BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Phú Thọ

Ngày đăng: 09/09/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 NT Kim Hoàn 821 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, TP Việt Trì 01674677088
2 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Văn Lang
Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm,  TP Việt Trì 0945374204
3 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Mỹ Hoa
Khu 9 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thanh Miếu TP Việt Trì 0962287601
4 NT Dũng Phúc Kiot 3 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm TP Việt Trì 0989649848
5 NT Gia Phú 181 Đường Hòa Phong, Phường Nông Trang TP Việt Trì 989986048
6 QT Nga Linh Khu 2A chợ nông trang, phường nông trang TP Việt Trì 01635630716
7 NT Diệu Hương A34 Chợ Trung Tâm, Phường Tiên Cát TP Việt Trì 0982588938
8 QT Số 17 kiot A14, Chợ Trung Tâm, Phường Tiên Cát TP Việt Trì 0988167288
9 QT Nguyệt Châu Kiot 9 Khu 1 Vân Phú, Phường Vân Phú TP Việt Trì 1666682682
10 NT Tuấn Thanh SN34 Tân Phú, Phường Tân Dân TP Việt Trì 02103813368
11 QT Thành Hồng 809 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu TP Việt Trì 0988344688
12 QT Số 10 292 Đường Trần Phú, Phường Bến Gót TP Việt Trì 02103940516
13 NT Hùng Vương Kiot A17 Chợ Trung Tâm, Phường Tiên Cát TP  Việt Trì 0913711611
14 NT Thành Đạt Số 576 Tân Xuân Phường Tân Dân TP Việt Trì 0989888081
15 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Lê Lợi
SN 397 Đường Châu Phong Phường Tiên Cát TP Việt Trì 0979807026
16 NT Thanh Huy Kiot số 4 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm,  TP Việt Trì 02103849905
17
NT Anh Trang
SN 586 Tân Dân. Phường Tân Dân TP Việt Trì 0975785689
18 NT Ngọc Khuê Tổ 36A khu 17 Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm TP Việt Trì 0916011699
19 NT Cao Thị AN SN 574 đường Châu Phong, Phường Tân Dân TP Việt Trì 02103844074
20 NT Hồng Huyền Ki ốt số 9 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm TP Việt Trì 0989852336
21
QT số 16
1196 Đại Lộ Hùng Vương TP Việt Trì 0982012519
22
NT Lan Nghị
Ki ốt số 2 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm TP Việt Trì 0963136254
23
QT Bích Hằng
Ki ốt 20 Khu 3 Vân Phú, Phường Vân Phú TP Việt Trì 0903491186
24 NT FuShico 2201 Đại Lộ Hùng Vương TP Việt Trì 01665265383
25 QT Sao Đỏ Phú Thọ 29D Phố Tân An, P Hùng Vương cleardot
TX Phú Thọ 
02103.501.078
26 cleardot,cleardot,cleardot
NT Đinh Thị Thanh Tâm
Phố Cao Bang, Phường Trường Thịnh TX Phú Thọ  09880310745
27 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Mai Lanh
Kiot 7 Chợ Mè, TX Phú Thọ TX Phú Thọ  02103821371
28 NT 338 Phố Phú Bình Thị Xã Phú Thọ TX Phú Thọ  0913367472
29 NT Mai Hải Chợ Mè.TX Phú Thọ TX Phú Thọ  01699142027
30 NT Thân Bôn Cầu Đất, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn Thanh Sơn 02103873358
31 QT Số 16 Chợ Vàng, TT Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn Thanh Sơn 02103873595
32 Đại Lý Thuôc Canh Soạn   64 Phố Vàng, Huyện Thanh Sơn Thanh Sơn 02103873544
33 NT Hưng Thủy Chợ Vàng TT Thanh Sơn  Thanh Sơn 02103600505
34 NT Hà Cường Khu 9 Thị trấn hùng sơn, Huyện Lâm Thao Lâm Thao 02103786181
35 QT Số 20 Chợ Cao Xá, Huyện Lâm Thao Lâm Thao 0982729795
36 QT 34 Khu 9 Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao Lâm Thao 02103787529
37 QT Hồng Nhung 187 Khu 5 TT Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao Lâm Thao 02103786305
38 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
QT số 12
Khu 10  Xã Tiên Kiên Lâm Thao 0912588595
39 QT số 46 khu 6 Tiên kiên Lâm Thao 01632389313
40 QT số 10 Chợ Cao Mại TT Lâm Thao Lâm Thao 0945117289
41 QT khánh Linh ( QT số 47 ) Số 122 Khu Đường Nam, TT Phong Châu Phù Ninh 0975662754
42 QT Châu Sinh Kiot 39 Chợ Bãi Bằng TT phong Châu  Phù Ninh 0987957050
43 QT Ngọc Dần Khu 8 TT Hạ Hòa Hạ Hòa 982883215
44 QT Ngọc Thiện Khu 8 TT Hạ Hòa Hạ Hòa 979756972
45 QT Tâm Cẩn khu 2 Bản Nguyên  Lâm Thao 02103785164
46 NT Thái Huyền Khu 1 Vân Phú, Phường Vân Phú TP Việt Trì 977796233
47 Đại Lý Thuốc số7 Chợ Minh Phương TP Việt Trì 01638625507
48 QT số 41 khu 10 Xã Tân Phúc, Tân Sơn Huyện Tân Sơn 0915514462
49 NT Doanh Nghiệp số 8 Tổ 35B Phố Thi Đua,P. Tiên Cát TP Việt Trì 01649757025
50 QT  BV Phụ Sản (NT Khải Hưng) Khu 12 Xã Phú Lộc Huyện Phù Ninh 0989557868
51 NT 68 SN 68 Đường Châu Phong TP Việt Trì 2138589550
52 NT An Hưng P.Minh Phương  TP Việt Trì 01655462492/ 0978,986,696
53 QT số 22 Tân Tiến  phường Tiên Cát TP Việt Trì  
54 QT Xuân Hòa Khu 6 Xuân Lũng Huyện Lâm Thao  
55 NT Ngọc Lâm 2201 Đại Lộ Hùng Vương TP Việt Trì 0979144383
56 QT Thanh Huy Thanh Ba - Việt Trì TP Việt Trì 0169.8080.265
57  QT số 2   Số 2265 Đại lộ Hùng Vương   TP Việt Trì   01665,265,383 
58 NT Thiện Cảnh Kiot số 6 Chợ 5 tầng  - Gia Cẩm TP Việt Trì 01665,265,387
59 NT tư nhân Kiot số 9  - Chợ 5 tầng - Hùng Vương - Việt Trì TP Việt Trì 0989,852,336
60 NT Tuấn Hùng Đường Tân Dân TP Việt Trì  
61 NT Hải Lâm Khu 2A chợ nông trang, phường nông trang TP Việt Trì 0987578721
62 NT Phúc Đạt 814 Đại lộ Hùng Vương TP Việt Trì 01638625507
63 QT Số 30 Xã Bảo Thanh , Phù Ninh Phù Ninh  
64 NT Phương Liên TT Thanh Ba Thanh Ba 943034014
65 QT số 01 TT Đoan Hùng Đoan Hùng 983200608
66 NT Văn Lang Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm,  TP Việt Trì 945374204
67 QT Tâm Cẩn khu 2 xã Bản Nguyên Lâm Thao 1255134059
68 QT Số 20 Chợ Cao Xá Lâm Thao 0982729795
69 QT 34 Khu 9 Thị Trấn Hùng Sơn Lâm Thao 02103787529
70 QT số 22 Khu 2,xã Phú Lạc Cẩm Khê 01657817775
71 QT Thắng Yến Khu 7,xã Tứ Mỹ Tam Nông 974841783
72 QT Nghiễm Phú ( Thọ Linh cũ ) Kiot số 7,chợ Phú Hộ TX Phú Thọ  0973,876,948
73 QT Tiến Dung Khu 2,xã Phú Hộ TX Phú Thọ  0984452066
74 QT số 43 Khu 1, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Thanh Thủy 0986288060
75 QT Diệu Ngân Số 156, tổ 6, khu Núi Trang, thị trấn Phong Châu Phù Ninh 946585232
76 NT Trường Giang SN 23,tổ 20B, phố Âu Cơ, phường Tiên Cát TP Việt Trì 0981388968
77 NT Phương Oanh Chợ Minh Phương Việt Trì 0989055965
78 NT Anh Quân 1211 Đại lộ Hùng Vương Việt Trì 0978507123
79 QT Khánh Điệp Khu Núi Trang,tt Phong Châu Phù Ninh 01667476256
80 NT Long Thủy 1027 Phố Gát, phường Thọ Sơn Việt Trì 0976525674
81 QT Minh Anh số 67, khu 4,thị trấn Phong Châu Phù Ninh 0904762987
82 QT Như Ngọc Số 2 thị trấn, Cẩm Khê Cẩm Khê 0986732686
83 QT Trường Phương khu Đường Nam, thị trấn Phong Châu Phù Ninh 0986239138
84 NT Thu Anh Phường  Tân Dân Việt Trì  
85 NT Đức Thiện Phường  Tân Dân Việt Trì 0962647246
86 QT số 25 Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ Việt Trì  

 

Điểm bán BigBB Plus