BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Trà Vinh

Ngày đăng: 04/06/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
TÊN NHÀ THUỐC
Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
ĐỊA CHỈ
TỈNH SĐT
1 NT Hoa Việt Khóm 5, TT Cầu Kè,  Huyện Cầu Kè Trà Vinh 0908 834 072
2 NT Nhuận Hòa Đường TT Cầu Kè, Cầu Kè  Trà Vinh 0978 860 879
3 NT Trương Minh Đường Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè Trà Vinh  
4 NT Tân Hưng Khóm 4,TT Cầu Kè Trà Vinh 0908 834 072
5 NT Thái Sơn Ký TT Cầu Ngang, Cầu Ngang Trà Vinh 0746 511 772
6 NT Đại Đồng TT Cầu Ngang, Cầu Ngang Trà Vinh 0743 832 101
7 QT Bắc Nghĩa Phát Chợ Vinh Kim, Cầu Ngang Trà Vinh 0918135688
8 NT Vĩnh Minh Thị Trấn Duyên Hải, H.Duyên Hải Trà Vinh 0939 770 520
/ 0743 832 250
9 NT Hồng Thắm chợ Duyên Hải, TT Duyên Hải Trà Vinh 0916093059
10 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
QT Vân Anh
Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
Trà Vinh 0743.838909
11 QT Nam Phong P.2, TX Duyên Hải Trà Vinh 0743836217
12 QT Phương Thảo P.2, TX Duyên Hải Trà Vinh 0933976546
13 QT Đức Toàn P.1, TX Duyên Hải Trà Vinh 0918102534
14 QT 757 P.1, TX Duyên Hải Trà Vinh 0939530770
15 QT Kim Hòa TT Long Thành, huyện Duyên Hải Trà Vinh 0743837007
16 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
QT Hớn Vân
xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Trà Vinh 0943986769
17
NT Đức Tế Đường
Khóm 2, TT Tiểu Cần
Trà Vinh 0743822379
18 NT Hạnh Lâm Xuân Thị Trấn Cầu Quan, Tiểu Cần Trà Vinh 0907 795 060
19 NT Đức Thành 107 Lý Thường Kiệt , P.3  Trà Vinh 0743 852 486
20
NT Bảo Thọ Đường
04 Hùng Vương, Phường 4 , TP Trà Vinh Trà Vinh 0743 854 196
21 NT Lê Vy 38, Điện Biên Phủ, P.6 , Tp Trà Vinh Trà Vinh 0743 867007
22 NT Huệ Quần 1 119 Lê Lợi, P.3, Trà Vinh Trà Vinh 0743 858 838
23 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
NT Dân Thành
70 Lý Thường Kiệt, p3, Tp Trà Vinh Trà Vinh 0743 853 243
24 QT Bích Vân Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú Trà Vinh 01657188233
25 QT Minh Nguyên Chợ Trà Cú, Huyện Trà Cú Trà Vinh  
26 Các nút khác,Các nút khác
NT Thu Hằng
Khu Công Nghiệp Phước Hưng, Huyện Trà Cú Trà Vinh 01238313100
27 NT Ngọc Hân phường 6 TPTP Trà Vinh Trà Vinh 917917944
28 NT Hải Âu phường 3, TP Trà Vinh Trà Vinh 939988347
29 NT Bình An phường 3, TP Trà Vinh Trà Vinh 2943852699
30 QT Châu An Long Đức, TP Trà Vinh Trà Vinh 1688384242

 

Điểm bán BigBB Plus