Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm BigBB

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Thành phần Mỗi gói chứa: Cao Hoàng Kỳ:  300mg (tương đương 1350mg dược liệu) Cao Hoài Sơn:    120mg (tương đương 420mg dược liệu)