BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Quận Tân Bình

Ngày đăng: 28/01/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT Điểm bán Địa chỉ Quận, huyện
1 NT 41 Số 1 Ni sư Huỳnh Liên, P. 10, Quận Tân Bình  Tân Bình
2 NT Lan Anh Số 345 Phạm Văn Bạch, P. 15, Quận Tân Bình  Tân Bình
3 NT Nguyệt Nga Số 36 Phạm Văn Bạch, P. 15, Quận Tân Bình, TP.HCM  Tân Bình
4 NT Việt Âu Số 196 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Quận Tân Bình  Tân Bình
5 NT An Thái Số 30 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Quận Tân Bình  Tân Bình
6 NT Đức Lương  10 Nhất Chi Mai P.13, Tân Bình  Tân Bình
7 NT Trường Sinh 291A, Lê Văn Sỹ, P.1, Tân Bình  Tân Bình
8 NT Hải Phong Số 134 Trường Chinh, P. 12, Quận Tân Bình  Tân Bình
9 NT Thiện Phúc Số 121 Lê Lai (thực tế: 67 Đồng Đen), P. 12, Quận Tân Bình  Tân Bình
10 NT Thiên Phượng 2 Số 016 Chung cư Bàu Cát 1, Đường Đồng Đen, Quận Tân Bình  Tân Bình
11 NT Số 9 Số 502 Trường Chinh, P. 13, Quận Tân Bình  Tân Bình
12 NT Phúc Khang Số 370 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh  Tân Bình
13 NT Thái Hà Số 99 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Quận Tân Bình  Tân Bình
14 NT Minh Hằng 292 Phạm Văn Bạch, P.15, Tân Bình  Tân Bình
15 NT Bàu Cát 246 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10  Tân Bình
16 NT Bàu Cát  Số 19K1 Chợ Bàu Cát, P. 14, Quận Tân Bình  Tân Bình
17 NT Trung Việt Số 1216 (số cũ 524) Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Quận Tân Bình  Tân Bình
18 NT Đức Minh 1228 Cách Mạng Tháng 08, P.4, Tân Bình  Tân Bình
19 NT Kiều Linh Sạp K1/13 Chợ Bàu Cát, Đường Bàu Cát 4, P.14, Tân Bình  Tân Bình
20 NT Quốc Bình An  301 Lê Văn Sỹ, P. 1, Quận Tân Bình  Tân Bình
21 NT An Bình Số 20 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Quận Tân Bình  Tân Bình
22 NT Huỳnh Liên Số 3 Ni sư Huỳnh Liên, P. 10, Quận Tân Bình  Tân Bình
23 NT Số 42 355 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình  Tân Bình
24 NT Toàn Tâm Số 19/5 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Quận Tân Bình  Tân Bình
25 NT Vistar 20 Nhất Chi Mai, P.13, Tân Bình  Tân Bình
26 NT Tân Châu 282 Bàu Cát, P.11, Tân Bình  Tân Bình
27 NT Phước An Số 28B Phan Huy Ích, P. 15 , Quận Tân Bình  Tân Bình
28 NT Tiến Trang Số B1 Nguyễn Sĩ Sách, P. 15, Quận Tân Bình  Tân Bình
29 NT Nguyễn Quang Số 140 Hồng Lạc, P. 11, Quận Tân Bình  Tân Bình
30 NT Việt Âu Số 231 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Quận Tân Bình  Tân Bình
31 NT Tây Số 9 Số 502 Trường Chinh, P. 13, Quận Tân Bình  Tân Bình
32 NT Đức Minh Số 1228 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Quận Tân Bình  Tân Bình
33 NT Bảo Tâm Số 1119 Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Quận Tân Bình  Tân Bình
34 NT Vy Lan Số 549 Trường Chinh, P. 14, Quận Tân Bình  Tân Bình
35 NT Thái Châu Số 412 Lê Văn Sỹ, P. 2, Quận Tân Bình  Tân Bình
36 NT Ông Tạ Số 207 Phạm Văn Hai, P. 5, Quận Tân Bình  Tân Bình
37 NT Mỹ Hạnh   Số 80 Trường Chinh, P. 12, Quận Tân Bình  Tân Bình
38 NT Chi Bảo Số 50/4 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình
39 NT Hồng Lam Số 23 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình Tân Bình
40 NT Quang Minh 5 Số 68 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình Tân Bình
41 NT  Minh Phúc Số 144 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình Tân Bình
42 NT Bảo Long Số 190 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình Tân Bình 
43 NT Thanh Nhất  Số  80/37 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình Tân Bình
44 NT Ngọc Trang  Số 63 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình
45 NT Bảo Thu Số 0015 lô A, Chung cư Bàu Cát, Thái Thị Nhạn, P.10, Quận Tân Bình. Tân Bình
46 NT Việt Hà Số 50/9 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình
47 NT Hoa Mai 011 Chung cư 1, P.14, Tân Bình Tân Bình
48 NT Vũ  Số 015 Chung cư Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình Tân Bình
49 NT Hồng Nhật  Số 155 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình Tân Bình
50 NT Hưng Phát Số 16 Trần Văn Hoàng, P.9 , Q.Tân Bình Tân Bình
51 NT Minh Nghĩa Số 2B Nguyễn Hiến Lê, P.13, Tân Bình Tân Bình
52 NT Toàn Tâm Số 26 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình
53 NT VIFA Số 80/12 Ba Vân, P.14, Tân Bình Tân Bình
54 NT Ngọc Bích Số 107/10 Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình Tân Bình
55 NT Kim Dung 62 Nhất Chi Mai, P.13, Tân Bình Tân Bình
56 NT Minh Hoàng Số 61 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình Tân Bình
57 NT Phúc An  Số 1/13/3 Khai Trí, Phường 6, Quận Tân Bình Tân Bình
58 NT Huyền Châu 52 Nhất Chi Mai, P. 13, Quận Tân Bình  Tân Bình

 

6 năm