BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

H.Thường Tín

Ngày đăng: 28/01/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT QUẬN/HUYỆN TÊN NT  ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Thường Tín Cty TNHH TM & DP Thanh Bình Số 282 Trần Phú  0948668818
0433853385
2 Thường Tín QT Lâm Hậu  Thôn Duyên Trường - Xã Duyên Thái 0904727737
3 Thường Tín QT Chính Phương Số 94 Trần Phú - Thị trấn Thường Tín 0989112982
0433760554
4 Thường Tín NT Thanh Bình Số 63 Trần Phú  0
5 Thường Tín Cty CPDP Hà Tây - Quầy Thuốc số 1A Phố Tía - Tử Dương -Tô Hiệu 01683680917
6 Thường Tín Công Ty CPDP Hà Tây - Quầy thuốc số 1A  Đội 3 Thôn Tử Dương - Tô Hiệu 0902054093
7 Thường Tín Cty CPDP Hà Tây - CNDP Thường Tín. Quầy Thuốc 27 Thôn Mai Sao( cũ Cầu Là) - Xã Nguyễn Trãi 01268229596
8 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot
QT Liên Linh
       
  Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot   cleardot
Đường 71 - Vân Tảo
cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
0961001789
9 Thường Tín Cty CPDP Hà Tây - Quầy Thuốc số 25 - NT Diệu Thúy Chợ Ba Lăng - Xã Dũng Tiến - Huyện Thường Tín - Hà Nội 01697509289
0433755942
10 Thường Tín v Xóm Nam Bình - Xã Hòa Bình ( cũ. Cổng BV Tâm Thần)  01685064786
0433851900
11 Thường Tín QT tư nhân Tùng Yến Chợ Giường - Duyên Thái 0984405302
12 Thường Tín QT Bích Hà  Vĩch Lộc - Xã Tân Phú 0972714135
13 Thường Tín QT Bảo Ân  Chợ Đình - Hà Vỹ - Lê Lợi  01644419789
14 Thường Tín QT An Sinh  Cổng BV Tâm Thần TW - Hòa Bình 0989096149
15 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot
NT Thanh Bình
       
  Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot   cleardot
189 Trần Phú 
cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
0988946226
16 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot
QT số 16 - Chị Như
       
  Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,Trong cửa sổ mới,In tất cả,Thu gọn tất cả,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,Các nút khác,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot   cleardot
Xã Thống Nhất - Tô Hiệu
cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
0936898616
17 Thường Tín NT Bảo Ân Chợ Đền , Hà Vĩ , Thường Tín 01644419789
18 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT số 27
Thôn Sao Mai - Nguyễn Trãi 0942321983
19 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Đức Kiên
Chợ Giường - Duyên Thái 0945558538
20 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT số 20
Ngã 3 chợ Nhị Khê 0982458379
21 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Chiến Thắng
18 Phố Tía , Tô Hiệu 0433750445
22 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Thắng Sinh
Đội 6 Tiên Phong 0902298565
23 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT số 21
Ki ốt 4 Chợ Trát Cầu , xã Tiên Phong  0433958345
24 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Tư Nhân
Cổng Làng Đào Xá - Thắng Lợi 0979670570
25 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT GPP Số 14
Chương Dương - Thường Tín - Hà Nội 0936898161
26 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Tuấn Oanh
59 CHợ Đỗ Xá 0906599396
27 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
Quầy Thuốc Tân Dược
CHợ Nhị Khê 01682036266
28 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Khanh Linh
Liên Phương 0936588155
29 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT Hưng Thắm
Sao Mai - Nguyễn Trãi 0966525663
30 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
NT Toàn Ngân
Quất Động  01673505403
31 Thường Tín cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot,cleardot
QT HPT
Chợ Giường - Duyên Thái 0
32 Thường Tín QT Tân dược Chợ Mùi ,Tô Hiệu 0
33 Thường Tín QT Tân Dược Phố Tía - Tử Dương -Tô Hiệu 0902054093
34 Thường Tín QT HPT Chợ Giường - Duyên Thái 0975696283

 

Điểm bán BigBB