang  nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An Nghi Lộc Nghê An  
150 Quầy thuốc Phạm thị thảo Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An Nghi Lộc Nghê An m.0979.494.445
151 NT Vân Trung  TT Thanh Chương - NA Thanh Chương Nghê An 1644045421
152 NT Hồng Lam Chợ Cồn, Thanh Chương, NA Thanh Chương Nghê An 0982726968
153 NT Dì Hòa  Nghi liên , nghi lộc  Nghi Lộc Nghê An 969199779.00
154 NT cao thị xuân  Chợ Tây thành , yên thành  Yên Thành Nghê An  
155 NT lê Thơm  chợ nam đàn  Nam Đàn Nghệ An  
156 NT Hoài Bão 12 Lỹ Tự Trọng Tp Vinh Nghê An  
157 NT trung tâm  phan chu trinh  Tp Vinh Nghê An  
158 NT Phạm phúc  21 trường chinh  Tp Vinh Nghê An  
159 NT Nguyễn Sỹ Nội  253 nguyễn trãi  Tp Vinh Nghê An  
160 NT NGọc tú  chợ cầu đước  Tp Vinh Nghê An  
161 NT Tuấn mỳ  Ngã Tư Quán Bánh, Quán Hành Tp Vinh Nghê An  
162 NT Hoàng Thảo  chợ nghi phú  TP Vinh Nghê An  
163 NT AN HUY SỐ 8 101 Hecman , tp vin h TP Vinh Nghê An  
164 NT Nga Thắng Khối 4, TT Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 01684.487.347
165 Nhà Thuốc Phan Thúc Nguyên Chợ Bộng, Xã Bảo Thành, H. Yên Thành, Nghệ An Yên Thành Nghệ An 01644490840
0984190044
167 Nhà Thuốc Nguyệt Giai Khối 7, TT Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An Quỳnh Lưu Nghệ An 0916898444
168 Quầy Thuốc Đậu Thị Tiến Xóm 7 Diễn Phúc, Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0978236231
169 Quầy Thuốc Cao Minh Ca Diễn Lộc, H. Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0977449759
170 Quầy Thuốc Hoàng Thị Vinh  Xóm 10, Xã Diễn phú, H.Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An ,01672726487
171 Chi Nhánh Dược Diễn Châu - Quầy Thuốc Số 31 Khối 4,tt diễn châu,h diễn châu Diễn Châu Nghệ An 0936643567
172 Quầy Thuốc Thanh Thùy Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, H. Quỳnh Lưu quỳnh lưu Nghệ An 0984157179
173 QT Lê Thị Hồng hợp thành,yên thành,nghệ an yên thành Nghệ An 0904757879
174 QT Nguyễn Thị Mai ngã tư quỳnh hưng, quỳnh lưu Quỳnh Lưu Nghệ An 0983466553
175 Quầy Thuốc Phượng Nguyệt Cầu Sơn Hải - Xóm 10, Xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu Quỳnh Lưu Nghệ An 0985725078
176 Chi Nhánh Dược Diễn Châu - Quầy Thuốc Số 31 - Chị Nguyễn Thị Sâm Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0914669088
177 Qt Nga Thắng Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 01684487347
178 Quầy Thuốc Minh Vân Khối 6, TT Diễn Châu, H. Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 01679405880
179 QT Nguyễn Thị Nhàn Hợp Thành - Yên Thành Yên Thành Nghệ An 01205927019
180 QT Hoàng Thị Thuận Chợ Si Nam, Xã Diễn Thịnh, H Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0984500072
181 Chi Nhánh Dược Diễn Châu - Quầy Thuốc Số 31 - Chị Thiêm Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0984957077
182 Quầy Thuốc Dũng Hải Khu 2, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. Diễn Châu Nghệ An  
183 Quầy thuốc Hoàng thị yến Xóm 8, Quỳnh liên - TX Hoàng Mai Quỳnh lưu nghệ an 01649743827
184 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Ái Xóm 1, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. Quỳnh Lưu Nghệ An  
185 Nhà Thuốc Hồng Thế  Xóm 4, Xã Hóa Thành, H. Yên Thành Yên Thành Nghệ An 0976224322
0912824322
186 QT Phương Nguyệt Sơn Hải - Quỳnh Lưu quỳnh lưu Nghệ An 0987787207
187 NT Cao Thị Hương Chợ Phú Diên - Diễn Thanh - Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0974,658,012
188 NT Hoài Anh Thị Xã Hồng Mai Hồng Mai Nghệ An  
189 Nhà Thuốc Chiến Khang Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai Quỳnh lưu Nghệ An 0989470456
190 Toàn linh tx hoàng mai-nghệ an Quỳnh lưu Nghệ An  
191 trinh trụ ngã ba cầu bùng- diễn kỷ-diễn châu-nghệ an Diễn Châu Nghệ An  
192 QT Ngô Thị Liên chợ chùa diễn hạnh-diễn châu- nghệ an Diễn Châu Nghệ An 0974917347
193 QT Trình Mai ngã tư quỳnh hưng-quỳnh lưu-nghệ an Quỳnh Lưu Nghệ An 0983466553

 

Điểm bán BigBB Plus