BigBB - Giúp trẻ an ngon, Giảm tái phát viêm đường hô hấp

Ninh Thuận

Ngày đăng: 02/02/2016

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng bằng cách gọi tới số điện thoại 0964.052.629

STT HUYỆN/TP TÊN NT  ĐỊA CHỈ  SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Ninh Phước NT Đức Lập Số 15, KP2, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước 982981144
2 Ninh Sơn Quầy số 53 Mỹ Sơn, Ninh Sơn 0977264014
3 Ninh Sơn Quầy số 41 Quãng Sơn, Ninh Sơn 0683505350
4 Ninh Sơn QT số 39 Quãng Sơn, Ninh Sơn 0683505028
5 Thuận Nam Quầy Khải Tuyền Cà Ná, Thuận Nam 01253645128
6 TP Phan Rang - Tháp Chàm CTD Tế Sanh 237 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0683822567
7 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Tế sanh 763 Đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 01286699789
8 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Minh Hòa Đường 66 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0683820979
9 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Ngọc Thừa 456 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0683510986
10 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Bình An 430 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0683822946
11 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Hoàng Linh 303 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0919870504
12 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Đức Hưng 499 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0683822436
13 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Minh Hương 44 Lê Lợi, Phan Rang Tháp Chàm 0683822580
14 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Phước Nguyên 634 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 683830345
15 TP Phan Rang - Tháp Chàm Quầy số 10 đường 703, Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm 0683888406
16 TP Phan Rang - Tháp Chàm Quầy Bình Đào Kiot số 08, chợ Tháp Chàm, Phan Rang Tháp Chàm 0683888621
17 TP Phan Rang - Tháp Chàm Quầy số 43 192 đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 01295087011
18 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Như Trang 425 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0683823275
19 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Thiên Quang 399 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0944044259
20 TP Phan Rang - Tháp Chàm NT Ánh Châu 759 đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 0941689568

 

Điểm bán BigBB