BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Bắc Ninh

Ngày đăng: 01/02/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online trên Shopee TẠI ĐÂY

STT QUẬN/ HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Cẩm Phả NT Chinh Hương 17 Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh  0946088088
2 Đình Bảng QT Tân Dược Xóm Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0942307123
3 Gia Bình QT Minh Thu Gia Bình,Đông Bình,Bắc Ninh 0915948127
4 Gia Bình NT Minh Hương Thị Trấn Gia Bình - Đông Bình - BN  0972782688
5 Gia Bình QT Hà Phước Phố Ngụ - Gia bình - Bắc Ninh 0976833219
6 Gia bình QT Nguyễn Thị Thanh Hiền Phố Ngụ - Gia bình - Bắc Ninh 01233161122
7 Gia Bình QT Nguyễn Thị Thêu Phố  Núi - Gia Bình - Bắc Ninh 0989229137
8 Gia Bình QT Hoàng Thị Thêm Phố Núi - Gia Bình 0983118010
9 Gia Lâm NT Thanh Hương Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0986333646
10 Gia Lâm NT Minh Tân Xóm 4, Ninh Hiệp, Gia lâm,HN. 0988722733
11 Gia Lâm NT Đức Thắng 12 Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội  0979456375
12 Gia Lâm NT Đỗ Minh 226 Hà Huy Tập, Yên Viên, Hà Nội 02438781436
13 Gia Lâm NT  Hồng Nhiên 42 Phan Đăng Lưu-Yên Viên 02438 782 413
14 Gia Lâm QT 306 306, Hà Huy Tập, yên Viên, Gia Lâm, HN 0976986029
15 Gia Lâm QT Thiên Dược 4C9 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm,HN 0974597488
16 Lương Tài QT Việt Hùng Cổng Bệnh Viện TT Thứa, Lương Tài,BN 0966753808
17 Lương Tài QT số 25 TT Thứa, Lương Tài, BN 0973034911
18 Lương Tài QT Tân dược Trần Thị Yến TT Thứa, Lương Tài, BN 0971286280
19 Lương Tài QT Thiên Doan Chợ Thứa - Lưong Tài - BN 0978278600
20 Lương Tài QT Hưng Hiển Chợ Nắp - Quang Phủ - Lương Tài- BN 0982913246
21 Lương Tài QT Vũ Thị Yến Chợ Thứa - Lưong Tài - BN 01659566991
22 Lương Tài QT Chị Nguyệt Lâm Thao ,Lương Tài, BN 0984955125
23 Lương Tài QT Nguyễn Thị Nhanh Lôi Châu - An Thịnh - Lưong Tài  0981441039
24 Lương Tài QT Đoan Thị Hà Kênh Vàng - Lưong tài- Bắc Ninh 0985469743
25 Lương Tài QT Hán Thị Thảo Chợ Đò - Kênh Vàng - LT - BN 0906232127
26 Lương Tài QT 07 Nguyễn Thị Sang Chợ Lương tài - BN 1675103305
27 Lương Tài QT 34 Nguyễn Thị Ngát Tử Nê - Tân Lãng - Lương Tài - BN 2223776720
28 Lương Tài QT  10 Ngô Văn Xưa Kênh Vàng - Lưong tài- Bắc Ninh  
29 Lương Tài QT Phượng Huyến Phú Trên - Phú Hòa - Lương Tài - BN 0988031423
30 Quế õ QT Hiếu Anh Chợ Lãm Làng - Nam Sơn - Quế Võ -BN 01659569686
31 Quế Võ QT số 16 chợ phủ, phố mới , quế võ, BN 01633766939
32 Quế Võ QT Hồng Thủy Chợ Phố Mới, Quế Võ, BN 0965932555
33 Quế Võ QT 04 Khu 4, TT Phố Mới , Quế Võ BN 0942529899
34 Quế Võ QT Tan Dược Thái Hòa Chợ Phố Mới , Quế Võ , BN 0944395269
35 Quế Võ QT Thu Dương Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, BN 01678513678
36 Quế Võ NT Ngọc Hà Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0984656729
37 Quế Võ QT 34 Nguyễn Thị Huyền Chợ Phố Mới,Quế Võ,Bắc Ninh 0943883389
38 Quế Võ NT 35 Vương Thị Hồng Khu 1 phố Mới - Quế Võ - BN 0989894300
39 Quế Võ QT Hà Linh 2 Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, BN 0919601296
40 Quế Võ QT Ngọc Cường  Nội Doi - Quế Võ - BN 0918912666
41 Quế Võ QT Trịnh Thị Thu Phương Nội Doi - Quế Võ - BN 0972663859
42 Quế Võ QT Lại Thị Thuỷ Chợ phố Mới - Quế Võ - BN 0946528595
43 Quế Võ QT Nguyễn Thị Thu   Hà Liễu - Phương Liễu - Quế Võ - BN 01699414684
44 Quế Võ QT 06 Nguyễn Thị Trang Đông Du - Quế Võ - BN 01232999787
45 Quế Võ QT Nguyễn Thị Thu Phương Đào Viên - Đông Du - BN 0984597308
46 Quế Võ QT Vũ Thị Tuyết Đa Cần - Nam Sơn - Quế Võ - BN  0982894486
47 Quế Võ QT Quỳnh Anh Đa Cấu - Nam Sơn- Quế Võ  0963807470
48 Quế Võ QT Nguyên Thị Hương Chợ Chì Quế Võ - BN 01682721729
49 Quế Võ QT Bình An  Chợ Chì Quế Võ - BN 0949468803
50 Thuận Thành QT số 07 CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 02223866594
51 Thuận Thành QT số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 0947585386
52 Thuận Thành QT số 03 TT Hồ, Thuận Thành, BN 01684187647
53 Thuận Thành QT 02 TT Hồ, Thuận Thành, BN 02223873243
54 Thuận Thành QT số 04 Nguyễn THị Hoa Phố khám, Thuận Thành, BN 0984230667
55 Thuận Thành NT Quang Anh phố khám, Thuận Thành, BN 0962251411
56 Thuận Thành QT .08 Nguyễn Thi Tươi CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 02223866365
57 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Hiền Mão Điền - Thuận Thành - BN 0976867768
58 Thuận Thành QT Hoàng Anh  Phố Chẹm - Thuận Thành - BN 0976012679
59 Thuận Thành QT Vương Thị Oanh Chẹm Lộ - Ninh Xá - Thuận Thành  01686656976
60 Thuận Thành QT Nghĩa Đạo Anh Quân Chẹm Lộ - Ninh Xá - Thuận Thành   
61 Thuận Thành QT 08 Nguyễn Thị Tưoi Phố Dâu - Thuận Thành  0968813566
62 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Nhinh Ngũ Thái - Thuận Thành - BN 0943689717
63 Thuận Thành QT Phạm Thị Thuận  Phố Khám - Thuận Thành - BN 0986421128
64 Thuận Thành QT Anh Thơ Phố Dâu - Thuận Thành  0919959933
65 Thuận Thành QT 02 Nguyễn Thị Hằng Phố Công Hà - Thuận Thành  0963406666
66 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Bình  Đình Tổ Bút Tháp - Thuận Thành 0984427482
67 Thuận Thành QT 26 Trần Thị Hà Đình Tổ Bút Tháp - Thuận Thành 0904686002
68 Thuận Thành QT  Duyên Thái Ngũ Thái - Thuận Thành - BN 0963239244
69 Thuận Thành QT Tam Huỳ Mão Điền - Thuận Thành - BN 0987364807
70 Thuận Thành QTNguyễn Thị Liên  Đại Trạch Đình Tổ - Thuận Thành 0988277986
71 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Thanh Nhài Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - BN 982092224
72 Thuận Thành QT Nguyễn Thị Thơm An Bình - Thuận Thành -Bn 01678251265
73 Thuận Thành QT Minh Tâm  Phố Khám - Thuận Thành - BN  
74 Thuận Thành QT Hoàng Lan Ninh Xá - Thuận Thành - BN 01666479797
75 Thuận Thành QT 09 Nguyễn Thị Lý Liễu Lâm - Song liễu - Thuận Thành - Bn 0982731483
76 Tiên Du NT Số 1 ( NT Mai Hồng 154 TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 02223838005
77 Tiên Du NT Số 1 (DP Đại Phúc) 11 TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 0977094042
78 Tiên Du QT Trung Tâm Đặng Thu HẰng 07, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 0982350319
79 Tiên Du QT Hoàn Thoa Tân Chi, Tiên Du, Bắc ninh 0988386657
80 Tiên Du QT Bích Hằng Lạc Vệ ,Tiên Du, Bắc Ninh 01675065732
81 Tiên Du QT Khánh Ly Đồng xép,Hoàn Sơn,Tiên Du,Bắc Ninh 0972124788
82 Tiên Du QT 01 Nguyễn Thị Thu Hương 11 Hai Bà Trưng - TT Lim 0977094042
83 Tiên Du QT Bạch Mai Chợ Ve - Tiên Du -Bắc Ninh 0966471389
84 Tiên Du QT Nguyễn Thị Hợp Bắc Lự - Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 01683942871
85 Tiên Du QT Đặng Thu Hằng Thiị Trấn Lim - Tiên Du - Bn 0982350319
86 Tiên Du QT Cường Nguyệt Chợ Sơn - Việt Đoàn - Tiên Du - BN 0969661888
87 Tiên Du QT Tạ Thuý Hà Chợ Sơn - Việt Đoàn - Tiên Du - BN 0
88 Tiên Du QT Trần Thị Dung Chợ Sơn - Việt Đoàn - Tiên Du - BN 0974084027
89 Tiên Du QT Nguyễn Thị Ngân Hà 93 Hai Bà Trưng - Thị Trấn Lim - Tiên Du  0987921097
90 Tiên Du QT Nguyễn Thị Hải  Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 01646017363
91 Tiên Du QT Thúy Hằng Liên Bão - Tiên Du - BN 0985057998
92 Tiên Du QT Hạnh Anh  Đại Đồng - Tiên Du - BN 0988197292
93 Tiên Du QT Hà Khang  Lạc Vệ ,Tiên Du, Bắc Ninh 01666112882
94 Tiên Du QT Nguyễn Thị Thu Hà Đại Đồng - Tiên Du - BN 09782533383
95 Tiên Du QT Huyền Lê 45 Nguyễn Đăng Đạo - Lim - Tiên Du - BN 0982029578
96 Tiên Du QT Thanh Kháng Chơợ Rền - Cảnh Hưng - Tiên Du - BN 01675166480
97 Tiên Du QT Nguyen Thị Vinh T.T Lim -Tiên Du- BN 0975316315
98 Tiên Du QT Quỳnh Chi  Đại Đồng - Tiên Du - BN  
99 Tiên Du QT Phạm Thị Tú Uyên Đông Đạo - T.T Lim - Tiên Du - BN 0916604405
100 TP Bắc Ninh NT Số 25 14 Vũ Kiệt, Ninh Xá, Bắc Ninh 01686598182
101 TP Bắc Ninh NT Số 10 Hồng Việt 35 Trần Lựu , Thị Cầu , Bắc Ninh

02223820467

0983408728

102 TP Bắc Ninh NT Số 2 463 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, Bắc Ninh

02223820791

01682.112.237

103 TP Bắc Ninh NT Số 21 Thiên Đức, Vệ An, Bắc Ninh 0979259727
104 TP Bắc Ninh NT Đông Hương 90 Trần Lựu, Thị Cầu, Bắc Ninh 02226502528
105 TP Bắc Ninh NT Số 4 Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh 02223822302
106 TP Bắc Ninh NT Khánh Linh 536 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, Bắc Ninh 02223512656
107 TP Bắc Ninh NT Số 1 95 Thành Bắc, Bắc Ninh 02223820038
108 TP Bắc Ninh QT số 14 12, Chợ Đọ, Ninh Xá, Bắc Ninh 02223508940
109 TP Bắc Ninh QT Số 48  Đường 286, Vệ An, Bắc Ninh 0977406050
110 TP Bắc Ninh NT Thanh Cầu 269 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

02223508644

Quầy : 02223821545

111 TP Bắc Ninh QT số 5 24 Nguyễn Văn Cừ 0977596599
112 TP Bắc Ninh NT Số 54 44 Trần Lựu, Thị Cầu,BN 02223850821
113 TP Bắc Ninh NT Phương Linh 15,Vũ Kiệt, Tiền An, BN 0915085339
114 TP Bắc Ninh NT Hợp Lực Ba Huyện,Khắc Niệm, BN 02223826289
115 TP Bắc Ninh NT số 08 230, Lý Thường Kệt, TP Bắc Ninh 0
116 TP Bắc Ninh NT Thùy Linh Chợ Nội Doi, Đại Xuân,Quế Võ,BN 0948333750
117 TP Bắc Ninh QT số 17 286. Vạn An, TP Bắc Ninh 01658843276
118 TP Bắc Ninh QT số 26 632 Thiên Đức Vệ An , BN 0967843228
119 TP Bắc Ninh NT Vạn Khanh Ki ốt số 10, Chợ Dầu, Từ Sơn,BN 0974090562
120 TP Bắc Ninh NT Hồng Thắng 18, Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh 0988181507
121 TP Bắc Ninh QT 03 Ki ốt chợ Hòa Đình, Hòa Đình,BN 0975859470
122 TP Bắc Ninh Cty CPDP Kỳ Thiên 25, Phúc Hưng, Nguyễn Văn Cừ, TP BN 0975859470
123 TP Bắc Ninh NT số 49 Đấu Mã, Thị Cầu, Bắc Ninh 0934640946
124 TP Bắc Ninh NT số 49 Hoàng Huyền Trang Đấu Mã, Thị Cầu, Bắc Ninh 0934640946
125 TP Bắc Ninh QT số 19 81,Trần Hưng Đạo, Tiền An, BN 01664475367
126 TP Bắc Ninh QT số 21 167. Nguyễn Cao, Ninh Xá, BN 0968332115
127 TP Bắc Ninh QT Thành Đạt 164. Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, BN 0983554365
128 TP Bắc Ninh QT Hồng Ân Đại Lâm - Vạn An - TPBN 0972527166
129 TP Bắc Ninh QT Bình Dân  576 Nguyễn Trãi - Võ Cường - TPBN  01698087652
130 TP Bắc Ninh QT số 2 Trần Thị Nhàn 954 Đường Thiên Đức - Vạn An 0978901668
131 TP Bắc Ninh QT 20 Nguyễn Thị Hằng Trần Lựu - Thị Cầu - TPBn 01668121673
132 TP Bắc Ninh QT 33 Nguyễn Thị Thuỷ Trần Lựu - Thị Cầu - TPBn 01699012582
133 TP Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Uyên Khắc Niệm - TPBN 0917304400
134 TP Bắc Ninh QT Trần Thị Hồng Đaị Lâm - TPBN 01667228623
135 TP Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Toan Thị Cầu - TP Bắc Ninh 0947811327
136 TP Bắc Ninh QT Như Anh Phố Hồ - Thuận Thành - BN 0223865136
137 TP Bắc Ninh QT Hậu Phương Phố Hồ - Thuận Thành - BN 0979078758
138 TP Bắc Ninh QT Cao Thị Hằng Chợ Vó - Lương Tài - BN 0984011047
139 TP Bắc Ninh QT 05 Vũ Văn Kiên Phố Và - Hạp Lĩnh - TPBN 0986838047
140 TP Bắc Ninh QT Mai Trang Phố Hồ - Thuận Thành - BN

0988898831

0984269836

141 TP Bắc Ninh QT 01 TRịnh Hồng Nhung Phố Hồ - Thuận Thành - BN 0223865088
142 TP Bắc Ninh QT Hoài Hùng Chợ Bất Lự - Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 0983944185
143 TP Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Phương Chợ đoài - Hoàn Sơn - Tiên Du - BN 01696883513
144 TP Bắc Ninh QT Tiến Đạt  Nguyễn Trãi - Võ Cưòng - BN 0975342568
145 TP Bắc Ninh QT 32 Giáp Thị Hồng Sân Bóng Đại Phúc - TPBN 01688212533
146 TP Bắc Ninh QT Bình Minh 315 Nguyễn Trãi - Võ Cuờng - TPBN 0989776456
147 TP Bắc Ninh QT Phương Anh  Xuân ổ B - Võ Cường -TPBN 0943716328
148 TP Bắc Ninh NT Lê Tiếu Dừng Phố Vũ Đại Phúc- TPBN 02223855104
149 TP Bắc Ninh QT Liên Thuỷ Phố Vũ Đại Phúc- TPBN 02223826789
150 TP Bắc Ninh QT Hằng Thuỷ Chu Mẫu - Vân Dương - TPBN 0983557626
151 TP Bắc Ninh QT 21 Nguyễn THị Linh Chợ Đọ - Nguyễn Cao - TPBN 0968332115
152 TP Bắc Ninh NT Vũ Thị Yến  Thị Cầu - TP Bắc Ninh 01666466199
153 TP Bắc Ninh QT Hoàng Thị Tâm Nguyễn Gia Thiều - TPBN 0988691449
154 TP Bắc Ninh QT Đoàn Thị Vân Anh Niềm Xá - Vệ An - TPBN 0982647778
155 TP Bắc Ninh QT Việt Hoa Nguyễn Traĩ - Võ Cường - TPBN  0989193800
156 TP Bắc Ninh NT Huệ Anh Nguyễn Traĩ - Võ Cường - TPBN  0962133268
157 TP Bắc Ninh QT Cao Thị Hương Bồ Sơn - Võ Cường - TPBN 0166826260
158 TP Bắc Ninh QT 08 Đỗ Thu Phương Hòa Đình - Võ Cường - TPBN 0985063501
159 TP Bắc Ninh QT Thọ Mai Phạm Thị Mai Nguyễn Traĩ - Võ Cường - TPBN  01695592987
160 TP Bắc Ninh NT Ý Yên  Hoàng Quốc Việt - Thị Cầu - TPBN 01666466199
161 TP Bắc Ninh QT 16 Nguyễn THị Hà 44 Trần Lựu, Thị Cầu,BN 01688181507
162 TP Bắc Ninh QT 36 Vũ Thị Yến Trần Lựu - Thị Cầu - TPBn 0977204760
163 TP Bắc Ninh QT 22 Nguyễn THị Hương Số 46 Trần Lựu - THị Cầu - TPBN 0963818269
164 TP Bắc Ninh QT 03 Nguyễn Thị Giang số 26 Trần lựu Thị Cầu - TPBN 0972684311
165 TP Bắc Ninh QT Trịnh thị tuyết Mai Thị cầu - TPBN 0947811327
166 TP Bắc Ninh QT Đoỗ Thu Phương Hòa Đình - Võ Cường - BN  0985063501
167 TP Bắc Ninh NT Phúc Hiền Xuân ổ A - Võ Cường - BN 0961991226
168 TP Bắc Ninh QT Ánh Hồng Xuân ổ A - Võ Cường - BN 01648410057
169 TP Bắc Ninh QT Sáng Chuyên Xuân ổ A - Võ Cường - BN 01654417984
170 TP Bắc Ninh QT An Thuyên Xuân ổ A - Võ Cường - BN 0989561872
171 TP Bắc Ninh QT 09 Dương Thị Thanh Xuân ổ B - Võ Cường - BN 0977086986
172 Từ Sơn NT Số 04 Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 01682390128
173 Từ Sơn QT Trạm Y Tế Đình Bảng, Từ  Sơn, Bắc Ninh 0985267169
174 Từ Sơn QT 02 Thúy Nhị Chợ Giầu - Từ Sơn - Bắc Ninh 0975286736
175 Từ Sơn NT 155 155 Minh Khai, Từ  Sơn, Bắc Ninh 02223831695
176 Từ Sơn QT Hiếu Nhung Chợ Tiêu, Tương giang, Từ  Sơn, Bắc Ninh 0975112354
177 Từ Sơn NT Nam Anh Đông Kỳ, Từ  Sơn, Bắc Ninh 02223832616
178 Từ Sơn QT Tân Dược 34 Ngõ 5 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0985622588
179 Từ Sơn QT Thanh Trà ( Tân Dược ) Xóm Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0989586195
180 Từ Sơn NT Thảo Kiên Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0973961699
181 Từ Sơn Nhà Thuốc Hồng Tĩnh Nguyễn Văn Cừ, P.Đồng Kỵ
TX Từ Sơn
0903 253 437
182 Từ Sơn NT Ngọc Lân Phố mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn,BN 0913259683/
0967051515
183 Từ Sơn QT Tân dược Tỉnh Cầu, Đình Bảng, Từ Sơn, BN 01672526189
184 Từ Sơn QT Trung Tâm 37 Trần Phú, Từ Sơn,BN 0985939615
185 Từ Sơn QT Tân Dược  Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0983112336
186 Từ Sơn NT 01 Đồng KỴ ( Đàm Duy Nguyên) Đồng Kỵ , Từ Sơn, Bắc Ninh 0912377819
187 Từ Sơn NT  Vũ Thanh Lan  Thôn hạ - Dình Bảng -Từ Sơn - BN 0942307123
188 Từ Sơn QT Phù Khê Phù Khê, Từ Sơn, BN 0982751117
189 Từ Sơn QT Đặng Thị Nga Thôn Cẩm,Từ Sơn, Bắc Ninh 01662056674
190 Từ Sơn QT Anh Đức (Nguyễn Thị Hằng) Mai Động, Hương Mạc,Từ Sơn,Bắc Ninh 0973122233
191 Từ Sơn QT Hiếu Nghĩa Chợ Tân Hồng,Từ Sơn,Bắc Ninh 0983112336
192 Từ Sơn QT Hải Yến Đồng Hương, Hương Mạc,Từ Sơn, Bắc Ninh 01698395748
193 Từ Sơn QT Tuấn Hải(Nguyễn Thị Hải) Phố Viềng,Từ Sơn,Bắc Ninh 0974551102
194 Từ Sơn QT Nguyễn Thị Thu Chợ Tiêu -Tương Giang - Từ Sơn -Bắc Ninh 0223747816
195 Từ Sơn QT Thu Thanh Nam Hồng - Đình Bảng - Từ Sơn  
196 Từ Sơn QT 11 Nghiêm Thị Quỳnh Chợ Đình Giỏ- Tam Sơn - Từ sơn - BN 0989882983
197 Từ Sơn QT TRương Thị Yến Tam sơn - Từ Sơn - BN 01642973552
198 Từ Sơn QT Khoa Nguyệt Dương Lôi - Tân Hồng- Từ Sơn - BN 01669688896
0914886895
199 Từ Sơn QT Thuỳ Dung Phù Khê, Từ Sơn, BN 01647902535
200 Từ Sơn QT Hồng Hải  Phù Chuẩn - Từ Sơn 0912830886
201 Từ Sơn QT Hoàng Thị Hảo Tân Lập - Đình Bảng - Từ Sơn 01685002798
202 Từ Sơn QT Hoàng Thị  Gia Lâm Tân Lập - Đình Bảng - Từ Sơn  01633211501
203 Từ Sơn QT Nguyên Thị Thủy 83 Thọ Môn - Đình Bảng Từ Sơn - BN 0972856904
204 Từ Sơn QT Phương Trang  Đình Bảng - Từ Sơn - BN 01693059559
205 Võ Cưòng QT 03 Nguyễn Thị Chỉnh Xuân ổ A - Võ Cường -TPBN 0988239922
206 Yên Phong QT Số 46 Đông Yên, Yên Phong, Bắc Ninh 0988928853
207 Yên Phong QT Nguyễn Thị An  Nghiêm Xá - Thị Trấn Chờ - Yên Phong 0984217899
208 Yên Phong QT Nguyễn Thị Hoa Nghiêm Xá - Thị Trấn Chờ - Yên Phong 0919601296
209 Yên Phong QT 36 Nguyễn Thị Hường Đông Yên - Yên Phong- BN 01667141945
210 Yên Phong QT Nguyễn Thị Bắc  Đông Yên, Yên Phong, Bắc Ninh 0988928853
211 Yên Phong QT Kiên Anh Phù Lưu - Trung Nghĩa - Yên Phong- BN 01692951405
212 Yên Phong QT Long Phương Yên Trung - Yên Phong - BN 0975131068
213 Yên Phong QT Long Phương 2 Vọng Nguyệt - Tam Giang- Yên Phong 0976820989
214 Yên Phong QT Long Phương 3 Thôn Thượng - Đông Tiến - Yên Phong - BN 0976820989
215 Yên Phong QT TRịnh Thị Thoa Yên Trung - Yên Phong - BN 016736777776
216 Yên Phong QT Nguyễn Thị Hoa Tam Giang - Yên Phong - BN 01672739805
217 Yên Phong QT Nguyễn Thị Chuyên Đò Lò - Yên PHụ - Yên Phong - BN 0987794006
218 Yên Phong QT Long Phương 4 Thôn Thượng - Đông Tiến - Yên Phong - BN 0976820989
219 Yên Phong  NT Đào Tuất 251 Thị trấn chờ, yên phong, bắc ninh 0913692307
220 Yên Phong  QT Thu Phương Đồng Thái - Đồng Tiến - Đồng Xuyên 0987216786
221 Yên Viên QT Linh An 656 Hà Huy Tập - Yên Viên - Hà Nội  0983788689
222 Yên Viên NT phúc nhân đường 450 Hà Huy Tập, Yên Viên, GL, HN 0438784391

 

Điểm bán BigBB