BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Đồng Tháp

Ngày đăng: 28/01/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
TÊN NHÀ THUỐC
Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
ĐỊA CHỈ
TỈNH SĐT
1 NT Minh Phúc 258 Trần Hưng Đạo, P1, TP Sa Đéc Đồng Tháp 0673 862 146
2 NT Thiên Phúc 152A Nguyễn Sinh Sắc, P2, TP Sa Đéc Đồng Tháp 0673 861 975
3 NT Minh Hùng 30 Hùng Vương, P2, TP Sa Đéc Đồng Tháp 0673 770 099
4 Thanh Hằng 45, Đường 848, K. Tân Bình, P.An Hòa Đồng Tháp 0939335355
5 Minh Luân Chợ Sa Đéc, P2, Tp Sa Đéc Đồng Tháp 0939 271 084
6 Minh Phúc 2 9-10 Âu Cơ, K1, P2, Tp Sa Đéc Đồng Tháp 0673 860 099
7 Hưng Thịnh Trần Phú, P1, Tp Sa Đéc Đồng Tháp 0985 771 014
8 Trần Hào Nguyễn Huệ, P1, TP Sa Đéc Đồng Tháp 0673861448
9 NT Phước Thọ 78 Đốc Binh Kiều, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0673 877 279
10 NT Ngọc Hải Hùng Vương, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0672 211 424
11 NT Hồng Phước Hùng Vương, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0673 853 476
12 NT Lợi An Hùng Vương, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0947 567 897
13 NT Hoàng Thuận 78 Tôn Đức Thắng, P1, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0947 575 009
14 NT Vĩnh Đức Đường 23 Nguyễn Du, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0673 851 633
15 NT Thuận Phước 21 Nguyễn Du, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0916 851 495
16 Nhân Tâm Phạm Hữu Lầu, P4, Tp Cao Lãnh Đồng Tháp 0673 886 668
17 Duy Khoa 30/4, p1 Đồng Tháp 0673 857 936
18 Ngọc Hà 33 Nguyễn Du, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0916 106 919
19 Hồng Phong Hùng Vương, P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0913 752 966
20 Hải Đăng 87 CMT8 , P2, TP Cao Lãnh Đồng Tháp 0673852721
21 NT Tế Lương Đường 1 53 Nguyễn Trãi, An Thạnh, TX Hồng Ngự Đồng Tháp 0673 837 867
22 NT Cẩm Sánh 71 Nguyễn Trãi, An Thạnh, TX Hồng Ngự Đồng Tháp 0917135358
23 NT Muỗi Lẽn Thiên Hộ Dương, P.An Thạnh, TX Hồng Ngự Đồng Tháp 0673 837 599
24 Vy Đạt (A) 351, Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, H. Hồng Ngự Đồng Tháp 0946383227
25 Quang Huy Lê Lợi, P. An thạnh , Tx hồng ngự Đồng Tháp 0672 214 749
26 Xuân Hương Nguyễn Trãi, P.An thạnh,  TX Hồng Ngự Đồng Tháp  067. 383 6658
27 NT Thanh Tâm Tỉnh lộ 54, chợ Cái Tàu Hạ, khóm Phú Mỹ, Châu Thành Đồng Tháp 0673 840 295
28 Ngọc Mai Chợ Cái tàu Hạ, H. Châu Thành Đồng Tháp 0673 840 287
29 Đức Thuận Chợ Nha Mân, H. Châu Thành Đồng Tháp 0918558337
30 QT Như Quỳnh KCN Tháp Mười, xã Mỹ An, TT Mỹ An, H.Tháp Mười Đồng Tháp 0994879986
31 QT Bích Ngọc 5 xã Cù Lao, H. Thanh Bình Đồng Tháp 01282966510
32 Ngưỡng Nguyên Đường Chợ Long Thành, xã long Thành, H. Lai Vung Đồng Tháp 01293 297 529
33 cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
Hường Mai 2
Chợ Lai Vung, TT Lai Vung, H. Lai Vung Đồng Tháp 0673 655 642
34 Việt Tài Chợ  Mới Lai Vung, TT Lai Vung, H. Lai Vung Đồng Tháp 0939 750 959
35 QT Thùy Loan 1/5, Ấp Tân Bình, Xã Hòa Thành, H. Lai Vung Đồng Tháp 0673652558
36 Tế Lương Đường 2 208 Hùng Vương,Ấp 1, Sa Rài, Tân Hồng Đồng Tháp 0916404148
37 TTB Ích Thọ Đường Chợ Long Thành, xã long Thành, H. Lai Vung Đồng Tháp 0907656434
38 Minh Đức chợ Quảng Khánh, H. Cao Lãnh Đồng Tháp 0673 541759
39 Quốc Thinh Chợ Hưng Thạnh, Xã Hưng Thạnh, H. Tháp Mười Đồng Tháp 0918 567 962
40 Trúc Phương 41 Đốc Binh Vàng, K. Tân Đông B, TT Thanh Bình Đồng Tháp 0673 833 883
41 Dương Đông Đường 2/9 Chợ Tam Nông, TT Tam Nông Đồng Tháp 0673 829 229
42 NT Vạn Hưng Đường 2/9 Chợ Tam Nông, TT Tam Nông Đồng Tháp 0673827037

 

Điểm bán BigBB