BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Bắc Ninh

Ngày đăng: 01/02/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT QUẬN/ HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Bắc Ninh QT Thanh Kháng Chơợ Rền - Cảnh Hưng - Tiên Du - BN 01675166480
2 Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Thơm An Bình - Thuận Thành -Bn 01678251265
3 Bắc Ninh QT Phượng Huyến Phú Trên - Phú Hòa - Lương Tài - BN 0988031423
4 Bắc Ninh QT Đoỗ Thu Phương Hòa Đình - Võ Cường - BN  0985063501
5 Bắc Ninh NT Phúc Hiền Xuân ổ A - Võ Cường - BN 0961991226
6 Bắc Ninh QT Nguyen Thị Vinh T.T Lim -Tiên Du- BN 0975316315
7 Bắc Ninh QT Quỳnh Chi  Đại Đồng - Tiên Du - BN  
8 Đình Bảng QT Tân Dược Xóm Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0942307123
9 Gia Bình QT Minh Thu Gia Bình,Đông Bình,Bắc Ninh 0915948127
10 Gia Bình NT Minh Hương Thị Trấn Gia Bình - Đông Bình - BN  0972782688
11 Gia Bình QT Hà Phước Phố Ngụ - Gia bình - Bắc Ninh 0976833219
12 Gia bình QT Nguyễn Thị Thanh Hiền Phố Ngụ - Gia bình - Bắc Ninh 01233161122
13 Gia Bình QT Nguyễn Thị Thêu Phố  Núi - Gia Bình - Bắc Ninh 0989229137
14 Gia Bình QT Hoàng Thị Thêm Phố Núi - Gia Bình 0983118010
15 Lương Tài QT Việt Hùng Cổng Bệnh Viện TT Thứa, Lương Tài,BN 0966753808
16 Lương Tài QT số 25 TT Thứa, Lương Tài, BN 0973034911
17 Lương Tài QT Tân dược Trần Thị Yến TT Thứa, Lương Tài, BN 0971286280
18 Lương Tài QT Thiên Doan Chợ Thứa - Lưong Tài - BN 0978278600
19 Lương Tài QT Hưng Hiển Chợ Nắp - Quang Phủ - Lương Tài- BN 0982913246
20 Lương Tài QT Vũ Thị Yến Chợ Thứa - Lưong Tài - BN 01659566991
21 Lương Tài QT Nguyễn Thị Nhanh Lôi Châu - An Thịnh - Lưong Tài  0981441039
22 Lương Tài QT Đoan Thị Hà Kênh Vàng - Lưong tài- Bắc Ninh 0985469743
23 Lương Tài QT Hán Thị Thảo Chợ Đò - Kênh Vàng - LT - BN 0906232127
24 Lương Tài QT 07 Nguyễn Thị Sang Chợ Lương tài - BN 1675103305
25 Lương Tài QT 34 Nguyễn Thị Ngát Tử Nê - Tân Lãng - Lương Tài - BN 2223776720
26 Lương Tài QT  10 Ngô Văn Xưa Kênh Vàng - Lưong tài- Bắc Ninh  
27 Quế õ QT Hiếu Anh Chợ Lãm Làng - Nam Sơn - Quế Võ -BN 01659569686
28 Quế Võ QT Hồng Thủy Chợ Phố Mới, Quế Võ, BN 0965932555
29 Quế Võ QT 04 Khu 4, TT Phố Mới , Quế Võ BN 0942529899
30 Quế Võ QT Tan Dược Thái Hòa Chợ Phố Mới , Quế Võ , BN 0944395269
31 Quế Võ NT Ngọc Hà Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0984656729
32 Quế Võ QT 34 Nguyễn Thị Huyền Chợ Phố Mới,Quế Võ,Bắc Ninh 0943883389
33 Quế Võ NT 35 Vương Thị Hồng Khu 1 phố Mới - Quế Võ - BN 0989894300
34 Quế Võ QT Hà Linh 2 Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, BN 0919601296
35 Quế Võ QT Ngọc Cường  Nội Doi - Quế Võ - BN 0918912666
36 Quế Võ QT Trịnh Thị Thu Phương Nội Doi - Quế Võ - BN 0972663859
37 Quế Võ QT Lại Thị Thuỷ Chợ phố Mới - Quế Võ - BN 0946528595
38 Quế Võ QT Nguyễn Thị Thu   Hà Liễu - Phương Liễu - Quế Võ - BN 01699414684
39 Quế Võ QT 06 Nguyễn Thị Trang Đông Du - Quế Võ - BN 01232999787
40 Quế Võ QT Nguyễn Thị Thu Phương Đào Viên - Đông Du - BN 0984597308
41 Quế Võ QT Vũ Thị Tuyết Đa Cần - Nam Sơn - Quế Võ - BN  0982894486
42 Quế Võ QT Quỳnh Anh Đa Cấu - Nam Sơn- Quế Võ  0963807470
43 Thuận Thành QT số 07 CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 02223866594
44 Thuận Thành QT số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 0947585386
45 Thuận Thành QT số 03 TT Hồ, Thuận Thành, BN 01684187647
46 Thuận Thành QT 02 TT Hồ, Thuận Thành, BN 02223873243
47 Thuận Thành QT số 04 Nguyễn THị Hoa Phố khám, Thuận Thành, BN 0984230667
48 Thuận Thành QT .08 Nguyễn Thi Tươi CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 02223866365
49 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Hiền Mão Điền - Thuận Thành - BN 0976867768
50 Thuận Thành QT Hoàng Anh  Phố Chẹm - Thuận Thành - BN 0976012679
51 Thuận Thành QT Vương Thị Oanh Chẹm Lộ - Ninh Xá - Thuận Thành  01686656976
52 Thuận Thành QT Nghĩa Đạo Anh Quân Chẹm Lộ - Ninh Xá - Thuận Thành   
53 Thuận Thành QT 08 Nguyễn Thị Tưoi Phố Dâu - Thuận Thành  0968813566
54 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Nhinh Ngũ Thái - Thuận Thành - BN 0943689717
55 Thuận Thành QT Phạm Thị Thuận  Phố Khám - Thuận Thành - BN 0986421128
56 Thuận Thành QT Anh Thơ Phố Dâu - Thuận Thành  0919959933
57 Thuận Thành QT 02 Nguyễn Thị Hằng Phố Công Hà - Thuận Thành  0963406666
58 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Bình  Đình Tổ Bút Tháp - Thuận Thành 0984427482
59 Thuận Thành QT 26 Trần Thị Hà Đình Tổ Bút Tháp - Thuận Thành 0904686002
60 Thuận Thành QT  Duyên Thái Ngũ Thái - Thuận Thành - BN 0963239244
61 Thuận Thành QT Tam Huỳ Mão Điền - Thuận Thành - BN 0987364807
62 Thuận Thành QTNguyễn Thị Liên  Đại Trạch Đình Tổ - Thuận Thành 0988277986
63 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Thanh Nhài Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - BN 982092224
64 Tiên Du NT Số 1 ( NT Mai Hồng 154 TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 02223838005
65 Tiên Du NT Số 1 (DP Đại Phúc) 11 TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 0977094042
66 Tiên Du QT Hoàn Thoa Tân Chi, Tiên Du, Bắc ninh 0988386657
67 Tiên Du QT Bích Hằng Lạc Vệ ,Tiên Du, Bắc Ninh 01675065732
68 Tiên Du QT Khánh Ly Đồng xép,Hoàn Sơn,Tiên Du,Bắc Ninh 0972124788
69 Tiên Du QT 01 Nguyễn Thị Thu Hương 11 Hai Bà Trưng - TT Lim 0977094042
70 Tiên Du QT Bạch Mai Chợ Ve - Tiên Du -Bắc Ninh 0966471389
71 Tiên Du QT Nguyễn Thị Hợp Bắc Lự - Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 01683942871
72 Tiên Du QT Đặng Thu Hằng Thiị Trấn Lim - Tiên Du - Bn 0982350319
73 Tiên Du QT Cường Nguyệt Chợ Sơn - Việt Đoàn - Tiên Du - BN 0969661888
74 Tiên Du QT Tạ Thuý Hà Chợ Sơn - Việt Đoàn - Tiên Du - BN 0
75 Tiên Du QT Trần Thị Dung Chợ Sơn - Việt Đoàn - Tiên Du - BN 0974084027
76 Tiên Du QT Nguyễn Thị Ngân Hà 93 Hai Bà Trưng - Thị Trấn Lim - Tiên Du  0987921097
77 Tiên Du QT Nguyễn Thị Hải  Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 01646017363
78 Tiên Du QT Thúy Hằng Liên Bão - Tiên Du - BN 0985057998
79 Tiên Du QT Hạnh Anh  Đại Đồng - Tiên Du - BN 0988197292
80 Tiên Du QT Hà Khang  Lạc Vệ ,Tiên Du, Bắc Ninh 01666112882
81 Tiên Du QT Nguyễn Thị Thu Hà Đại Đồng - Tiên Du - BN 09782533383
82 Tiên Du QT Huyền Lê 45 Nguyễn Đăng Đạo - Lim - Tiên Du - BN 0982029578
83 TP Bắc Ninh NT Số 25 14 Vũ Kiệt, Ninh Xá, Bắc Ninh 01686598182
84 TP Bắc Ninh NT Số 10 Hồng Việt 35 Trần Lựu , Thị Cầu , Bắc Ninh 02223820467/ 0983408728
85 TP Bắc Ninh NT Số 2 463 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, Bắc Ninh 02223820791 / 01682.112.237
86 TP Bắc Ninh NT Đông Hương 90 Trần Lựu, Thị Cầu, Bắc Ninh 02226502528
87 TP Bắc Ninh NT Số 4 Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh 02223822302
88 TP Bắc Ninh NT Khánh Linh 536 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, Bắc Ninh 02223512656
89 TP Bắc Ninh NT Số 1 95 Thành Bắc, Bắc Ninh 02223820038
90 TP Bắc Ninh QT số 14 12, Chợ Đọ, Ninh Xá, Bắc Ninh 02223508940
91 TP Bắc Ninh QT Số 48  Đường 286, Vệ An, Bắc Ninh 0977406050
92 TP Bắc Ninh NT Thanh Cầu 269 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh 02223508644/ Quầy : 02223821545
93 TP Bắc Ninh QT số 5 24 Nguyễn Văn Cừ 0977596599
94 TP Bắc Ninh NT Số 54 44 Trần Lựu, Thị Cầu,BN 02223850821
95 TP Bắc Ninh NT Phương Linh 15,Vũ Kiệt, Tiền An, BN 0915085339
96 TP Bắc Ninh NT Hợp Lực Ba Huyện,Khắc Niệm, BN 02223826289
97 TP Bắc Ninh NT Thùy Linh Chợ Nội Doi, Đại Xuân,Quế Võ,BN 0948333750
98 TP Bắc Ninh QT số 26 632 Thiên Đức Vệ An , BN 0967843228
99 TP Bắc Ninh NT Hồng Thắng 18, Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh 0988181507
100 TP Bắc Ninh NT số 49 Hoàng Huyền Trang Đấu Mã, Thị Cầu, Bắc Ninh 0934640946
101 TP Bắc Ninh QT số 21 167. Nguyễn Cao, Ninh Xá, BN 0968332115
102 TP Bắc Ninh QT Hồng Ân Đại Lâm - Vạn An - TPBN 0972527166
103 TP Bắc Ninh QT Bình Dân  576 Nguyễn Trãi - Võ Cường - TPBN  01698087652
104 TP Bắc Ninh QT số 2 Trần Thị Nhàn 954 Đường Thiên Đức - Vạn An 0978901668
105 TP Bắc Ninh QT 38 Nguyễn  Thị Thu Thuỷ Phố Vũ Đại Phúc- TPBN 0973443084
106 TP Bắc Ninh QT 20 Nguyễn Thị Hằng Trần Lựu - Thị Cầu - TPBn 01668121673
107 TP Bắc Ninh QT 33 Nguyễn Thị Thuỷ Trần Lựu - Thị Cầu - TPBn 01699012582
108 TP Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Uyên Khắc Niệm - TPBN 0917304400
109 TP Bắc Ninh QT Trần Thị Hồng Đaị Lâm - TPBN 01667228623
110 TP Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Toan Thị Cầu - TP Bắc Ninh 0947811327
111 TP Bắc Ninh QT Như Anh Phố Hồ - Thuận Thành - BN 0223865136
112 TP Bắc Ninh QT Hậu Phương Phố Hồ - Thuận Thành - BN 0979078758
113 TP Bắc Ninh QT Cao Thị Hằng Chợ Vó - Lương Tài - BN 0984011047
114 TP Bắc Ninh QT 05 Vũ Văn Kiên Phố Và - Hạp Lĩnh - TPBN 0986838047
115 TP Bắc Ninh QT Mai Trang Phố Hồ - Thuận Thành - BN

0988898831/

0984269836

116 TP Bắc Ninh QT 01 TRịnh Hồng Nhung Phố Hồ - Thuận Thành - BN 0223865088
117 TP Bắc Ninh QT Hoài Hùng Chợ Bất Lự - Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 0983944185
118 TP Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Phương Chợ đoài - Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 01696883513
119 TP Bắc Ninh QT Tiến Đạt  Nguyễn Trãi - Võ Cưòng - BN 0975342568
120 TP Bắc Ninh QT 32 Giáp Thị Hồng Sân Bóng Đại Phúc - TPBN 01688212533
121 TP Bắc Ninh QT Bình Minh 315 Nguyễn Trãi - Võ Cuờng - TPBN 0989776456
122 TP Bắc Ninh QT Phương Anh  Xuân ổ B - Võ Cường -TPBN 0943716328
123 TP Bắc Ninh NT Lê Tiếu Dừng Phố Vũ Đại Phúc- TPBN 02223855104
124 TP Bắc Ninh QT Liên Thuỷ Phố Vũ Đại Phúc- TPBN 02223826789
125 TP Bắc Ninh QT Hằng Thuỷ Chu Mẫu - Vân Dương - TPBN 0983557626
126 TP Bắc Ninh QT 21 Nguyễn THị Linh Chợ Đọ - Nguyễn Cao - TPBN 0968332115
127 TP Bắc Ninh NT Vũ Thị Yến  Thị Cầu - TP Bắc Ninh 01666466199
128 TP Bắc Ninh QT Hoàng Thị Tâm Nguyễn Gia Thiều - TPBN 0988691449
129 TP Bắc Ninh QT Đoàn Thị Vân Anh Niềm Xá - Vệ An - TPBN 0982647778
130 TP Bắc Ninh QT Việt Hoa Nguyễn Traĩ - Võ Cường - TPBN  0989193800
131 TP Bắc Ninh NT Huệ Anh Nguyễn Traĩ - Võ Cường - TPBN  0962133268
132 TP Bắc Ninh QT Cao Thị Hương Bồ Sơn - Võ Cường - TPBN 0166826260
133 TP Bắc Ninh QT 08 Đỗ Thu Phương Hòa Đình - Võ Cường - TPBN 0985063501
134 TP Bắc Ninh QT Thọ Mai Phạm Thị Mai Nguyễn Traĩ - Võ Cường - TPBN  01695592987
135 TP Bắc Ninh NT Ý Yên  Hoàng Quốc Việt - Thị Cầu - TPBN 01666466199
136 TP Bắc Ninh QT 16 Nguyễn THị Hà 44 Trần Lựu, Thị Cầu,BN 01688181507
137 TP Bắc Ninh QT 36 Vũ Thị Yến Trần Lựu - Thị Cầu - TPBn 0977204760
138 TP Bắc Ninh QT 22 Nguyễn THị Hương Số 46 Trần Lựu - THị Cầu - TPBN 0963818269
139 TP Bắc Ninh QT 03 Nguyễn Thị Giang số 26 Trần lựu Thị Cầu - TPBN 0972684311
140 TP Bắc Ninh QT Trịnh thị tuyết Mai Thị cầu - TPBN 0947811327
141 Từ Sơn NT Số 04 Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 01682390128
142 Từ Sơn QT Trạm Y Tế Đình Bảng, Từ  Sơn, Bắc Ninh 0985267169
143 Từ Sơn QT 02 Thúy Nhị Chợ Giầu - Từ Sơn - Bắc Ninh 0975286736
144 Từ Sơn NT 155 155 Minh Khai, Từ  Sơn, Bắc Ninh 02223831695
145 Từ Sơn QT Hiếu Nhung Chợ Tiêu, Tương giang, Từ  Sơn, Bắc Ninh 0975112354
146 Từ Sơn NT Nam Anh Đông Kỳ, Từ  Sơn, Bắc Ninh 02223832616
147 Từ Sơn QT Tân Dược 34 Ngõ 5 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0985622588
148 Từ Sơn QT Thanh Trà ( Tân Dược ) Xóm Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0989586195
149 Từ Sơn NT Thảo Kiên Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0973961699
150 Từ Sơn Nhà Thuốc Hồng Tĩnh Nguyễn Văn Cừ, P.Đồng Kỵ
TX Từ Sơn
0903 253 437
151 Từ Sơn NT Ngọc Lân Phố mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn,BN 0913259683
152 Từ Sơn QT Tân dược Tỉnh Cầu, Đình Bảng, Từ Sơn, BN 01672526189
153 Từ Sơn QT Trung Tâm 37 Trần Phú, Từ Sơn,BN 0985939615
154 Từ Sơn QT Tân Dược  Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0983112336
155 Từ Sơn NT Đồng KỴ ( Đàm Duy Nguyên) Đồng Kỵ , Từ Sơn, Bắc Ninh 0912377819
156 Từ Sơn NT  Vũ Thanh Lan  Thôn hạ - Dình Bảng -Từ Sơn - BN 0942307123
157 Từ Sơn QT Phù Khê Phù Khê, Từ Sơn, BN 0982751117
158 Từ Sơn QT Đặng Thị Nga Thôn Cẩm,Từ Sơn, Bắc Ninh 01662056674
159 Từ Sơn QT Anh Đức (Nguyễn Thị Hằng) Mai Động, Hương Mạc,Từ Sơn,Bắc Ninh 0973122233
160 Từ Sơn QT Hiếu Nghĩa Chợ Tân Hồng,Từ Sơn,Bắc Ninh 0983112336
161 Từ Sơn QT Hải Yến Đồng Hương, Hương Mạc,Từ Sơn, Bắc Ninh 01698395748
162 Từ Sơn QT Tuấn Hải(Nguyễn Thị Hải) Phố Viềng,Từ Sơn,Bắc Ninh 0974551102
163 Từ Sơn QT Nguyễn Thị Thu Chợ Tiêu -Tương Giang - Từ Sơn -Bắc Ninh 0223747816
164 Từ Sơn QT Thu Thanh Nam Hồng - Đình Bảng - Từ Sơn 0
165 Từ Sơn QT 11 Nghiêm Thị Quỳnh Chợ Đình Giỏ- Tam Sơn - Từ sơn - BN 0989882983
166 Từ Sơn QT TRương Thị Yến Tam sơn - Từ Sơn - BN 01642973552
167 Từ Sơn QT Lương Thị Hường Dương Lôi - Từ Sơn - BN 01669688896
168 Từ Sơn QT Hoàng Thị Hảo Tân Lập - Đình Bảng - Từ Sơn 01685002798
169 Từ Sơn QT Hoàng Thị  Gia Lâm Tân Lập - Đình Bảng - Từ Sơn  01633211501
170 Võ Cưòng QT 03 Nguyễn Thị Chỉnh Xuân ổ A - Võ Cường -TPBN 0988239922
171 Yên Phong QT Nguyễn Thị An  Nghiêm Xá - Thị Trấn Chờ - Yên Phong 0984217899
172 Yên Phong QT Nguyễn Thị Hoa Nghiêm Xá - Thị Trấn Chờ - Yên Phong 0919601296
173 Yên Phong QT 36 Nguyễn Thị Hường Đông Yên - Yên Phong- BN 01667141945
174 Yên Phong QT Nguyễn Thị Bắc  Đông Yên, Yên Phong, Bắc Ninh 0988928853
175 Yên Phong QT Kiên Anh Phù Lưu - Trung Nghĩa - Yên Phong- BN 01692951405
176 Yên Phong QT Long Phương Yên Trung - Yên Phong - BN 0975131068
177 Yên Phong QT Long Phương 2 Vọng Nguyệt - Tam Giang- Yên Phong 0976820989
178 Yên Phong QT Long Phương 3 Thôn Thượng - Đông Tiến - Yên Phong - BN 0976820989
179 Yên Phong QT TRịnh Thị Thoa Yên Trung - Yên Phong - BN 016736777776
180 Yên Phong QT Nguyễn Thị Hoa Tam Giang - Yên Phong - BN 01672739805
181 Yên Phong QT Nguyễn Thị Chuyên Đò Lò - Yên PHụ - Yên Phong - BN 0987794006
182 Yên Phong QT Long Phương 4 Thôn Thượng - Đông Tiến - Yên Phong - BN 0976820989
183 Yên Phong  NT Đào Tuất 251 Thị trấn chờ, yên phong, bắc ninh 0913692307
184 Yên Phong  QT Thu Phương Đồng Thái - Đồng Tiến - Đồng Xuyên 0987216786

 

Điểm bán BigBB