Tổng thanh toán: 640.000đ

Tổng thanh toán: 960.000đ

Tổng thanh toán: 1.920.000đ

Tổng thanh toán: 4.000.000đ

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

*Giá bán lẻ: 160.000đ/hộp
*Hàng không có tem thẻ cào.
*Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
*Có thể mua ghép 3 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, KaoBB, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

    *Giá bán lẻ: 160.000đ/hộp
    *Hàng không có tem thẻ cào.
    *Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
    *Có thể mua ghép 3 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, KaoBB, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

    *Giá bán lẻ: 160.000đ/hộp
    *Hàng không có tem thẻ cào.
    *Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
    *Có thể mua ghép 3 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, KaoBB, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

    THÔNG TIN ĐẶT HÀNG​