BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Tuyên Quang

Ngày đăng: 14/08/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NT ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH/TP SDT
1 QT Trang Hồng  Chợ Vĩnh Lộc_ Chiêm Hóa_TQ Chiêm Hóa Tuyên Quang  0977707756-0273921345
2 NT Thanh Yên- Nguyễn Thế Yên TT 2 – Chợ Chiêm Hoá, Tuyên Quang Chiêm Hóa Tuyên Quang 273851000
3 NT Hoài Lâm Tân Yên_ Hàm Yên_TQ Hàm Yên Tuyên Quang  0273843548-0975243469
4 Qt Dung An TT Tân Yên Hàm Yên Hàm Yên Tuyên Quang 946037310
5 QT Đào Thị Hoàn Khu Tân Thịnh – TT Hàm Yên, Tuyên Quang Hàm Yên Tuyên Quang 273844000
8 QT Nguyễn Thị Bích  Tổ 17, P.Phan Thiết , Tp. Tuyên Quang  TP Tuyên Quang Tuyên Quang 273821073
10 NT Nguyễn Nam Giang SN384 - Đường 17/8 - P.Phan Thiết - TP.Tuyên Quang TP Tuyên Quang Tuyên Quang 914933718
11 QT Ánh Hồng  Tổ 5 - Phường Ỷ La - TP.Tuyên Quang  TP Tuyên Quang Tuyên Quang 01688,982,745
12 QT Chị Thuận Sơn Dương ,Tuyên Quang Sơn Dương  Tuyên Quang 97293695
14 QT Thiện Thiện Km 54 - Phú Yên - Hàm Yên Hàm Yên Tuyên Quang 01244,401,866
15 QT Tân Dược Thôn An Hòa 1 - Xã An Tường - TP Tuyên Qiuang TP Tuyên Quang Tuyên Quang 1689940511
16 QT Trung Huệ Xã Yên Nguyên  - H.Chiêm Hóa - Tuyên Quang Chiêm Hóa Tuyên Quang 01289,207,859
17 QT Lê Trang TT Vĩnh Lộc - H.Chiêm Hóa - T.Tuyên Quang Chiêm Hóa Tuyên Quang 977707756
18 QT Bàn Chí Đức Phúc Thịnh - Chiêm Hóa -  Tuyên Quang Chiêm Hóa Tuyên Quang 982801182
19 QT Minh Thuyến  TT vĩnh Lộc - Chiêm Hóa -Tuyên Quang Chiêm Hóa Tuyên Quang 1666932577
20 QT Thu Hường  Yên Nguyên ,Chiêm Hóa Tuyên Quang chiêm hóa Tuyên Quang 973261490
21 QT Ma thị Minh  TT vĩnh Lộc ,H.Chiêm Hóa, T.Tuyên Quang chiêm hóa Tuyên Quang 987658468
22 Quầy Thuốc Phạm Thị Tuyên  km15,Xã Tứ Quận ,Yên Sơn ,Tuyên Quang  Yên Sơn Tuyên Quang 985670580
23 QT Hải Yến Xóm 13,Xã Kim Phú, Yên Sơn ,Tuyên Quang Yên Sơn Tuyên Quang 962739969
25 QT Ma thị Minh  TT vĩnh Lộc ,H.Chiêm Hóa, T.Tuyên Quang chiêm hóa Tuyên Quang 987658468
26 QT Hiền Vinh  Km13, Yên Sơn ,Tuyên Quang  Yên Sơn Tuyên Quang 1696988468
27 QT Cao Văn Huấn  Kim Bình ,Chiêm Hóa ,Tuyên Quang Chiêm Hóa Tuyên Quang 978570423
28 QT Vân Lan Xóm 6 ,Đội Cấn , TP .Tuyên Quang  TP Tuyên Quang Tuyên Quang 974343679
29 QT Hiệu Hà  Phú Lâm ,Yên Sơn ,Tuyên Quang  Yên Sơn Tuyên Quang 979909309
30 QT Dũng Ngoãn  TT Hàm Yên ,Tuyên Quang  Hàm Yên  Tuyên Quang 989751113
31 QT Thu Hằng  số 451,,tổ 17, hưng thành, tp. Tuyên Quang  TP Tuyên Quang Tuyên Quang 0973133292
32 QT Hiệu Hà Phú Lâm ,Yên Sơn ,Tuyên Quang  Yên Sơn Tuyên Quang 983385836
33 QT Tân Dược Thôn An Hòa 1 - Xã An Tường - TP Tuyên Qiuang TP Tuyên Quang Tuyên Quang 1689940511
34 QT Thọ Thủy 266 tổ 17,Phường Phan Thiết ,TP. Tuyên Quang . TP Tuyên Quang Tuyên Quang 915842756
35 Quầy Thuốc Phương Tĩnh  Km 12, Đội cấn , TP. Tuyên Quang ,Tuyên Quang  TP Tuyên Quang  Tuyên Quang  989576512
36 QT Nguyễn Thị Bích  Tổ 17, P.Phan Thiết , Tp. Tuyên Quang  TP Tuyên Quang  Tuyên Quang  987930511
37 QT Bùi Thu Trang  TT Vĩnh Lộc ,Chiêm Hóa Tuyên Quang  Chiêm Hóa Tuyên Quang  967322455
38 QT Canh Lan  TT Vĩnh Lộc ,Chiêm Hóa Tuyên Quang  Chiêm Hóa Tuyên Quang  982027767
39 QT Thu Hằng  Tổ 7, P.Hưng Thành , Tp. Tuyên Quang  TP Tuyên Quang Tuyên Quang  973133292
40 QT Thọ Thủy 266  Tổ 17,P. Phan Thiết ,TP. Tuyên Quang ,T. Tuyên Quang  TP Tuyên Quang Tuyên Quang  943267266
41 QT Dũng Tú  Km27, Xã Thái Hòa ,Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang  Hàm Yên  Tuyên Quang  1652198998
42 NT Đàn Hằng  Sông Lô 3, An Tường ,TP Tuyên Quang  TP Tuyên Quang  Tuyên Quang   
43 NT Tú Hương  Tô 6, P.Phan Thiết ,TP.Tuyên Quang  TP Tuyên Quang  Tuyên Quang  1685554147
44 NT Thọ Thủy 266 P.Phan Thiết ,TP.Tuyên Quang  TP Tuyên Quang Tuyên Quang   
45 Công ty TNHH Dũng Bích SN 12 Tổ 9 P Tân Quang TP Tuyên Quang  Tuyên Quang  01657,109,613
46 QT Phạm Bích Kiều  SN 292,Tổ 24, P.Tân Hà ,TP.Tuyên Quang TP Tuyên Quang  Tuyên Quang   

 

Điểm bán BigBB Plus