BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Nghệ An

Ngày đăng: 01/02/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 NT Phạm Thi Thủy 352 nguyễn Trãi TP Vinh 0983518683
2 NT Trường Sơn Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0913543827
3 NT Đạt An 2 Đinh Công Tránh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383565128
4 NT Thu Tuyến 210 Phong Đình Cảng TP Vinh  0383597821
5 NT Tú Oanh 15B Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383844979
6 NT Quỳnh Hoa  Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383844245
7 NT Bửu Châu 56 Hồ Sỹ Dương TP Vinh  0383848287
8 NT Minh Nguyệt 163 TP Vinh  0982306857
9 NT Hạnh Dũng 146 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0983263213
10 NT Tuấn Đức 148 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383840878
11 NT Oanh Tứ( Bệnh Viện TP) 178 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383838702
12 NT Quyết Tâm 10 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383847883
13 NT Huyền Thành 142 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383847883
14 NT Quỳnh Phương 144 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0962504771
15 Bảo An 144 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383847642
16 Cty dvtyt Nghệ An 1 Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383594921
17 Cty dvtyt Nghệ An 3 Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383563316
18 NT Trường Y  161B Nguyễn Phong  Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383520436
19 NT Huyền Tuyến 81 Nguyễn Kiệm, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  01697172355
20 NT Hiên Toàn Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383540227
21 NT Thanh Bình 1 Trần Hưng Đạo, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383585787
22 NT Thu Dung Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 038387425/0948234999
23 NT Aí Nga 8 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383840616
24 NT Sâm Thực  13 Thăng Long, TP Vinh, Nghẹ An TP Vinh  0383851380
25 NT Huệ Lan Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 01639052566
26 Cty DP Thái Hòa- NT Số 1 81 Phan Đình Phùng, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0972396601
27 Cty DP Nguyệt Hương 71 Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383563795
28 NT Ngọc Khang 150 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383540235/0978959379
29 NT Bành Thị Phương Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383551242
30 NT Thủy Cảnh 62 Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383855359/0942992696
31 NT Bảo Thoa 08 Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383557313
32 NT Tâm Hứa Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383853431
33 cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
Cty DP Nhân Hòa Thành
Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383840879
34 NT Toàn Nhung 355 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0975104277/0982135336
35 Cty cpdvvtyt Nghệ An 355 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383546630/0982135336
36 Cty cpdvvtyt Nghệ An 32 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383568031
37 Cty cpdvvtyt Nghệ An 80 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0975724957
38 Cty cpdvvtyt Nghệ An Kiot B11 Chợ Kênh Bắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 038562222
39 NT Hương Nho 16 Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0912342772
40 Cty cpdvvtyt Nghệ An 26 Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383590878
41 NT Ngọc Lan 44 Tuệ Tĩnh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383524417
42 Cty cpdvvtyt Nghệ An 147 Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0987120345
43 Cty cpdvvtyt Nghệ An 2 Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383835104
44 NT Liên Tý 8 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383844857/0914768766
45 NT Lư Chính 155 Phong Đình Cảng, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0386663033
46 NT Đông Á 78 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383832421
47 NT Thành Hằng 297 Nguyễn Văn Cừ TP Vinh 0942782268
48 NT Hoàng  Chi Dường  Kim Đồng TP Vinh 0383500171
49 NT Tú Anh Xã Văn Sơn  Đô Lương 01697504602
50 Cty Dựoc phẩm Thành Đô Thị trấn Đô Lương Đô Lương 0383871977
51 Chi nhánh DP Nam Đàn TT Nam Đàn Nam Đàn 0
52 NT Hà  An 143 Nguyễn Phong Sắc TP Vinh 0985704248
53 NT Hồng Lam 143 Nguyễn Phong Sắc TP Vinh 0983834678
54 NT Tuấn Minh 02 Tuệ Tĩnh TP Vinh 0383597232
55 NT Kim Hà TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên 0986051429
56 NT Lê Thị Hường Cổng chợ Đông Vĩnh - Nguyễn Trường Tộ TP Vinh  01252930886
57 Cty DP Nhân Hòa Thành NT số 1 36 Hồng Sơn TP Vinh  0383253267
58 NT Dung Hằng 02 Mai Thuc Loan,TX Cửa Lò Cửa Lò 0975462449
59 NT Thi Toàn Chợ Vinh TP Vinh 0383849145
60 NT Hồng Hải Ki ôt B22 Chợ Vinh TP Vinh 0383846775
61 NT Tâm hào  75 Lê Huân TP Vinh 0912193440
62 NT Minh Nguyệt Nguyễn Sinh Sắc,Phường Đội Cung TP Vinh 0982306857
63 Cty DP Chiến Thắng 52 Lê Huân TP Vinh 0383840981
64 NT Hương Mơ 167 Nguyễn Sinh Sắc
phường Đội Cung167 Nguyễn Sinh Sắc
phường Đội Cung
TP Vinh 0383843283/0914729074
65 NT Quỳnh Hoa Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383844245
66 Cty cpdvvtyt Nghệ An 93 Hồng Sơn TP Vinh  0383583277
67 NT Thu Tuyến 210 Phong Đình Cảng TP Vinh 0383597821
68 NT Minh Đức  14 Nguyễn Xiển TP Vinh 0383844875
69 NT Thủy Tráng TT Đô Lương Đô Lương 0
70 Cty DP Thanh An Chợ Coi, Hưng Lộc TP Vinh 0383630596
71 Cty cpdvvtyt Nghệ An-NT Hồng Nhung 16  Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0912922004
72 Cty DP Nam Vinh NT số 1 104 Trần Hưng Đạo TP Vinh 0912992004
73 NT Hằng Hưng (Cty DP Sao Việt) 111 Phong Đình Cảng TP Vinh 0978297426
74 QT số 16 165 Nguyễn DU, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0983383737
75 QT Nguyễn Thị Mai Xóm1, Quỳnh lưu, Nghệ An Quỳnh Lưu 0983466553
76 CTY DP Hoàng Oanh Xóm 9, Nghi Liên, Nghệ An TP Vinh 0944301804
77 NT Diệu San Xóm 5, Xã Nam Trung Nam Đàn 0383827242
78 NT Xuân Tùng Số 6 Nguyễn Xiển, P.Hồng Sơn TP Vinh 0918928767
79 NT Thành Quyên 138-Nguyễn Thái Học-TP Vinh TP Vinh 0987331237
80 NT Hồng 16-Minh Khai-TP vinh TP Vinh 0912922004
81 NT Huyền Trang Xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh Nghi Lộc 0973606515/'0977972960
82 NT Chị Tuyết Xóm 5 nam cường-nam đàn-nghệ an Nam Đàn 0979961483
83 NT Sỹ Oanh 36 Nguyễn Phong Sắc TP.Vinh 0965836892
84 NT Hà Hạnh 36 Lê Hồng Phong TP.Vinh 0912342779
85 NT Thảo An 22 Phan Bội Châu TP.Vinh 0912331780
86 Thu Hiền Xóm 15 Nghi Kim, TP Vinh, NA TP Vinh 09171541182
87 NT Bệnh viện TP 176 Trần Phú TP.Vinh 0977738888/09777383868
88 NT Thanh Lâm 95 Phong Đình Cảng TP Vinh 0974548719
89 NT Exiphar 3 Tuệ Tĩnh TP Vinh 0915243337
90 NT Huyền Trang 5 Phùng Chí Kiên TP Vinh  0987855727
03838496680987855727
0383849668
91 NT Tiến Hằng 109 Phong Đình Cảng TP Vinh  01274730203
92 NT Vinh Tân  Thị Trấn quán hành , nghi lộc Nghi Lộc 01692764509
93 Hiệu Thuốc Yên Thành
QT Số 23Hiệu Thuốc Yên Thành
QT Số 23
Xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành Yên Thành 01657575905
94 Chi nhánh DP Thanh Chương - QT Trần Thị Hoa Xóm 5, Xã Thanh Mỹ Thanh Chương 01224227517
95 NT Dung nga Nguyễn xiển , chợ vinh  TP Vinh 0
96       0
97 NT Kim Dung Kiot B11 Chợ Kênh Bắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0984153830
98 QT 26 43 hải thượng lãn ông , TP vinh TP Vinh 0968896596
99 NT Hoài thu  Lý tự trọng , tp vinh TP Vinh 0
100 NT Tiến Lan Chợ Hôm - K10 - Nghi Thủy Cửa Lò 0383951603/099266289
101 Thanh tâm  phạm đình toái , tp vinh  TP Vinh 0
102 Đức Hiền  Số 1 Nguyễn Trãi TP Vinh 0914729074
103 Linh Chi  trường chinh , tp vinh TP Vinh 0
104 Toàn phương cửa hội , nghi lộc Nghi Lộc 0
105 QT chị nhàn chợ già , hưng tây Hưng Nguyên 0
106 Thành Huyền  tuệ tĩnh , tp vinh TP Vinh 0
107 NT Eximphar tuệ tĩnh , tp vinh TP Vinh 0
108 Phúc Duyên 22 Tôn Thất Tùng TP Vinh 0976605922
109 quầy thuốc phạm thị thảo  Nghi hải , cửa hội cửa hội 0
110 Hiệu Thuốc Chị Hồng Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An Nghi Lộc 0
111 NT Thịnh Hà Số 80, Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Nghệ An TP Vinh 0
112 NT Chị Yến Chợ Đước, Hưng Nguyên, Nghệ An Hưng Nguyên 0
113 NT Số 56A, Nguyễn Văn Trỗi Số 56A, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Thủy TP Vinh 0
114 NT Việt Cường  Thị Trấn Nam Đàn  Nam Đàn 0948234999
115 QT Nghĩa Đàn TT Nghĩa Đàn Nam Đàn 0
116 Hiệu Thuốc Chi Thu, Nguyễn Thị Thu Số 2 Nguyễn Xiển, Hồng Sơn, Nghệ An Hồng Sơn 0
117 QT Nguyễn Thị Thanh Chợ Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An Nghi Lộc 0
118 NT Bách Niên Chợ Quản Lau, P.Lê Mao, Nghệ An TP Vinh 0
119 NT Thanh Hoa Đông Vĩnh , Nghệ An TP Vinh 0
120 NT Ngọc Lan số 36 tuệ tĩnh  TP Vinh 0
121 NT Anh Nguyên Chợ Bộng , Yên Thành , Nghệ An Yên Thành 0
122 Công ty Hoàng Anh  8 trần quang khải , tp vinh  TP Vinh 0
123 QT Cao Thị Lưu Diễn Phú , Diễn Châu Diễn Châu 0974123529
124 QT Hà Đạm  Thị trấn Hưng Nguyên Hưng Nguyên 0m0986051429
125 NT Hùng Anh Thị trấn Đô Lương Đô Lương 0989197677
126 Công ty Green KĐT Vinh Tân Tp Vinh 0975856217
127 HT Hồ Thị Ngọc Anh     0
128 NT Trần Thị Hồng Hạnh Số 217-219, Ngô Đức Kế, Thành Phố Vinh, Nghệ An Tp Vinh 0
129 QT Chế thị huyền trang  nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An Nghi Lộc 0
130 QT Phạm thị thảo Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An Nghi Lộc 0m0979494445
131 NT Vân Trung  TT Thanh Chương - NA Thanh Chương 01644045421
132 NT Hồng Lam Chợ Cồn, Thanh Chương, NA Thanh Chương 0982726968
133 NT Dì Hòa  Nghi liên , nghi lộc  Nghi Lộc 0969199779
134 NT cao thị xuân  Chợ Tây thành , yên thành  Yên Thành 0
135 NT lê Thơm  chợ nam đàn  Nam Đàn 0
136 NT Hoài Bão 20 Lý Tự Trọng Tp Vinh 0989856537
137 NT Trung Tâm D1 Phan Chu Chinh Tp Vinh 02383845942
138 NT Phạm phúc  19 Trường Chinh Tp Vinh 0985828280
139 NT Nguyễn Sỹ Nội 211 Nguyễn Trãi Tp Vinh 0982135336
140 NT NGọc tú  Chợ Cầu Đước - Hưng Thịnh - Hưng Nguyên Tp Vinh 0966973468
141 NT Tuấn Mỳ  Ngã Tư Quán Bánh, Quán Hành Tp Vinh 01673675169
142 NT Hoàng Thảo  chợ nghi phú  TP Vinh 0
143 NT An Huy Số 8 101 Hecman  TP Vinh 0988309323
144 Nt Minh Dung Cổng BV IV, Lê Viết Thuật, Tp Vinh, Nghệ An TP Vinh  01687313358
145 NT Hằng Lương Số 422 - Nguyễn Trãi  - Tp Vinh TP Vinh  0983800989
146 NT Ái Vân 1B Tuệ Tĩnh - TP. Vinh, Nghệ An TP Vinh  0917738969
147 NT Nga Thắng Khối 4, TT Diễn Châu Diễn Châu 01684487347
148 NT Hùng Anh Thị trấn Đô Lương Đô Lương 0989197677
149 Quầy Thuốc DN Số 59 - Hòa Vĩnh Xóm 8 , Xã Đông Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An Đô Lương 01674430058
150 NT Phan Thúc Nguyên Chợ Bộng, Xã Bảo Thành, H. Yên Thành, Nghệ An Yên Thành 01644490840
0984190044
151 NT Nguyệt Giai Khối 7, TT Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An Quỳnh Lưu 0916898444
152 QT Đậu Thị Tiến Xóm 7 Diễn Phúc, Diễn Châu Diễn Châu 0978236231
153 QT Cao Minh Ca Diễn Lộc, H. Diễn Châu Diễn Châu 0977449759
154 QT Hoàng Thị Vinh  Xóm 10, Xã Diễn phú, H.Diễn Châu Diễn Châu 001672726487
155 Chi Nhánh Dược Diễn Châu - QT Số 31 Khối 4,tt diễn châu,h diễn châu Diễn Châu 0936643567
156 QT Thanh Thùy Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, H. Quỳnh Lưu quỳnh lưu 0984157179
157 QT Lê Thị Hồng hợp thành,yên thành,nghệ an yên thành 0904757879
158 QT Nguyễn Thị Mai ngã tư quỳnh hưng, quỳnh lưu Quỳnh Lưu 0983466553
159 QT Phượng Nguyệt Cầu Sơn Hải - Xóm 10, Xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu Quỳnh Lưu 0985725078
160 Chi Nhánh Dược Diễn Châu - QT Số 31 - Chị Nguyễn Thị Sâm Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu 0914669088
161 QT Lê Thị Thắng TT Cừa Tân Kỳ 0
162 QT Minh Vân Khối 6, TT Diễn Châu, H. Diễn Châu Diễn Châu 01679405880
163 QT Nguyễn Thị Nhàn Hợp Thành - Yên Thành Yên Thành 01205927019
164 QT Hoàng Thị Thuận Chợ Si Nam, Xã Diễn Thịnh, H Diễn Châu Diễn Châu 0984500072
165 Chi Nhánh Dược Diễn Châu - QT Số 31 - Chị Thiêm Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu 0984957077
167 QT Dũng Hải Khu 2, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. Diễn Châu 0
168 QT Hoàng thị yến Xóm 8, Quỳnh liên - TX Hoàng Mai Quỳnh lưu 01649743827
169 QT Nguyễn Thị Ái Xóm 1, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. Quỳnh Lưu 0
170 NT Hồng Thế  Xóm 4, Xã Hóa Thành, H. Yên Thành Yên Thành 0976224322
0912824322
171 QT Phương Nguyệt Sơn Hải - Quỳnh Lưu quỳnh lưu 0987787207
172 NT Cao Thị Hương Chợ Phú Diên - Diễn Thanh - Diễn Châu Diễn Châu 0974658012
173 NT Hoài Anh Thị Xã Hồng Mai Hồng Mai 0
174 NT Chiến Khang Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai quỳnh lưu 0989470456
175 NT Toàn Linh TX Hoàng Mai Quỳnh Lưu 0
176 NT Trinh Trụ ngã ba cầu bùng- diễn kỷ-diễn châu-nghệ an Diễn Châu 0
177 QT Ngô Thị Liên chợ chùa diễn hạnh-diễn châu- nghệ an Diễn Châu 0974917347
178 QT Trình Mai ngã tư quỳnh hưng-quỳnh lưu-nghệ an Quỳnh Lưu 0983466553
179 Chi Nhánh Dược Diễn Châu - QT Số 31 - Chị Thiên Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu 0984957077
180 QT Hồ Tú Anh K6 TT Lại - Tân Kỳ Tân Kỳ 01697504602
181 QT Đậu Thị Huyền Xóm Hải Nam, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu Diễn Châu 0974262687
182 QT Phạm Thị Tiến Chợ Si  Nam , Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu Diễn Châu 01696372477

 

Điểm bán BigBB