BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Đà Nẵng

Ngày đăng: 24/02/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 HT 54 123 Ông Ích Khiêm Hải Châu  2363744868
2 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
HT số 38
40 Ông Ích Khiêm Hải Châu  2363896782
3 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Phước Thiện 3
170 Ông Ích Khiêm Hải Châu  02363745488
4 NT Hồng Đức 282 Ông Ích Khiêm Hải Châu  0905252062
5 NT Cẩm Tú  556 Hoàng Diệu  Hải Châu  2363615757
6 NT Minh Châu  91 Nguyễn Hoàng  Hải Châu  2363691031
7 NT 116 307 Ông Ích Khiêm Hải Châu  0979,777,174
8 NT Bảy Đào  193 Ông Ích Đường  Cẩm Lệ 2363846517
9 NT Kim Anh  214/1 Ông Ích Đường  Cẩm Lệ 02362469349
10 HT 155 Kiot 03 Chợ Cẩm Lệ  Cẩm Lệ 02363672140
11 NT Hoàng  Hồng Đức 60 Phan Đăng Lưu  Thanh Khê 0905985619
12 NT Tam Nguyên  72 Phan Đăng Lưu  Thanh Khê 2363624258
13 HT 72 84 Phan Đăng Lưu  Thanh Khê 2363623153
14 HT 12 87 Tiểu La  Thanh Khê 02363635969
15 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
HT 213( Huy Hoàng)
62 Trần Cao Vân,  Thanh Khê 0989156300
16 NT Phước Thiện 2 322 Hùng Vương, Thanh Khê 02363689977
17
NT Phước Thiện 1
370 Trưng nữ vương,  Thanh Khê 02363827772
18 NT Anh Thắng 900 Trần Cao Vân Thanh Khê 2363746477
19 NT Thành Vinh 39 Đa Phước, Liên Chiểu 02363731892
20 NT Quang Minh  Kiot 7 Chợ Hòa Khánh  Liên Chiểu 2363736297
21
NT Thanh Huyền 
57 Nguyễn Hữu Thọ Liên Chiểu 2362214824
22
NT Minh Tâm 
86 Âu Cơ  Liên Chiểu 0905.169.176
23
Đại Lý Thuốc Tây 
Chợ Hòa Tiến , Hòa Vang Liên Chiểu 02363879172
24 NT Diệu Huyền 60 Đặng Văn Lưu Liên Chiểu 0905,985,619
25 NT Mạnh ( HT 643) - DS Trần Văn Mạnh 333A Nguyễn Lương Bằng, P. Khánh Bắc , Q. Liên Chiểu Liên Chiểu 0905,233,043
26 cleardot,cleardot,cleardot
HT 116
86 Hoàng Văn Thái cleardot
Liên Chiểu
0906,448,165
27 Trong cửa sổ mới,In tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Thu gọn tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
HT 01
26 Lê Duẩn  Liên Chiểu 2363833004.00
28 NT An Tâm  01 Lương Thế Vinh  Liên Chiểu 93433422.00
29 https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
HT 76
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
844 Tôn Đức Thắng 
Liên Chiểu https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif,https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
93512478.00
30 NT Phước Thịnh  Chợ Cẩm Lệ  Liên Chiểu 917765112.00
31 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot
TTDP Hòa Vang 
665 Trường Chinh  Liên Chiểu cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
903509802.00
32 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot
QT  Dapharco 176  
Các nút khác,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
Số 200 Quang Trung, Phường Thạch Thang
Hải Châu 0982049089
33 NT Nhân Đức 119 Hải Phòng, Phường Thạch Thang Hải Châu cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
05113.892.814
34 NT Dapharco 22A  Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1  Hải Châu 02363.823.662
35 Hiệu thuốc 201 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu Hải Châu cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
0905.020.752
36 NT Đông Giang  Số 59 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông  Sơn Trà 2,363,933,262
37 NT  Thuỳ Minh   Số 879 Ngô Quyền, Phường An Hải Đôn Sơn Trà 02363.984.176
38 NT An Tâm 1 Lương Thế Vĩnh , P An Hải Đông Sơn Trà  0934433422
39 NT Khánh Hiền  Số 10 Tây Sơn, P. Hoà Hải,Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn 01282501732
40 NT Cao Linh  Lô 30 Khu C, Chợ Bắc Mỹ An Ngũ Hành Sơn 02363.950.396
41 Hiệu thuốc số 01 26 Lê Duẩn Hải Châu 2,363,833,004

 

Điểm bán BigBB