Đặt mua BigBB tại Bắc Ninh

TP Bắc Ninh

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
NT Số 10 Hồng Việt 35 Trần Lựu , Thị Cầu , Bắc Ninh 02223820467/ 0983408728
NT Số 2 Bich Lich 463 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, Bắc Ninh 02223820791 / 01682.112.237
NT Số 4 Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo – Tiền An – Bắc Ninh 02223822302
QT Số 48 Đường 286, Vệ An, Bắc Ninh 0977406050
NT Thanh Cầu 269 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh 02223508644/02223821545
QT số 5 24 Nguyễn Văn Cừ 0977596599
NT Số 20 44 Trần Lựu, Thị Cầu,BN 02223850821
QT số 26 632 Thiên Đức Vệ An , BN 0967843228
NT Hồng Thắng 18, Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh 0988181507
QT Hồng Ân Đại Lâm – Vạn An – TPBN 0972527166
QT Bình Dân 576 Nguyễn Trãi – Võ Cường – TPBN 01698087652
QT số 2 Trần Thị Nhàn 954 Đường Thiên Đức – Vạn An 0978901668
QT 38 Nguyễn  Thị Thu Thuỷ Phố Vũ Đại Phúc- TPBN 0973443084
QT 33 Nguyễn Thị Thuỷ Trần Lựu – Thị Cầu – TPBn 01699012582
QT Nguyễn Thị Uyên Khắc Niệm – TPBN 0917304400
QT Trần Thị Hồng Đaị Lâm – TPBN 01667228623
QT Hoài Hùng Chợ Bất Lự – Hoàn Sơn – Tiên Du – BN 0983944185
QT Nguyễn Thị Phương Chợ đoài – Hoàn Sơn – Tiên Du – BN 01696883513
NT Ý Yên Hoàng Quốc Việt – Thị Cầu – TPBN 01666466199
QT Trần Thị Doãn Phố Khám – Thuận Thành – BN 0947811327
QT 49 Hoàng Huyền Trang Thị Cầu – TPBN 0934640946
NT Phúc Hiền Xuân ổ A – Võ Cường – BN 0961991226
QT Ánh Hồng Xuân ổ A – Võ Cường – BN 01648410057
QT Sáng Chuyên Xuân ổ A – Võ Cường – BN 01654417984
QT An Thuyên Xuân ổ A – Võ Cường – BN 0989561872
QT 09 Dương Thị Thanh Xuân ổ B – Võ Cường – BN 0977086986
QT Phạm THị Liên Phôố Vũ Đại PHúc – BN 02223826789
QT Bình Minh Nguyễn Trãi – Võ Cường – TPBN 0989776456
QT Nguyễn Thị Hương Ly Hòa Đình – Võ Cường – TPBN 0912972160

Huyện Gia Bình

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
QT Minh Thu Gia Bình,Đông Bình,Bắc Ninh 0915948127
QT Hà Phước Phố Ngụ – Gia bình – Bắc Ninh 0976833219

Huyện Lương Tài

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
QT Việt Hùng Cổng Bệnh Viện TT Thứa, Lương Tài,BN 0966753808
QT số 25 TT Thứa, Lương Tài, BN 0973034911
QT Tân dược Trần Thị Yến TT Thứa, Lương Tài, BN 0971286280
QT Vũ Thị Yến Chợ Thứa – Lưong Tài – BN 01659566991
QT Phạm Thị Thanh Hiền Phố Ngụ – Gia bình – Bắc Ninh 0906232127
QT 07 Nguyễn Thị Sang Chợ Lương tài – BN 01675103305
QT 34 Nguyễn Thị Ngát Tử Nê – Tân Lãng – Lương Tài – BN 02223776720

Huyện Quế Võ

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
QT Hồng Thủy Chợ Phố Mới, Quế Võ, BN 0965932555
QT 04 Khu 4, TT Phố Mới , Quế Võ BN 0942529899
QT Tan Dược Thái Hòa Chợ Phố Mới , Quế Võ , BN 0944395269
NT Ngọc Hà Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0984656729
QT 34 Nguyễn Thị Huyền Chợ Phố Mới,Quế Võ,Bắc Ninh 0943883389
NT 35 Vương Thị Hồng Khu 1 phố Mới – Quế Võ – BN 0989894300
QT Vũ Thị Tuyết Đa Cần – Nam Sơn – Quế Võ – BN 0982894486

Huyện Thuận Thành

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
QT số 07 CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 02223866594
QT số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 0947585386
QT số 03 TT Hồ, Thuận Thành, BN 01684187647
QT số 04 Nguyễn THị Hoa Phố khám, Thuận Thành, BN 0984230667
QT Nghĩa Đạo Anh Quân Chẹm Lộ – Ninh Xá – Thuận Thành
QT Anh Thơ Phố Dâu – Thuận Thành 0919959933
QT 02 Nguyễn Thị Hằng Phố Hồ  – Thuận Thành 0963406666
QT Nguyễn Thị Bình Đình Tổ Bút Tháp – Thuận Thành 0984427482
QT 26 Trần Thị Hà Đình Tổ Bút Tháp – Thuận Thành 0904686002
QT  Duyên Thái Ngũ Thái – Thuận Thành – BN 0963239244
QT Tam Huỳ Mão Điền – Thuận Thành – BN 987364807
QTNguyễn Thị Liên Đại Trạch Đình Tổ – Thuận Thành 0988277986
QT Dương Thị Thắm An Bình – Thuận Thành -Bn 0982092224
QT  21 Phan Thị Ngọc An Bình – Thuận Thành -Bn
QT Nguyễn Thị Thơm An Bình – Thuận Thành -Bn 01678251265
QT Minh Tâm Phố Khám – Thuận Thành – BN 0335669026
QT Vương Thị Oanh Ninh Xá – Thuận Thành – BN 01666479797

Huyện Tiên Du

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
QT số 07 CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 02223866594
QT số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 0947585386
QT số 03 TT Hồ, Thuận Thành, BN 01684187647
QT số 04 Nguyễn THị Hoa Phố khám, Thuận Thành, BN 0984230667
QT Nghĩa Đạo Anh Quân Chẹm Lộ – Ninh Xá – Thuận Thành
QT Anh Thơ Phố Dâu – Thuận Thành 0919959933
QT 02 Nguyễn Thị Hằng Phố Hồ  – Thuận Thành 0963406666
QT Nguyễn Thị Bình Đình Tổ Bút Tháp – Thuận Thành 0984427482
QT 26 Trần Thị Hà Đình Tổ Bút Tháp – Thuận Thành 0904686002
QT  Duyên Thái Ngũ Thái – Thuận Thành – BN 0963239244
QT Tam Huỳ Mão Điền – Thuận Thành – BN 987364807
QTNguyễn Thị Liên Đại Trạch Đình Tổ – Thuận Thành 0988277986
QT Dương Thị Thắm An Bình – Thuận Thành -Bn 0982092224
QT  21 Phan Thị Ngọc An Bình – Thuận Thành -Bn
QT Nguyễn Thị Thơm An Bình – Thuận Thành -Bn 01678251265
QT Minh Tâm Phố Khám – Thuận Thành – BN 0335669026
QT Vương Thị Oanh Ninh Xá – Thuận Thành – BN 01666479797

Huyện Từ Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
NT Thảo Kiên Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0973961699
NT Ngọc Lân Phố mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn,BN 0913259683
QT Hiếu Nghĩa Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0983112336
NT 01 Đồng KỴ ( Đàm Duy Nguyên) Đồng Kỵ , Từ Sơn, Bắc Ninh 0912377819
QT Đặng Thị Nga Thôn Cẩm,Từ Sơn, Bắc Ninh 01662056674
QT Anh Đức (Nguyễn Thị Hằng) Mai Động, Hương Mạc,Từ Sơn,Bắc Ninh 0973122233
QT Hải Yến Đồng Hương, Hương Mạc,Từ Sơn, Bắc Ninh 01698395748
QT Tuấn Hải(Nguyễn Thị Hải) Phố Viềng,Từ Sơn,Bắc Ninh 0974551102
QT Nguyễn Thị Thu Chợ Tiêu -Tương Giang – Từ Sơn -Bắc Ninh 0223747816
QT  Vũ Thanh Lan Đình Bảng – Từ SƠN -BN 0942307123
QT 11 Nghiêm Thị Quỳnh Chợ Đình Giỏ- Tam Sơn – Từ sơn – BN 0989882983
QT TRương Thị Yến Tam sơn – Từ Sơn – BN 01642973552
QT Khoa Nguyệt Dương Lôi – Tân Hồng- Từ Sơn – BN 01669688896
QT Trạm Y Tế Đình Bảng, Từ  Sơn, Bắc Ninh 0985267169
QT 02 Thúy Nhị Chợ Giầu – Từ Sơn – Bắc Ninh 0975286736
NT 155 155 Minh Khai, Từ  Sơn, Bắc Ninh 02223831695
QT Hiếu Nhung Chợ Tiêu, Tương giang, Từ  Sơn, Bắc Ninh 0975112354
QT Ngô Thị Thu Hương Long Vỹ – Đình Bảng – Từ Sơn -BN 0395440135
QT NGọc Minh Tương Giang – Từ Sơn – BN 0374601227
QT Phương Trang Đình Bảng – Từ Sơn – BN 01693059559

Huyện Yên Phong

Tên nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
QT Thu Phương Đồng Thái – Đồng Tiến – Đồng Xuyên 0987216786

Nếu địa chỉ nhà thuốc không thuận tiện để mẹ đi mua BigBB, mẹ hãy liên hệ ngay tổng đài 1800 6855 (MIỄN CƯỚC) hoặc để Số Điện Thoại, BigBB sẽ liên hệ để chỉ nhà thuốc gần nhất nhé.