BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Ninh Thuận

Ngày đăng: 11/03/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online trên Shopee TẠI ĐÂY

STT QUẬN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ  SỐ ĐIỆN THOẠI 
1 Huyện Ninh Hải QT Anh Khôi Khánh Giang, TT. Khánh Hải 0919870504
2 Huyện Ninh Phước NT Đức Lập Số 15, Kp2, TT Phước Dân, Ninh Phước 0982981144
3 Huyện Ninh Sơn Quầy số 53 Thôn Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn 0977264014
4 Huyện Ninh Sơn Quầy số 41 Thôn La Vang, Xã Quãng Sơn, Ninh Sơn 02593505350
5 Huyện Ninh Sơn QT số 39 Thôn La Vang, Xã Quãng Sơn, Ninh Sơn 02593505028
6 Huyện Thuận Nam Quầy Khải Tuyền Thôn Lạc Sơn, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam 01253645128
7 TP Phan Rang - Tháp Chàm CTD Tế Sanh 237 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593822567
8 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Tế sanh 763 Đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 01286699789
9 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Minh Hòa Đường 66 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593820979
10 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Ngọc Thừa 456 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593510986
11 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Bình An 430 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593822946
12 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Hoàng Linh 303 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0919870504
13 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Đức Hưng 499 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593822436
14 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Minh Hương 44 Lê Lợi, Phan Rang Tháp Chàm 02593822580
15 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Phước Nguyên 634 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593830345
16 TP Phan Rang - Tháp Chàm Quầy số 10 Đường 703, Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm 02593888406
17 TP Phan Rang - Tháp Chàm Quầy Bình Đào Kios Số 08, Chợ Tháp Chàm, Phan Rang Tháp Chàm 02593888621
18 TP Phan Rang - Tháp Chàm Quầy số 43 192 Đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 01295087011
19 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Thiên Quang 399 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0944044259
20 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Ánh Châu 759 Đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 0941689568

 

Điểm bán BigBB