BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Quảng Ngãi

Ngày đăng: 01/02/2016

Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
1 NT Mỹ Ngọc Số 22 Nguyễn Tự Tân - P. Trần Hưng Đạo  TP Quảng Ngãi 01297867878 - 02253822139
2 Dđại lý thuốc tây Tuyết Nhung Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ 0533859336
3 Đại lý thuốc tây Tuyết Sương Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ 0914043068
4 NT Dũng Loan 243 Lê Trung Đình - P Trần Hưng Đạo  TP Quảng Ngãi 0932402997
5 NT Anh Khoa Số 2 Nguyễn Thụy - P Trần Phú TP Quảng Ngãi

0533826844-

0916826844

6 NT Hải Yến Quốc lộ 1A - Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ 0553859799
7 QT Tây Hương Thị Trấn Châu Ô Bình Sơn

0553851296-

0919186926

8 Đại lý thuốc tây Phi Yến Thi Phổ - Mộ Đức  Mộ Đức 0553857073-01652649979
9 NT Thanh Hà Kiot 7 Chợ Tmaj Quảng Ngãi - Phạm Văn Đồng - P Nghĩa Chánh TP Quảng Ngãi

0553717721-

0905225060

10 NT Thanh Bình 213 - 215 Nguyễn Nghiêm - P Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi 0903556790
11 Đại lý thuốc tây Minh Tâm Thiị trấn Sơn Tịnh - p TRương Quang Trọng TP Quảng Ngãi 0973844924-
12 NT Nam Thành Số 441 Hùng Vương - P Trần Phú TP Quảng Ngãi 0553710019-01692281321
13 QT Tâm Triều Xã Bình Hòa - H Bình Sơn Bình Sơn 0914816115
14 QT Trung Tâm Xã Hành Thiện - Huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 0
15 NT Việt Phương Số 331 Nguyễn Nghiêm - Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi

0556271257/

0905441848

16 Đại lý thuốc tây Anh Hưng  Sa Huỳnh, Huyện Đức Phổ Đức Phổ 0553860212
17 Đại lý thuốc tây Mai Trung Tâm Phổ Thạch, Huyện Đức Phổ Đức Phổ 0553860403
18 QT  Phương Thảo Chợ Tịnh Khê TP Quảng Ngãi 0919323386
19 QT Diễm Phúc Tịnh Khê TP Quảng Ngãi 0905905747
20 QT Tuấn Loan Tịnh Khê TP Quảng Ngãi 01202734313
21 QT Thành Tâm Tịnh Khê TP Quảng Ngãi 016785176593
22 Đại Lý thuốc tây Anh Hương Thị Trấn Mộ Đức (Đồng Cát) Mộ Đức 0553857566
23 Đại Lý Thuốc Tây Thanh Xuân Thị Trấn Đức Phổ Đức Phổ 0553859288
24 NT Kim Nguyên Số 788 Quang Trung, Phường Chánh Lộ TP Quảng Ngãi

0553825277/

01278782117

25 NT Thuộc Đường Số 394 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi 0553823990-01259400070
26 Phòng Chẩn Trị Đông Y Tô Đăng Tỵ Số 173 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi 0553823778-01643722855
27 NT Thanh Thanh Số 265 Hùng Vương, Phường Trần Phú TP Quảng Ngãi

0553823372-

0905395353

28 NT Ngọc Loan Số 301 Hùng Vương, Phường Trần Phú TP Quảng Ngãi

0553825086-

0905810330

29 Phòng Chẩn Trị Đông Y Phúc Tâm Số 272 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi

0553822195-

0905403679

30 NT Thu Thành Số 08 Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi

0553827182-

0982754991

31 NT Thủy Toàn Số 194 Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú TP Quảng Ngãi  
32 NT Tường Vy Số 75 Trương Định, Phường Trần Phú TP Quảng Ngãi 0553712745-01654147721
33 cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Phương Đông
Số 254 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi

0553824233-

0988860027

34 NT Hải Yến -  Thị Trấn Đức Phổ Đức Phổ 0553859799
35 NT Quỳnh Thủy Thị Trấn Châu Ổ,Huyện Bình Sơn Bình Sơn 0553851823 - 0938469707
36 Đại lý thuốc tây Mỹ Lệ  Phổ Thạch Đức Phổ 0905311449
37 NT Thái Bình  69 Lê Trung Đình TP Quảng Ngãi 0977171732
38 Đại Lý Thuốc Tây Nguyên Hoa Ngã 4 Thạch Trụ, Xã Đức Lân Mộ Đức 0553855893
39 Phòng Chẩn Trị Đông Y Phúc Tâm Số 272 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi

0553822195/

0905403679

40 QT Hồng Loan Hành Thuận Nghĩa Hành 01218303519
41 QT cô Hằng Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 0944618069
42 QT Thanh Tâm Thị trấn Chợ Chùa Nghĩa Hành 0914783742
43 NT Phương Nga Số 324 Nguyễn Công Phương, Phường Chánh Lộ TP Quảng Ngãi 0553716330
44 Đại lý thuốc Tây Vũ Đạt Quốc Lộ 1A, Chợ Bình Hiệp Bình Sơn

0553850303/

0979760111

45 Đại Lý Thuốc Tây Kim Hưng  khối 3 (Khối 11 cũ), Thị Trấn Sông Vệ Tư Nghĩa

0553848494

/0918431969

46 NT Tây Kim Nguyên  1120 Quang Trung -Phường Chánh Lộ TP Quảng Ngãi 0553825277
47 Đại lý thuốc tây Nguyên Thị Trấn Châu Ổ,Huyện Bình Sơn Bình Sơn 0553851318
48 QT Kim Ánh Chợ phổ Quang , Phổ Quang Đức Phổ 0914167406
49 QT Lâm Thái Cảng mỹ Á , Phổ Quang  Đức Phổ 0979446487
50 QT Thành Đạt Chợ Cù Lao - Bình Chánh - Bình Sơn Bình Sơn 0984884838
51 Đại lý thuốc tây Kim Tân Xã Thi Phổ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Mộ Đức

0553930781/

01678097935

 

Điểm bán BigBB