BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Hà Giang

Ngày đăng: 16/09/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online trên Shopee TẠI ĐÂY

STT QUẬN/ HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Bắc Quang Quầy BTTD Lê Thị Phượng Thôn Tân An - Hùng An 0977600177
2 Bắc Quang Qt Tiến Cự Hùng An 0977282976
3 Bắc Quang NT Tâm Phúc Xã Hùng Ang - Bắc Quang 0977600177
4 Bắc Quang QT BTTD Chiến Hương Tổ 9, TT Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang 0911716818
5 Bắc Quang NT Nguyễn Trí Thức Vĩnh Tuy 0987815868
6 Bắc Quang QT số 3 TT việt quang  0912088660
7 Bắc Quang Quầy BTTD -  Hoàng Thùy Vân tổ 9 ,thị trấn việt quang 01688979479
8 Bắc Quang Quầy BT Tân Dược - DS Nguyễn Thị Hương Tổ 9, TT Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang 0914623178
9 Bắc Quang Quầy BTTD - Trần Thị Hoa Chợ số 9, TT Hùng An, Bắc Quang, Hà Giang 0946055076
10 Đông Văn  QT Vân Anh - Đồng Văn Tổ 7 - thị trấn Đông Văn 01627987989
11 Hà Giang NT Bích Ngà - DS Ngô Thị Hoàng Yến 186 Nguyễn Thái Học, Tổ 9, Trần Phú, TP Hà Giang 0943894999
12 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
Hà Giang
Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
NT Lan Anh
Tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang 0984804800
13 Hà Giang NT Linh Nga tổ 5 , phường Nguyễn Trãi  0916165996
14 Hà Giang QT Trung Tâm - Vân Anh Tổ 6 , phường Nguyễn Trãi 0964706655
15 Hà Giang NT Bệnh Viện Mắt Tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang 0946661559
16 Hà Giang NT Thắng Lợi 185 Trần Phú, Tổ 18, Minh Khai, Tp Hà Giang 0915586374
17 Hà Giang CTy CPDP Hà Giang 43 Nguyễn Thái Học, Trần Phú, TPHG 0983724555
18 Su Phì QT Thu - Su Phì thị trấn vinh quang 0913011324
19 TP Hà Giang NT Sơn Tân sn 31 Đường Nguyễn Thái Học,tổ 9 Trần Phú 0915934059
20 Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
TP Hà Giang
Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác,Các nút khác
NT Thu Thủy
53 b Đường Nguyễn Thái Học 0981379123
21 TP Hà Giang NT Giang Sảng SN 158,tổ 15 phường nguyễn trãi 0916134944
22 TP Hà Giang NT Xuân Toản  tổ 15 phường nguyễn trãi - TP Hà Giang 0918404988
23 TP Hà Giang NT Hải Đăng - Chị Thơm tổ 8 phường trần phú , tp hà giang 0915876235
24 TP Hà Giang NT Hải Yến 202 ,tổ 21 trần phú - tp hà gaing 0916536389
25 TP Hà Giang NT Thaắng Lợi 185 trần phú ,tổ 18 minh khai -hà giang 0915586374
26 TP Hà Giang NT Bệnh Viện Tổ 9 - phường Minh Khai -  
27 TP Hà Giang NT Thắng Diệp 379 Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Tp Hà Giang 0913271520
28 TP Hà Giang CTy CPTM và DV Hoàng Giang 40 Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Khai, TPHG 02193888978
29 TP Hà Giang QT Nguyễn Thị Ngơi Khu Cầu Mè , Phương Thiện - Hà Giang  0985284369
30 TP Hà Giang NT Hà Trang tổ 7 phường Quang Trung - TP Hà Giang 0984672676
31 TP Hà Giang QT Tùng Dương  số 130 - Minh Khai 0913016123
32 Vị Xuyên Quầy BTTD Chợ Vạt Tổ 2 - Thôn Vạt- xã Việt Lâm 0976194565
33 Vị Xuyên NT Thanh Tâm tổ 7 km 21 vị xuyên -Hà Giang 0989998275
34 Vị Xuyên QT Sáng Hạnh tổ 15 km 21 01632571585
35 Vị Xuyên QT Tiến Đạt tổ 1 xã phương độ -Vị Xuyên -Hà Giang 0972801986
36 Vị Xuyên QT Thủy Bích tổ 7 - xã Việt Lâm  01667919869
37 Vĩnh Tuy NT Lan Nhật Thôn Mới 0987815868
38 Vĩnh Tuy QT Nguyễn Thị Ngân phố mới 01255884559

 

Điểm bán BigBB