BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Quận Tân Bình

Ngày đăng: 28/01/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT Quận, huyện Điểm bán Địa chỉ
1  Tân Bình NT 41 Số 1 Ni sư Huỳnh Liên, P. 10, Quận Tân Bình
2  Tân Bình NT Lan Anh Số 345 Phạm Văn Bạch, P. 15, Quận Tân Bình
3  Tân Bình NT Nguyệt Nga Số 36 Phạm Văn Bạch, P. 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
4  Tân Bình NT Việt Âu Số 196 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Quận Tân Bình
5  Tân Bình NT An Thái Số 30 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Quận Tân Bình
6  Tân Bình NT Đức Lương  10 Nhất Chi Mai P.13, Tân Bình
7  Tân Bình NT Trường Sinh 291A, Lê Văn Sỹ, P.1, Tân Bình
8  Tân Bình NT Hải Phong Số 134 Trường Chinh, P. 12, Quận Tân Bình
9  Tân Bình NT Thiện Phúc Số 121 Lê Lai (thực tế: 67 Đồng Đen), P. 12, Quận Tân Bình
10  Tân Bình NT Thiên Phượng 2 Số 016 Chung cư Bàu Cát 1, Đường Đồng Đen, Quận Tân Bình
11  Tân Bình NT Số 9 Số 502 Trường Chinh, P. 13, Quận Tân Bình
12  Tân Bình NT Phúc Khang Số 370 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh
13  Tân Bình NT Thái Hà Số 99 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Quận Tân Bình
14  Tân Bình NT Minh Hằng 292 Phạm Văn Bạch, P.15, Tân Bình
15  Tân Bình NT Bàu Cát 246 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10
16  Tân Bình NT Bàu Cát  Số 19K1 Chợ Bàu Cát, P. 14, Quận Tân Bình
17  Tân Bình NT Trung Việt Số 1216 (số cũ 524) Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Quận Tân Bình
18  Tân Bình NT Đức Minh 1228 Cách Mạng Tháng 08, P.4, Tân Bình
19  Tân Bình NT Kiều Linh Sạp K1/13 Chợ Bàu Cát, Đường Bàu Cát 4, P.14, Tân Bình
20  Tân Bình NT Quốc Bình An  301 Lê Văn Sỹ, P. 1, Quận Tân Bình
21  Tân Bình NT An Bình Số 20 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Quận Tân Bình
22  Tân Bình NT Số 42 355 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình
23  Tân Bình NT Toàn Tâm Số 19/5 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Quận Tân Bình
24  Tân Bình NT Vistar 20 Nhất Chi Mai, P.13, Tân Bình
25  Tân Bình NT Tân Châu 282 Bàu Cát, P.11, Tân Bình
26  Tân Bình NT Phước An Số 28B Phan Huy Ích, P. 15 , Quận Tân Bình
27  Tân Bình NT Tiến Trang Số B1 Nguyễn Sĩ Sách, P. 15, Quận Tân Bình
28  Tân Bình NT Nguyễn Quang Số 140 Hồng Lạc, P. 11, Quận Tân Bình
29  Tân Bình NT Tân Châu  Số305 Bàu Cát, P. 11, Quận Tân Bình
30  Tân Bình NT Việt Âu Số 231 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Quận Tân Bình
31  Tân Bình NT Tây Số 9 Số 502 Trường Chinh, P. 13, Quận Tân Bình
32  Tân Bình NT Đức Minh Số 1228 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Quận Tân Bình
33  Tân Bình NT Bảo Tâm Số 1119 Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Quận Tân Bình
34  Tân Bình NT Vy Lan Số 549 Trường Chinh, P. 14, Quận Tân Bình
35  Tân Bình NT Thái Châu Số 412 Lê Văn Sỹ, P. 2, Quận Tân Bình
36  Tân Bình NT Ông Tạ Số 207 Phạm Văn Hai, P. 5, Quận Tân Bình
37  Tân Bình NT Mỹ Hạnh   Số 80 Trường Chinh, P. 12, Quận Tân Bình
38 Tân Bình Nhà thuốc Chi Bảo Số 50/4 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình
39 Tân Bình Nhà thuốc Hồng Lam Số 23 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình
40 Tân Bình Nhà thuốc Quang Minh 5 Số 68 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình
41 Tân Bình Nhà thuốc  Minh Phúc Số 144 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình
42 Tân Bình  Nhà Thuốc Bảo Long Số 190 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình

 

6 năm