BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Hải Phòng

Ngày đăng: 01/02/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 NT Bảo Linh 297 Hai Bà Trưng Lê Chân 0313951979/ 0904310316
2 HTHP(QT 135) 10A/44 Lam Sơn Lê Chân 0313714709
3 NT Việt Dũng 22 Trần Nguyên Hãn Lê Chân 02253700987
4 NT 285 285 Hai Bà Trưng Lê Chân 0313851207
5 NT 303 303 Hai Bà Trưng Lê Chân 0313951557 0933051704
6 NT Thành  307 307 Hai Bà Trưng Lê Chân 0936416702
7 NT Hương Giang 50 Dư  Hàng Lê Chân 03139101116
8 NT Trường Phúc 8 Nguyễn Công Trứ Lê Chân 0316255339/ 01242449368
9 HTHP 85 Nguyễn Công Chứ Lê Chân  0983576489
10 NT Thành Thủy 301 Hai Bà Trưng Lê Chân 01698202426
11 NT Tùng Hà 240 Miếu 2 xã Lê Chân 0313763422
12 NT 303A 299 Hai Bà Trưng  Lê Chân 0904246987 02253630498
13 NT Dũng Hương 431 miếu 2 xã - Lê Chân Lê Chân 01235629729
14 NT261 261 Trần Nguyên Hãn  Lê chân 0974420658
15 NT Minh Tâm 159 Hàng Kênh Lê Chân 904087086
16 HTHP 164 Hàng Kênh Lê Chân 0936658803
17 NT 351 Cát Dài 351 Hai Bà Trưng Lê Chân 012166309676
18 NT Thu Hương 32 Chợ Hàng Cũ Lê Chân 0915791668
19 NT Minh Oanh 104 Lam Sơn  Lê Chân 0983599451
20 NT 353 Cát dài 353 Hai Bà Trưng Lê Chân 0904336557
21 NT Thanh Giang 53 Tôn Đức Thắng Lê Chân 0912591675
22 NT Khánh Phương 84 Thiên Lôi Lê Chân 0979285361
23 NT Hậu Vũ 9 Lê Chân Lê Chân 0313630633
24 NT Hà Linh 156 Trường Chinh Kiến An 0313678656
25 HTKA 19 Phù Liễn, Kiến An Kiến An 0973906297
26 NT Vũ Tôn 846 Trường Chinh Kiến An 0912913255/ 01685681889
27 NT 258 258 Trần Thành Ngọ Kiến An 0912969879
28 QT số 22 29 Cổng chính Bệnh viện Trẻ em Kiến An 02253877429
29 NT số 34 22 Cổng chính Bệnh viện trẻ em Kiến An 01662492468/ 0986978598
30 NT Vân Anh Số 2 Nhi Đức Kiến An 02253551904
31 NT Vũ Tôn 2 746 Trường Chinh Kiến An 01685681889
32 NT Phú Vinh 99 Bạch Đằng Thủy Nguyên 0313873389
33 cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Lê Nga
Đội 6 Thủy Sơn Thủy Nguyên 0313642751/ 0904920025
34 QT Hoa Lâm Thôn Sỏ_ Phục Lễ Thuỷ Nguyên 01253618925
35 HTHP 74 Chợ Tổng Thuỷ Nguyên 01286694598
36 HT Thanh Nghĩa Trịnh Xá_ Thuỷ Sơn Thuỷ Nguyên 01216167329
37 QT Minh Nguyệt Thôn 2_ Chợ Phả Lễ Thuỷ Nguyên 0978961558
38 NT Phú Vinh 2 Thuỷ Sơn Thuỷ Nguyên 0986701839
39 NT Thuý Hậu Thuỷ Đường Thuỷ Nguyên 0917875231
40 QT Minh Nguyệt 2 Thôn 2 Lập Lễ Thuỷ Nguyên 0978961558
41 QT Kim Oanh Lập Lễ Thuỷ Nguyên 01229394559
42 NT Vân Anh 58 Bạch Đằng Thuỷ Nguyên 2253642073
43 NT Nam Phương 186 Khu 4 thị trấn Tiên Lãng 0955441064
44 HT Cô Lợi Thôn Bạch Sa Trại_ Nam Hưng Tiên Lãng 0313882914
45 QT Cô Toản Toàn Thắng Tiên Lãng 0868609359
46 QT Cao Anh số 8 Quán Rẽ _Mỹ Đức An Lão 0979259359
47 QT Bích Quang Chợ Mỹ Đức  An Lão 0976369426
48 NT Nam Hoàng 192 Tân Hoà Vĩnh Bảo 01683998807
49 Đại lí thuốc cô Yến 182 Tân Hoà Vĩnh Bảo 01205596136
50 NT Cô Hồi Thôn 3 Nam Am  Vĩnh Bảo 0972314636
51 Nhà Thuốc 196 196 Nguyễn Văn Trỗi An Lão 0977309975
52 NT 501 501 Thiên Lôi Lê Chân 0979522766
53 HT 693 693 Thiên Lôi Lê Chân  0942011391
54 NT 127 Hào Khê 127 Hào Khê Lê Chân 0966601607
55 NT 210 Chợ Hàng 210 Chợ Hàng cũ Lê Chân 0924584898
56 NT Quang Minh 32 Quán Nam Lê Chân 01695417518
57 NT 406 406 Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng An Dương 03137204589
58 NT Nga Chi 287 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng An Dương 0983206046
59 NT Thu Hương Tân Tiến, An Dương An Dương 0915791668
60 Đại lý thuốc Trường Tâm số 22 tổ 1 TT An Dương An Dương 01275777644
61 NT Sâm 956 Tôn Đức Thắng An Dương 0313540956
62 HTHP Xóm Đông,Dụ Nghĩa,Lê Thiện An Dương 0965629499
63 NT Thảo Ngân 458 Tôn Đức Thắng An Dương 0313571336
64 NT Nghĩa Thị trấn An Dương An Dương 1216167329
65 HTHP  243 tôn đức thắng  An Dương 1263415815
66 QT Phương Anh sôa 6 đường 208 an đồng  An Dương 1676757313
67 QT Khánh Nhi Thôn 4 xã Bắc Sơn An Dương 01679798899
68 QT Hương Giang Kiều Trung - Hồng Thái An Dương 01674660916
69 QT Trang Thương Đặng Cương An Dương  
70 QT Đỗ Chiệu Bạch Mai - Đồng Thái An Dương  
71 QT Chúng Hạnh 208 Lê Lợi - Tràng Duệ An Dương  
72 QT Bích Ngọc Chùa Nghèo An Dương 0936733232
73 Chi nhánh Cty 319 Lê Thiện An Dương 0932382969
74 HTHP 10 Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng  Hải An 01627668143
75 HTTP 337 Bùi Thị Tự Nhiên, Hải An, Hải Phòng Hải An 0313765336
76 QT Số 45 4 Lý Hồng Nhật, Hải An, Hải Phòng Hải An 01638156158
77 NT Hà Phương  Số 6 Ngô Gia Tự,Hải An.HP Hải  An 904589168
78 HTHP 482 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng Hải An 03137828844
79 HTHP 289B Phủ Thượng Đoạn , Phương Lưu .HA.HP Hải An 0936812214
80 HTHP số 73 Khu2_ đường Lũng Đông Hải An 0936779396
81 NT Minh Phương 30 Đoạn Xá Hải An 0902145911
82 HTTP 285 Đoạn Xá Hải An 0936812214
83 NT 03 03 Cát Bi Hải An 0936333025
84 NT Thành Lý 433 Cát Bi  Hải An 0313710185
85 NTTN 39 Đoạn Xá Hải An 0902145911
86 HTHP 10 Phương Lưu Hải An 1288361441
87 NT 174 174 Ngô Gia Tự Hải An 936636036
88 NT Ngô Vũ  646 Ngô Gia Tự Hải An 313729428
89 HTHP 162 Ngô Gia Tự Hải An 906118479
90 HTHP khu 10 Hạ Lũng Hải An 0936989599
91 NT Hiền 68 cát bi Hải An 914256599
92 HTHP 169 cát bi Hải An  
93 NT Hà Linh 326 Lũng Đông  Hải An 0936903539
94 HTHP 248 Ngô Gia Tự Hải An  
95 HTHP 448 Ngô Gia Tự Hải An  
96 HTHP 116 Ngô Gia Tự Hải An  
97 NT 214 214 ngô gia tự  Hải An 0982888328
98 HT Hà Dương 92 chợ lũng Hải An 945367369
99 Nt Ba Chi 216E Trung Lực Hải An 977085618
100 NT Tư Nhân 244 trung lực Hải An  
101 HTHP 872 Ngô Gia tự  Hải An   
102 NT số 28 28 LYA HỒNG NHẬT Hải An  936636036
103 Nhà thuôc 521 521 cát bi  Hải An  962867959
104 NT Hòa An Khu Trung Cư Nguyễn Văn Hới Hải An  0915323769
105 HTHP 10 BÙI THỊ TỪ NHIÊN ĐÔNG HẢI  Hải An  01288361441
106 NT Nhật Lành 3/86 Lũng Bắc Hải An   
107 HTHP 587 Đồng hải 2 Hải An  943479796
108 HTHP 305 Phủ Thượng Đoạn Hải An  1287325046
109 HT Huyền Linh 30 Lý Hồng Nhật Hải An   
110 NT Thùy Linh 2 88 Đoạn Xá - Đông Hải Hải An   
111 NT Hoài Linh 1/86 Lũng Bạc Hải An   
112 Cty TNHH và Dp Hải Thành 189 Quang Trung, Hồng Bàng, TP hải Phòng Hồng Bàng 0912052288
113 HTHP 37 Hàm Nghi, Hồng Bàng, Hải Phòng Hồng Bàng 0983851128
114 NT Thiện 40A Trần Quang Khải, Hồng Bàng, TP Hải Phòng Hồng Bàng 0313810065
115 NT 45  45 Sở Dầu, Hồng Bàng, TP Hải Phòng Hồng Bàng 0912233342
116 NT Sâm 950 Tôn Đức Thắng Hồng Bàng 0313540956
117 Nt Hoàng Lê 63 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng Hồng Bàng 0313823853
118 NT Nga Phương Cửa Tây Chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, TP Hải Phòng (Đổi sang số 2 Tôn thất Thuyết.Hồng Bàng) Hồng Bàng 0936925636
119 NT 28 28 Hải Triều ,Quán Toan, Hồng Bàng Hồng Bàng 0313748042
120 NT 141 141 Phan Bội Châu,Hồng Bàng,HP Hồng Bàng 0934662022/ 0313530705
121 NT Lan Xuyên 54 Quang Trung Hông Bàng 0313530030
122 NT 948 948 Tốn Đức Thắng , Hồng Bàng , Hải Phòng Hông Bàng 1695240459
123 HTHP 114 đường 5 cũ ngã tư quán toan  Hông Bàng 963112968
124 HTHP 2 điện biên phủ  Hông Bàng 989313025
125 NT Tùng Linh 1T36 ĐÌnh Hạ  Hông Bàng  
126 NT 102 102 hùng duệ Vương Hông Bàng 313525774
127 HTHP 11 Nguyễn Hồng Quân Hông Bàng  
128 NT Trang Linh số 7 lô 2 chợ kiot sở dầu  Hông Bàng 936677068
129 NT Mai 48A Trần Quang Khải Hông Bàng 962694781
130 NT Hương Giang Quán Toan - Hồng Bàng Hông Bàng 963112968
131 Nt Phúc Thành 100 Hùng Duệ Vương Hông Bàng  
132 NT Thùy Linh 107A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, TP Hải Phòng Ngô Quyền 0313752617
133 NT Hương Giang 113A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313825194
134 NT Thái Hằng 118A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313751535
135 HTHP 130 Phương Lưu, Ngô Quyền 0313765980/ 01237612005
136 NT Lan Hương 160 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0913051869
137 HTHP Hiếu Nga 165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 01229388126
138 NT Kim Thoa 23 Lê Lợi , Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313836264
139 HTHP 243B Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313829176
140 Công Ty Dược Phẩm Vạn Mỹ 260 C5 Cầu Tre Vạn Mỹ, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313564910
141 NT Đồng Tâm 30 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313736833
142 NT Thuốc tốt và SK 9D24 Nguyễn Bình.Ngô Quyền, HP. Thay bằng nhà 9D 24 nguyễn bình Ngô Quyền 0904433140
143 HT Hiếu Nga 165 Đà Nẵng,Ngô Quyền,HP Ngô Quyền 01229388126
144 NT Hoàng 193 Văn Cao Ngô Quyền 0904071006
145 HTHP 16 Vòng Vạn Lý , Ngô Quyền , Hải Phòng Ngô Quyền 01673601666
146 HTHP 11D22 Nguyễn BÌnh  Ngô Quyền 983058803
147 NT 40P 40P An Đà Ngô Quyền 0912413874
148 HTHP 114 Cầu Đát Ngô Quyền 0934824956
149 NT Minh Ngọc 543 Thiên Lôi Lê Chân 0984735091
150 NT 501 501 D Thiên Lôi Lê Chân 0979522766
151 HTHP 261 lạch chay Ngô Quyền 913375527
152 HTHP 83 hàng kênh  Lê Chân 904822898
153 NT Khánh Phương 84 Thiên Lôi Ngô Quyền  
154 NT Hương Lê 185 Đà Nẵng Ngô Quyền 0936746858
155 NT Nền Chung 5C22 Đà Nẵng- Vạn Mỹ Ngô Quyền 0976515755
156 NT Hào Huyền 60/257 Hào Khê Ngô Quyền  
157 QTTN TT Tiên Lãng Tiên Lãng 01669199093
158 HT Kiến Dương Nải Sơn - Tú Sơn Kiến Thụy 313560198
159 HTHP 376 Lê Duẩn Kiến Thụy 1685109568
160 QT 69 69 Thọ Xuân - Núi Đôi Kiến Thụy 01215392386
161 QT số 63 63 Thọ Xuân - Núi Đôi Kiến Thụy 01626617986
162 HT Kiến Dương Thôn Trà Phương - Xã Thụy Hương Kiến Thụy 0936982246
163 HT Kiến Dương Nải Sơn - Tú Sơn Kiến Thụy 916803666
164 HT Kiến Dương HOÀI NGHĨA  Kiến Thụy 938977408
165 Nt Tuấn Huyền Thụy Hương Kiến Thụy 165632839
167 HTHP 831 Mặc Đăng Doanh Dương Kinh 942411770
168 NT Thương Huyền Số 2 Sơn Hải - Đồ Sơn Đồ Sơn 01636287669
169 Cty TNHH và DP Hương Linh 123 Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân 02253950080
170 HT Tuệ San 141 Dường 1/4 Cát Bà 989807996

 

Điểm bán BigBB